Slip angsten ebog fjern angstanfald & angst symptomer med selvhjælp til angst behandling

Slip angsten

Slip angsten e-bogen er baseret på Terapihuset Rhodes (John Rhodes’) egen praksis i behandling af angst 1) klienter i årene 2015-2017 og research i det selvfinansierede Angst projekt fra foråret 2016 som første indsats for en afhandling til IMMA, den internationale organisation for METAsundhed(Meta-Health), og indeholder 20 teknikker til selvbehandling så du selv lærer at udføre slip angsten i dagligdagen.

Omfanget af e-bogen Slip angsten, ISBN: 978-87-93570-00-9, er på 100 informationsrige sider!

2. udgave, revision 2.2 (100 sider ialt) – opdateret januar 2019.

Du kan kun købe slip angsten e-bogen her på hjemmesiden!
(hverken Saxo eller Amazon eller andre har den).
Køb alternativ behandling e-bog om slip angsten
Lisbeth G. udtaler:

Har læst din bog…et liv uden angst .. en meget oplysende og informativ bog, der giver gode forklaringer på hvad angst er, den har bestemt manglet!
Indeholder gode anvisninger, på en masse forskellige øvelser man kan benytte, der er rigtig god hjælp at hente, uanset hvilken type angst man nu har, vil jeg mene.
Jeg har selv prøvet alle øvelserne, og syntes flere af dem virker fantastisk godt for mig.
Bogen giver massere af håb om muligheder for helt at opnå slip angsten effekten som angstfri, eller ihvertfald at få det meget bedre med sin angst.

Slip angsten e-bog. Bliv fri til at leve dit liv som det var tiltænkt!

Alt for længe har mennesker med angst været medicineret eller overladt til kognitiv adfærdsterapi(KAT/CBT) som den mest effektive slip angsten behandlingsmetode for angstanfald og relaterede symptomer. Slip angsten e-bogen ønsker at give dig som læser indsigt i hvad årsagen til angst egentlig er, udfra blandt andet en evolutionær betragtning via teorien om METAsundhed, så du derigennem forstår at slip angsten er en vej ud af det fængsel som angsten har skabt for dig.
Et uddrag af forordet slip angsten i e-bogen:
“Den kæmp, flygt eller frys respons du gennemgår når du mærker angsten komme, sker via underbevidstheden som også regulerer vejrtrækning, pulsen og mange andre systemer i kroppen.
Vores vanemæssige mønstre, følelsesmæssige reaktioner, langtidshukommelse, kognitive filtre og kerneoverbevisninger findes i underbevidstheden.
Ubevidste mønstre og programmer skabes via repetition, og de kan f.eks. sammenlignes med en sti der løber igennem en skov. Hver gang du føler dig en smule angst i særlige situationer, så er du på vej ned af en sådan sti, en sti som din hjerne kender alt for godt.”

Hos Terapihuset Rhodes hjælper vi jævnligt mennesker der har angst med at blive raske, så slip angsten er den mest banebrydende information til dato om hvad angst 1) er, og hvordan det er muligt at blive fri til at leve et liv helt uden angst – baseret på slip angsten selvhjælp ved veldokumenterede metoder fra terapeutisk praksis i en årrække.
Tro på at det er muligt – og en dag, måske hurtigere end du tror – vil denne nye information om slip angsten netop sørge for at angsten har sluppet sit tag i dig!

INDHOLDSFORTEGNELSE for Slip angsten e-bogen:

1 Forord
2 Hvorfor opstår angst?
3 Hvordan finder du årsagen til din angst?
4 Hvad er angst?
5 De forskellige typer af angst
6 Hvordan dæmper du angst?
7 Slip angsten dagbog om fortiden
8 Slip angsten dagbog eksempel
9 Min personlige slip angsten dagbog
10 Slip angsten teknik oversigt
11 Forebyg:
> PR & CB2 øvelser
12 Slap af:
> Perifært syn – Hakalau
> Hjerte kohærens
> Buteyko
> EMDR
> Chakra meditation
13 Brug kroppen:
> Bi-lateral stimulation
> Sænk kæben
> Energi ud af hånden
> Kom i sikker havn
> Slip angsten(TFT for bekymringer/angst)
> Slip angsten(TFT for panikangst/traumer)
> Korrektion af behandling(PR & IET)
14 Brug hovedet:
> Byron Katie “The Work”
> Lag på lag
> Karrusellen drejer
> Ressourcerne indefra
> Sammenligning og handling
> Intern dialog manipuleres
> Swish
15 Teoriforklaring:
> METAsundhed
> Tankefeltterapi(TFT)
> PR & CB2
> IET(Individuelle energi toksiner)
> Chakra
> BWRT
> NLP
> Hypnose
> EMDR
> Buteyko
> Hakalau
> HeartMath
> Havening
> Den evolutionære årsag til angst
> Konstellationer
16 Et liv uden angst
17 Links
18 Appendix: METAsundhed angst cases
19 Litteraturliste

