Enneagram typer. Hvilken en af de 9 Enneagram typer er du?

Enneagram typer. Hvilken en af de 9 Enneagram typer er du?

Enneagram typer

Enneagram typer fra Enneagrammet virker dybt fordi det giver dig mulighed for at blive bevidst om de motivationer og mønstre som tidligere var ubevidste. Ved at blive bevidst om disse mønstre åbner det mulighed for at de kan brydes, derefter handle anderledes og endelig opnå valgfrihed i livet. Derudover giver det indsigt i hvilke mønstre og motiver andre har, hvilket kan skabe større forståelse, rummelighed og forbedret kommunikation.

Enneagram typer og mønstre

Beskrivelserne af de ni Enneagram typer 1) er universelle og passer lige godt på mænd og kvinder. Selvom mænd og kvinder udtrykker de samme holdninger, karaktertræk og tilbøjeligheder forskelligt, er de grundlæggende temaer identiske.
Vi rummer også alle mønstrene fra de ni Enneagram typer i større eller mindre grad, og alligevel har vi oftest et mønster vi ubevidst foretrækker at bruge, der afspejler sig igen og igen.

Find dig selv iblandt de 9 Enneagram typer med en Enneagram test

Numrene der er givet de ni Enneagram typer er værdineutrale og er en kortfattet og nøgtern måde at referere til typen på. I øvrigt er den numeriske rækkefølge uden betydning.
Ingen af typerne er værre eller bedre end de andre. Alle mønstre har unikke fordele og ulemper, styrker og svagheder. Dog kan nogen af mønstrene være mere værdsatte end andre i en given kultur eller gruppe.

Uanset hvilken type du har som din foretrukne, har du alle ni mønstre i dig i en eller anden grad. Du kan se den totale bredde af den menneskelige natur, når du undersøger dem alle sammen, og opdager hvordan de fungerer i dig.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Indsigt om Enneagram typer?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Alle Enneagram typer er i de tre centre

Vi har alle tre forskellige intelligenser ifølge Enneagrammet: En instinktiv, en emotionel og en mental intelligens. I Enneagrammet har hver type sit særlige anlæg for én af disse tre intelligenser – kaldet de tre centre:

Kropscentret, hjertecentret og hovedcentret.

Alle ni Enneagram typer har deres fundament i et af disse tre centre. Det betyder, at typernes udgangspunkt enten er instinktivt, emotionelt eller mentalt. Så selvom alle mennesker bruger alle tre måder at tænke på, har den enkelte type særligt udviklet et af de tre områder. Dette har indflydelse på vores opmærksomhed og evner og hvad vi hver især har brug for at udvikle.

8 – 9 – 1 Kropscentret – Det instinktive center
Den instinktive intelligens sørger for at give os en naturlig og spontan handlekraft og livsenergi. 8 – 9 – 1 er primært præget af den instinktive intelligens. De har særlig evne for at lade sig lede af kroppens impulser, det vil sige at handle spontant og kropsligt at vide, hvad der skal gøres.

2 – 3 – 4 Hjertecentret – Det emotionelle center
Den emotionelle intelligens sørger for at give os en naturlig identitet og en sund oplevelse af vores egen og andres værdifuldhed. 2 – 3 – 4 er primært præget af den emotionelle intelligens. De har særlige evne for at være opmærksomme på andre mennesker og til at relatere til andre for at finde ud af, hvem de selv er.

5 – 6 – 7 Hovedcentret – Det mentale center
Den mentale intelligens sørger for at vejlede os og give os retning i livet, så vi er trygge.
5 – 6 – 7 er primært præget af den mentale intelligens. De har særlig evne for at tænke, planlægge, analysere og skabe ideer. De holder af at samle viden, skabe forståelse og af intellektuelle diskussioner.

Enneagram typer. Type 1 – Perfektionisten

Egne standarder for hvad der er rigtigt og forkert, kan også gælde for andre. Finder det vigtigt at kende reglerne og har ofte fokus på detaljer.
1erens sprog er præget af ønsket om, at sætninger skal være korrekte. De kan have tilbøjelighed til at lede efter de helt rigtige ord og retter forkerte ord. Ofte bruger de forholdsvis korte sætninger med få ord og et markant tonefald. Du vil også høre ord som ”skulle og burde”, da de har en tilbøjelighed til at pligter skal ordnes før der er plads til fornøjelser.

