Stress test

Stress test. Find ud af hvormeget stress du har.

Stress test – hvorfor det?

En stress test bruges til at identificere symptomer på begyndende stress, eller hvor stort et fremskridt der sker i en aktiv behandling. En stress test har også til hensigt at gøre opmærksom på hvilke faktorer der har betydning for både at forebygge og forklare hvordan stress overhovedet kan opstå. Kortvarig stress er relativt sundt, da kroppen skifter fra hvile til aktiv eller flow tilstand – og herved sker der en moderat belastning af kroppen og dets organer. Denne moderate belastning er kroppen på forhånd konstrueret til at håndtere – så det er derimod den langvarige stress der kan være risikofaktor i udvikling af helbredstruende problemer – herunder fysiske og/eller psykiske sygdomme, forværring af eksisterende sygdomme og ændringer i adfærd.

Har du brug for hurtig hjælp?

Bestil tankefeltterapi behandling for din stress

Udover denne stress test har vi også en:

**************************** Tag Stress test ****************************

GDPR:
For at se resultaterne på skærmen og/eller via email, har du brug for at indtaste din email og dit fornavn, samt klikke på “Submit” knappen når testen er slut.
På denne måde får du én email med resultaterne til din indbakke. Du modtager kun denne ene email fra denne stress test.
Din email adresse opbevares fortroligt, og slettes automatisk primo januar hvert år, eller du kan når som helst sende en mail og bede om at den slettes.

Besvar denne stress test ved at tænke over: Har du inden for de sidste 4 uger (haft):

Tag denne stress test og få et bud på, om stress er ved at blive et problem for dig.

Svar på alle 34 spørgsmål og klik SUBMIT når du er færdig.

Testen giver dig et fingerpeg om din aktuelle tilstand. Testen er vejledende og kan bruges til refleksion, dialog og handling.
Før du udfylder testen er det en god ide, at gøre dig klart, at du besvarer den ud fra hvordan du har haft det de sidste 4 uger.
Besvar spørgsmålene og efterfølgende viser en elektronisk sammentælling, om du ligger i et Afslappet niveau, Mellemniveau eller Højt niveau.

 

**************************** Tag Stress test ****************************

Se denne korte video om hvordan en stress test også kan være. Tag testen for at afdække mulige symptomer på begyndende stress og blive bevidst om hvilke faktorer der spiller ind i forhold til både forebyggelse og behandling.

Stress test på forkant

Denne stress test er proaktiv, på forkant, som et alarmsignal om at der måske er grund til at opsøge egen læge for en nærmere snak om helbredet. Stress test kan derfor tages i ro og mag i hjemmet, på computeren, hvor resultaterne leveres på denne side og til din email, uden besværlig transport eller køer i venteværelset. Det tager ca. 10 min. at tage denne test, og resultatet forklarer også at vi alle er stressede på et eller andet niveau – det der kan kaldes minimal stress eller flow tilstand – når du ønsker at udføre opgaver du nyder, så får du alligevel under en eller anden form en belastning af kroppen, og det kan være sundt nok – sålænge du får slappet af som modvægt.

Stress test – forskelligheder

Denne test er designet til at afklare fysiske-, psykiske- og adfærdsmæssige stresssymptomer, fordi det ofte er en kombination af disse faktorer der får bægeret til at flyde over så der opstår en stress tilstand. En helbredsmæssig stress test vil derimod kunne finde sted på et løbebånd i en medicinsk afdeling for at måle f.eks. iltoptagelse i blodet, kondition etc. – som fundament for en ny motions- og kostplan.

Stress test – er den nødvendig?

Denne test ville i princippet være unødvendig, hvis alle i deres privatliv og arbejdsliv havde lært at lytte til kroppens budskaber igennem intuitionen. Det er fordi vi gennem evolution og socialisering har glemt at forbinde os til og lytte efter hvad kroppen siger til os på daglig basis – at denne stress test bliver et værktøj der er berettiget som forebyggende hjælp i den stigende mængde af mennesker der bukker under for stress eller stresslignende symptomer i dagens Danmark. En stress test kan også assistere den praktiserende læge, især ved at medbringe et udprint til samtalen, så du signalerer at du har forberedt dig og derved måske minimerer de opklarende spørgsmål en læge ville stille dig alligevel.

Disclaimer for stress test:
En stress test er en indledende screeningstest for stresssymptomer, som på INGEN måde erstatter en formel lægelig vurdering. Lad derfor aldrig en stress test stå alene, så du selv evaluerer og konkluderer på dit resultat – er du det mindste i tvivl, så opsøg din læge med et udprint fra den email du får tilsendt efter denne stress test. Vær ansvarlig for dit eget helbred. Vi tror, at enhver, der arbejder hen imod en konstruktiv positiv tankegang og er fokuseret på at lære af deres fejl, vil have lettere ved at komme over milde til moderate stresssymptomer, hvis de opstår – ved at bruge deres hjernes styrke og fokusere på hvad der er godt i deres liv – uanset hvor lille, dette måtte synes.
Start med at stille bedre spørgsmål i den indre dialog med dig selv!

Vi anbefaler at du tager denne stress test – uanset om du føler dig stresset eller ej. Testen er en indikation af hvad din status er lige nu og her – idag! Kilden til denne test er Stressforeningen.

Tilbage til den generelle side om personlighedstest

NB:
Denne og alle andre sider på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden min sundhed der også linker til denne side med stress test.

4 replies

Kommentarer er lukkede.