Slip angsten e-bog med selvhjælp

Hvis du har oplevet flere angstanfald eller angst symptomer 2), så er denne e-bog noget for dig, uanset om du på et senere tidspunkt vælger alternativ behandling med en terapeut. Du får indsigt i hvorfor angst overhovedet opstår baseret på evolution, hjernen og den nyeste forskning indenfor METAsundhed, så du bliver klædt på til at finde netop de konkrete årsager der har haft betydning for at du har udviklet angst og hvordan slip angsten teknikkerne kan virke for dig. Endvidere er der dokumenteret indtil flere METAsundhed angst cases i anonymiseret form, så du kan få indsigt i hvorfor andre har fået angst, og bruge dette til at konkretisere din egen personlige vej ind til din individuelle forklaring på at angsten er begyndt hos dig.

Derudover får du et arsenal af slip angsten teknikker baseret på virkelige resultater via alternativ behandling, der på hver deres måde lindrer angst symptomer eller deciderede angstanfald 3), således at du er rustet og klar til at udføre en effektiv slip angsten indsats næste gang angsten forsøger at tage magten fra dig i dagligdagen.

Hvad kan slip angsten e-bogen gøre for dig?

Her er et andet uddrag af forordet i slip angsten e-bogen:
“Ved at arbejde med hvordan du føler når angsten er på vej, og ændre følelsen, måden du tænker om din angst eller kroppens fysiologiske reaktion, skaber du en ny mulig sti for et helt andet udfald end du er vant til.
De fleste med angst har dog haft brug for en eller anden form for terapi, hvis angsten har været særlig udtalt og varet længe, fordi det at mestre teknikker og samtidigt finde vej igennem sindet til problemerne der kan behandles, kræver typisk en neutral person med mange års terapeutisk baggrund i slip angsten angst behandling 4)”.
Hensigten med denne slip angsten e-bog er derfor at du kan bruge den i dagligdagen som opslagsværk når du har brug for det, og efterhånden som du lærer slip angsten teknikkerne og forstår hvad der foregår i din krop, så vil du formentlig have mindre og mindre brug for slip angsten e-bogen.

Slip angsten nu

Slip angsten er en proces som du kan tage styringen over, ved at bruge e-bogen som din dagbog og rettesnor for hvor stor effekt den ene eller den anden selvhjælpsteknik har på dig. Ved at teste alle slip angsten teknikkerne på din egen krop får du et overblik over hvilke der virker bedst på dig, og også hvilke du kan bruge overfor angst symptomer og hvilke du kan bruge overfor angstanfald. På den måde er det dig der får magten tilbage over angsten og dermed igen tager styringen over dit liv igen!

MH udtaler:
Jeg er blevet behandlet for mine mange angstanfald, som har givet mig rigtig meget ubehag.
Siden min behandling hos Terapihuset Rhodes har jeg ikke haft ét eneste angstanfald, hvilket er helt fantastisk.
Hvis jeg mærker noget ubehag i kroppen i dag, har jeg nu nogle værktøjer, som dermed sikrer at ubehaget ikke bliver værre.

Angstanfald & angst symptomer du kan stoppe med slip angsten e-bogen

De fleste angstanfald indeholder følgende angst symptomer:

Tanker/følelser

 • Frygten for at miste selvkontrol
 • Bange for at dø
 • Bange for at blive sindssyg
 • En følelse af uvirkelighed

Vil du vide svaret på hvorfor du har angst – og få teknikker til at blive rolig og balanceret igen? Så er denne e-bog “Slip angsten” noget for dig!

En eller flere fysiske symptomer

 • Hedeture eller kuldegysninger
 • Hjertebanken
 • Kvalme
 • Uro i maven
 • Svedture
 • Tør i munden
 • Ryster på hænderne
 • Kvælningsfornemmelser

I e-bogen slip angsten, der kan downloades som PDF fil til brug på computer/tablet/mobil mv., får du svar på emner som; Hvorfor opstår angst, hvad er angst, den generelle årsag til angst, hvordan dæmper du angst, den evolutionære årsag til angst og meget mere…

Et uddrag af afsnittet Hvorfor opstår angst? i slip angsten e-bogen:
“Kort sagt så er mit mål lige nu, at give dig indsigt om din angst udfordring så du kognitivt med din hjerne forstår(og accepterer) mere, og derudover indfører dig i forskellige teknikker som hurtigt kan dæmpe dine angstanfald eller grundlæggende uro på det følelsesmæssige plan.
Når du oplever at kunne ændre den måde du reagerer på vha. simple teknikker, lægger du grobund for at skabe en anden dig med mindre eller næsten ingen angst på længere sigt.”