Enneagram typer. Type 2 – Hjælperen

Må være noget for andre, specielt dem der betyder noget. Udtrykker ikke egne behov, fordi de forventer at andre læser dem.
Rent sprogligt bruger 2ere ofte ”vi”, da deres verdensanskuelse er meget kollektiv. De gør alt for at forstå den, de taler med, og de respekterer andre menneskers synspunkter. Deres sociale væsen afspejler sig også i deres ordvalg og kommunikation, da de tager hensyn til den der taler og bruger f.eks. kun fremmedord hvis de ved, at personen de står overfor har let ved at opfatte eller forstå ordene.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Hvilken en af de disse Enneagram typer er du?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Enneagram typer. Type 3 – Udretteren

Bliver en succes ved at nå sine mål. Udtrykker følelser ved at gøre noget for andre eller sammen med andre.
3ere anvender ofte ”jeg”, da de primært opfatter verden fra egen synsvinkel. De er meget hurtigt opfattende og taler også hurtigt. De sætter sig ind i tingene og vil have, at der sker noget omkring dem. De vil helst ikke bruge tiden på unødvendig og ustruktureret snak.

Enneagram typer. Type 4 – Romantikeren

Er noget særligt og føler sig anderledes. Ønsker intensitet i enhver situation, og føler længsel når nuet ikke kan leve op til idealet.
4’ere er styrede af deres følelser, og deres sprog bærer i høj grad præg af dette. De taler de ofte i fremtid eller fortid og sjældent i nutid. Dette skyldes at 4’ere føler sig tiltrukket af det gode, der var i fortiden eller drømmer om, hvad der kan komme og være meningsfyldt i fremtiden.

Genkender du en af de ni Enneagram typer?

Tag en komplet Enneagram test og find din Enneagramtype

Enneagram typer. Type 5 – Iagttageren

Tænker tanker og indsamler viden. Er nøjsommer og har høj værdi på uafhængighed af både mennesker og ting.
Sprogligt lægger 5ere ofte distance til andre mennesker. De viser sjældent deres følelser og følelserne er svære at provokere frem. De taler ofte lavt, i overskrifter og i ”man-sprog”. Deres kropssprog er behersket og roligt, og de er gode til at være objektive og konkrete i deres beskrivelser og kommunikation.

Enneagram typer. Type 6 – Skeptikeren

Er på vagt og opmærksom på det der kan gå galt. Undgår at stå frem i rampelyset, undtagen for at kæmpe for de svage.
6’ere er velordnede og diskrete typer, og sprogligt vil de oftest tale om sig selv og om andre som ”man”. De stiller mange modspørgsmål, men kan ikke lide lange svar. De kan lide at få og give modstand så længe det er i en god tone. De tager højde for alle fejl og tvivler, indtil de er helt overbeviste om, at en beslutning er truffet på det rette grundlag.

Enneagram typer. Type 7 – Eventyreren

Elsker at opleve nyt og spændende. Er igangsætter og bryder sig ikke om at blive fastholdt af aftaler og kedelige arbejdsopgaver.
7ere afbryder tit og gerne og gør det ikke, fordi de vil være uforskammede, men fordi de har set løsningen før alle andre, og fordi de mener, at det ikke er et problem at tale og lytte på samme tid. De lever i nuet og især i fremtiden og taler hurtigt og engageret. Deres sprog er farverigt og præget af fantasifuld og anderledes tænkning.

Enneagram typer. Type 8 – Frontkæmperen

Udøver retfærdighed og kæmper for sig selv og andre. Fokus på egne umiddelbare behov, som må dækkes her og nu.
8ere er fulde af energi og fungerer bedst med ligefrem og direkte kommunikation. De har tendens til at søge kontrol over enhver situation og har ikke noget imod at udtrykke sig om stærke og svage sider hos andre, de ser det nærmest som deres pligt.

Enneagram typer. Type 9 – Fredselskeren

Ønsker at have det rart med alle og undgå konflikt. Afledes nemt fra det væsentlige og har det svært ved at afslutte bl.a. projekter.
Fordi 9erne er så opmærksomme på andres behov, taler de primært i ”vi-sprog”, lidt langsomt og med lange og til tider omstændige forklaringer. De søger kompromisser og muligheder. De kan ikke så godt lide at tage beslutninger og venter gerne til sidste øjeblik. De spørger mange forskellige til råds og kan godt lide at se sagerne fra mange sider.