Overordnet om slip angsten e-bogen:

Alle de praktisk orienterede teknikker i slip angsten e-bogen er detaljeret beskrevet med de tilhørende bagvedliggende teorier, og er den mest omfattende samling af de bedste og mest effektive slip angsten værktøjer til dato, der er udviklet på baggrund af den nyeste research i alternativ behandling indenfor de seneste 30-40 år.
Endvidere introduceres den banebrydende terapiform BWRT som på meget få år har indtaget verden indenfor alternativ behandling med storm, fordi både effektiviteten af den individuelle behandling og de ofte ultra korte behandlingsforløb(mellem 2-5 behandlinger afhængig af kompleksiteten i lidelsen) i forhold til almen praksis, har påvist ekstraordinære resultater.
Selvom både negativ indre selvsnak og deciderede tvangstanker er medvirkende til enten at starte eller eskalere angst symptomer så det kan blive til angstanfald, så er det den ubehagelige og altopslugende kropslige reaktion der motiverer de fleste til at tage beslutningen om en angst behandling. Derfor adresserer denne slip angsten e-bog både de mentale og kropslige processer på en direkte og praktisk “hands-on” facon, med effektive slip angsten teknikker der kan benyttes enkeltvis eller i kombination med flere andre for hurtigt at komme tilbage til ro og balance.
Endelig er der mange links til forskellige personlighedstest med formålet om at du kan lære dig selv endnu bedre at kende under din slip angsten rejse.

E-bogen er struktureret på en sådan måde, at efter du har fået en indledende forklaring på angst og kompleksiteten af angstlidelser, bliver tilgangen hurtigt praktisk så du kan komme igang med at anvende teknikker for at evaluere effekten af disse på dig selv. Senere i slip angsten e-bogen gennemgås de forskellige teorier og den bagvedliggende research af Terapihuset Rhodes i form af klienters anonymiserede angst cases, såfremt du ønsker at henholdsvis at fordybe dig i hvordan teknikkerne er opstået/udviklet og at bruge andres angst cases til inspiration som en slags “skabelon” for din egen afdækning af livssituationer til brug for din slip angsten selvbehandling.

Derfor er en del-konklusion fra min(John Rhodes) research også, at ingen behandling hverken medicinsk- eller alternativ behandling, kan bruges som en standard “one size fits all” slip angsten skabelon for alle mennesker på præcis samme måde. Min påstand for de ekstraordinære resultater i min egen slip angsten behandling er, at jeg pr. dags dato mestrer tre forskellige terapeutiske behandlingsformer udover psykoterapi, og har anvendt disse som en fleksibel og løsningsfokuseret slip angsten behandling der både adresserer hjernen og kroppen på samme tid – så mine klienter har kunnet overlade ansvaret om at mestre slip angsten teknikkerne til mig som professionel terapeut – og klienterne kunne tage ansvaret for at mestre det at finde ind til den egentlige årsag til at de havde fået angst. Et klassisk win-win samarbejde.

Slip angsten ved hjælp af METAsundhed 5)

Det er ingen forudsætning at forstå eller gennemgå processen i at få indsigt om din angst via METAsundhed for at opnå en slip angsten effekt. Blot forenkler det dit opsøgende arbejde, måske op til 10 gange, med at finde ind til de vigtige begivenheder(traumer) i dit liv – der har været udslagsgivende for at din angst har nået den intensitet og styrke som den har lige nu i dit liv.
Tiden er med andre ord givet virkeligt godt ud ved at bruge METAsundhed som pejlemærke for, hvad det overordnede tema er når du leder igennem dit levede liv, og du får temaerne serveret helt gratis inden i slip angsten e-bogen, så du kan sætte i gang stort set øjeblikkeligt.
Det er sket før i min egen praksis, at en klient har fået en så dyb og gennemgribende indsigt i de psykiske temaer omkring en problemstilling, at klientens intelligente krop er gået i selvhelbredende “mode” stort set med det samme – uden brug for terapi eller anden efterbehandling.
Desværre mangler jeg stadig at kunne konstatere dette for en klient med angst – dog er jeg(John Rhodes) sikker på, at dette vil ske indenfor en kortere årrække.
Indtil da kræver angst stadig følelsesforløsende alternativ behandling for at stoppe i den intelligente krop 6), og du har derfor fået 20 teknikker af den bedste kvalitet for at skyde på din angst med den bedste ammunition til dato.

Slip angsten med BWRT 7)

> Effektivitet: Dæmper ubehag på under 1 minut. Specifik succesgrad på 98% for en uønsket adfærd/tilstand som for eksempel; angst 8), klaustrofobi 9), eksamensangst 10), panikangst 11), præstationsangst 12), social angst 13), generaliseret angst 14) med videre.
> Fleksibilitet: 5 forskellige indledningsvise metodiske indgangsvinkler med 99% succesgrad (der er mange flere).
> Fakta: 7+ år praktisk anvendelse i verden, skabt af terapeuten Terence Watts med mere end 25 års erfaring som bl.a. hypnoterapeut, og videreudviklet i samarbejde med klinisk psykolog Rafiq Lockhat der indtil april 2015 havde behandlet 1500+ klienter succesfuldt med BWRT.

Slip angsten med tankefeltterapi(TFT) 15)

> Effektivitet: Dæmper ubehag på få minutter. TFT Diagnosticeringsmetoden har en succesgrad på 97-98% for unikke løsninger til hvert individuelle menneske.
> Fleksibilitet: 22 forskellige og generelle algoritmer(tappesekvenser) med 80-90% succesgrad.
> Fakta: 30+ år praktisk anvendelse i verden, opfundet af psykologen Dr. Roger Callahan der havde studeret meridianer og kinesiologi, og som raffinerede TFT til hvad det er i dag ud fra flere opdagelser, ved hele tiden at være opmærksom på observation af resultater i virkeligheden.

Slip angsten med hypnose 16)

> Effektivitet: Dæmper ubehag på få minutter. 7th Path® selvhypnose øger succesgrad til 95% for at understøtte 5-PATH® hypnose behandling til hvert individuelle menneske. En god bivirkning er dyb afslapning.
> Fleksibilitet: Ubegrænsede forskellige tilpasningsmuligheder i det behandlende budskab med 90% succesgrad.
> Fakta: 200+ år praktisk anvendelse i verden, og Dr.phil. Alfred Lehmann(f. 1858) var den første der skrev bøger om hypnose i Danmark. I USA har AMA(American Medical Association) siden 1958 godkendt hypnose og omkring år 2000 er denne behandlingsform blevet almindelig i Danmark. Hypnosetilstanden kan bl.a. bruges som anæstesi (smertefrihed) på hospitaler.

Slip angsten behandling der virker – hver gang

På baggrund af de slip angsten teknikker jeg(John Rhodes) kan, er min personlige tilgang til alternativ behandling for slip angsten blevet ”bare det virker hurtigt og effektivt for det enkelte menneske – så er det ligegyldigt hvilken en terapiform eller kombination heraf der anvendes” – samtidigt med at min generelle praksis er at anbefale maksimalt fem sessioner i alternativ behandling til én problemstilling, for at skabe yderligere motivation i samarbejdet om at finde løsningen til at blive angstfri.
Derfor kan der naturligvis være nogle mennesker der har særlige komplekse problemstillinger, der kræver et længere behandlingsforløb for at opnå den optimale slip angsten effekt.

De terapeutiske behandlingsformer jeg tilbyder for slip angsten er også blevet nøje udvalgt på baggrund af mine kriterier for effektivitet, fleksibilitet og praktiske målinger fra virkeligheden.

Husk at denne e-bog Slip angsten aldrig må bruges som erstatning for at søge læge. Vær opmærksom på at dine symptomer også kan skyldes helt andre forhold end angst, eksempelvis behandlingskrævende sygdom. Kontakt derfor altid din læge hvis du er i tvivl.

Det du kan gøre nu for at få slip angsten til at virke for dig:

Der er naturligvis en lille sandsynlighed for at medicinering kan blokere eller genere en ellers effektiv slip angsten indsats med alternativ behandling, og derfor i sig selv kan forlænge et behandlingsforløb og komplicere tilgangen.