Enneagram typer og private/sociale relationer

Hver af de 9 Enneagram typer, har deres helt eget værdisæt og motivation for deres handlinger og adfærd, som du kan læse ovenfor. Der kommer det formentlig næppe som en overraskelse, at der både kan være Enneagram typer der passer bedre sammen end andre – i parforhold eller social kontekst – og ellers gælder det om at forstå den enkeltes motivation med et åbent sind og modificere kommunikation eller adfærd, så den bedst mulige relation kan skabes.

Enneagram typer og arbejdsrelationer

idet alle medbringer en privat del på arbejdspladsen og i gruppe/team sammenhænge, vil det have stor betydning for produktiviteten og den generelle stemning, at så mange som muligt kender de overordnede forskelligheder iblandt de ni Enneagram typer, så der skabes en fælles(og måske humoristisk) platform der hjælper til at der kan tales om kommunikationsvanskeligheder på baggrund af en model for personlighedstyper som alle kan få både personligt og faglift udbytte af.

Flere personlighedstest udover test om Enneagram typer:

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Oversigten over alle personlighedstest
Kender du til nonverbal kommunikation?

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Kender du en der har angst? (eller tanker om at angst bliver aktiveret i fremtiden)
Læs denne artikel bliv angstfri i år.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Læs om Enneagram karakter afklaring.
Læs om Enneagrammet via Wikipedia.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Styrk dit immunforsvar online med Immun Buuzter™?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

| Min sundhed |
| Personlighedstest | Teorierne bag tests |

| Angst test | Angst | Angst anfald | Angst symptomer | Angst behandling | Angst Kvikfix online kursus |
| Guide angst kvikfix | Slip angsten | Eksamens angst | Forstå din angst score | Præstationsangst | Sceneskræk |
| Generaliseret angst | Panikangst | Socialangst |

| Depressionstest | Depression behandling | Depression symptomer | Tegn på depression |
| Fødselsdepression | Vinterdepression | Symptomer på depression |

| Enneagram test | Enneagram typer | Enneagrammet type 7 | Enneagrammet type 8 | Enneagrammet type 9 |
| Enneagrammet | Enneagrammet type 1 | Enneagrammet type 4 | Enneagrammet type 2 |
| Enneagrammet type 5 | Enneagrammet type 3 | Enneagrammet type 6 |

| Immunforsvar test | Styrk immunforsvaret | Boost immunforsvar | Lavt immunforsvar |
| Immun Buuzter online kursus | Immunforsvar | Immunsystem | Dårligt immunforsvar |
| Nedsat immunforsvar | Svækket immunforsvar |

| Lavt stofskifte test |

| METAsundhed test |

| Misofoni test | Misofoni behandling | Din reaktion på misofoni |
| Hvad er had for lyde | Resultater fra testen om had for lyde |

| NLP test | Nonverbal kommunikation | Mentaltræning | NLP |

| OCD test | Forstå din OCD score | Baggrund for test om OCD |
| OCD | Hvad er OCD | OCD behandling | OCD Kvikfix online kursus |
| OCD Kvikfix guide | OCD symptomer | Tvangstanker | Tvangshandlinger |

| Parforholdstest | Intimitet og sex | Kommunikation kompromis kommitment |
| Seksuel dysfunktion | Sex test | Dyspareuni | Anorgasmi | Vulvodyni | Vaginisme |
| Manglende sexlyst | Rejsningsproblemer | Erektil dysfunktion | For tidlig sædafgang |
| Prostata orgasme | G punkt mænd |
| Sprøjte orgasme | G punkts orgasme | Kvindens G punkt |
| Klitorisorgasme | Hvor sidder klitoris | Skedeorgasme | Kvindens A punkt |

| Stress test | Stress symptomer | Søvnproblemer | Tegn på stress |

| Astmatisk bronkitisKronisk bronkitis | Brystkræft |

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

1) Læs om Enneagrammet eller også via Wikipedia.

Genkender du en eller flere af typerne? Tag for eksempel også en parforholdstest om hvordan du har det i dit parforhold lige nu.

NB:
Denne og andre sider om alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden alternativ behandling og siden min sundhed der også linker til denne side om om Enneagram typer.