Det vigtigste at vide på forhånd er, at et alternativt behandlingsforløb såvel som et medicinsk behandlingsforløb, nogle gange kan forværre tilstanden midlertidigt inden det bliver bedre, altså bølge lidt op og ned – det er vist velkendt af de fleste. Der hvor fordelen ligger i denne slip angsten alternativ behandling, er det faktum at hastigheden på forbedring af angsttilstanden primært ved følelsesforløsende terapi, bliver dage/uger fremfor måneder/år – og det er muligt at blive helt medicinfri og angstfri hvis du ønsker det.
Derudover er alternativ behandling også fri for varige bivirkninger.

Så uanset om du ønsker at fortsætte med evt. medicinering eller nu ønsker at få selvbehandlet din angst, så ønsker jeg dig hurtigst muligt et angstfrit liv!

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Har du angst?
Du kan hurtigt finde ud af om du har angst med en angst test

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Læs mere om angst behandling
Læs også om sceneskræk

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Måske kan din angst dæmpes ved at kende til METAsundhed og hvordan årsagen til mange problemer indenfor symptomer og sygdomme også kan forklares, så anbefaler jeg at læse om METAsundhed online kurset ved at klikke på linket nedenfor:

Lær mere om METAsundhed på din computer/mobil?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

| Min sundhed |
| Personlighedstest | Teorierne bag tests |

| Angst test | Angst | Angst anfald | Angst symptomer | Angst behandling | Angst Kvikfix online kursus |
| Guide angst kvikfix | Slip angsten | Eksamens angst | Forstå din angst score | Præstationsangst | Sceneskræk |
| Generaliseret angst | Panikangst | Socialangst |

| Depressionstest | Depression behandling | Depression symptomer | Tegn på depression |
| Fødselsdepression | Vinterdepression | Symptomer på depression |

| Enneagram test | Enneagram typer | Enneagrammet type 7 | Enneagrammet type 8 | Enneagrammet type 9 |
| Enneagrammet | Enneagrammet type 1 | Enneagrammet type 4 | Enneagrammet type 2 |
| Enneagrammet type 5 | Enneagrammet type 3 | Enneagrammet type 6 |

| Immunforsvar test | Styrk immunforsvaret | Boost immunforsvar | Lavt immunforsvar |
| Immun Buuzter online kursus | Immunforsvar | Immunsystem | Dårligt immunforsvar |
| Nedsat immunforsvar | Svækket immunforsvar |

| Lavt stofskifte test |

| METAsundhed test |

| Misofoni test | Misofoni behandling | Din reaktion på misofoni |
| Hvad er had for lyde | Resultater fra testen om had for lyde |

| NLP test | Nonverbal kommunikation | Mentaltræning | NLP |

| OCD test | Forstå din OCD score | Baggrund for test om OCD |
| OCD | Hvad er OCD | OCD behandling | OCD Kvikfix online kursus |
| OCD Kvikfix guide | OCD symptomer | Tvangstanker | Tvangshandlinger |

| Parforholdstest | Intimitet og sex | Kommunikation kompromis kommitment |
| Seksuel dysfunktion | Sex test | Dyspareuni | Anorgasmi | Vulvodyni | Vaginisme |
| Manglende sexlyst | Rejsningsproblemer | Erektil dysfunktion | For tidlig sædafgang |
| Prostata orgasme | G punkt mænd |
| Sprøjte orgasme | G punkts orgasme | Kvindens G punkt |
| Klitorisorgasme | Hvor sidder klitoris | Skedeorgasme | Kvindens A punkt |

| Stress test | Stress symptomer | Søvnproblemer | Tegn på stress |

| Astmatisk bronkitisKronisk bronkitis | Brystkræft |

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

1) Læs om angst
2) Læs om angst symptomer
3) Læs om angst anfald
4) Læs om angst behandling
5) Læs om METAsundhed
6) Læs om den intelligente krop
7) Læs om BWRT
8) Læs om angst
9) Læs om klaustrofobi
10) Læs om eksamens angst
11) Læs om panikangst
12) Læs om præstationsangst
13) Læs om socialangst
14) Læs om generaliseret angst
15) Læs også mere om tankefeltterapi
16) Læs også mere om hypnose

Disclaimer:
Materialerne på dette website og i denne slip angsten e-bog har på ingen måde til hensigt at erstatte professionel medicinsk pleje(herunder medicinering), rådgivning, diagnose eller behandling af en læge eller terapeut. Dette website og denne e-bog har ikke svar på alle problemer. Svar på specifikke problemer passer måske derfor ikke til alle. Hvis du bliver opmærksom på medicinske symptomer eller føler dig syg, så vær ansvarlig og konsultér din læge.

NB:
Denne og andre sider om alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden alternativ behandling og siden min sundhed der også linker til dette produkt om e-bogen slip angsten.