Angstanfald eller angst anfald. Bliv lynhurtigt angstfri og stop dine panikangst anfald

Angst anfald. Bliv lynhurtigt angstfri og stop din panikangst nu med BWRT behandling

Angst anfald

Angst anfald også kaldet panikangst, er en følgevirkning af at lide under den psykiske lidelse diagnosticeret som angst. Cirka 1 – 5% af alle danskere oplever disse angstanfald i livet på et eller andet tidspunkt.

 • Omtrent 100.000 danskere oplever angst anfald
 • Flere kvinder end mænd rammes, og ofte i begyndelsen af 20-30 års alderen
 • Arvelighedssammenhængen svinger mellem 30 og 50 procent

Det kan opleves som om de ubehagelige angst anfald opstår uden varsel, dog vil der ved at have indsigt i forskellige angst symptomer og en forklaring på hvorfor disse angstanfald opstår, kunne dannes en klarere sammenhæng til måske nogle få og specifikke situationer der fremprovokerer angstanfaldene.

Angst anfald er kendetegnet ved en eller flere angst symptomer der føles stærkt eller ekstremt ubehagelige i de få minutter et angstanfald varer, derfor er det vigtigt at understrege at der intet farligt er ved at opleve symptomerne – selvom det kan føles sådan imens det sker.

Hvorfor opstår angst anfald?

Kroppen og hjernen samarbejder om en overlevelsesmekanisme og et alarmberedskab, der er udviklet under evolutionen for at sikre at vi overlever.
Dette alarmberedskab der fungerer fuldautomatisk og starter i det ubevidste, kaldes for kæmp-flygt-frys responsen, og er indbygget i stort set alle pattedyr inklusiv mennesker.

Dette alarmberedskab kommer til udtryk som angst anfald, idet de ubehagelige angst symptomer har til formål at rette vores opmærksomhed på det der umiddelbart er faretruende, for at sikre at vi indstiller vores fokus på at afværge muligheder for at komme til skade.

Stop angst anfald med Angst Kvikfix™ online?

♥️

Angst anfald er derfor en sund reaktion, når der virkelig er noget at være bange for, som for eksempel jordskælv, vulkanudbrud, sammenstyrtende bygninger eller andre katastrofer.

Der hvor problemet opstår med angstanfald er, at mennesker der har et eller flere angst symptomer og stærkt ubehag, oplever dette UDEN at eventuelle andre mennesker i nærheden reagerer på samme måde i den givne situation.

Angst er per definition irrationelt, det vil sige uden en egentlig forklaring på årsagen, for ellers ville det hedde frygt for noget velkendt eksempelvis slanger, edderkopper, fugle eller lignende og betegnes som en fobi.
Angst anfald fremprovokeres derfor ofte for den der har angst, ved at tænke katastrofetanker og forestille sig negative scenarier om fremtidige begivenheder.

En måde at forklare årsagen til angstanfald er derfor, at hjernen der i det ubevidste styrer kroppens livsvigtige funktioner, på en eller anden måde har ”lært” at den ufarlige situation eller begivenhed – nu er farlig.

Det positive ved at antage denne betragtning om årsagen til angstanfald, fremfor at forklare årsagen via arvelighed eller som ukendt 1), er at bruge alternativ behandling for at ”omlære” hjernen til at acceptere at det ufarlige rent faktisk er ufarligt – og derved stoppe angst og dermed angst anfald.

MH udtaler:
Jeg er blevet behandlet for mine mange angst anfald, som har givet mig rigtig meget ubehag. Siden mine behandlinger har jeg ikke haft ét eneste angstanfald, hvilket er helt fantastisk. Hvis jeg mærker noget ubehag i kroppen i dag, har jeg nu nogle værktøjer, som dermed sikrer at ubehaget ikke bliver værre.

(MH modtog et kombineret behandlingsforløb med BWRT, tankefeltterapi og hypnose fordi der blev behandlet for generaliseret angst, angst anfald og klaustrofobi.)

Angsten gør at du reagerer voldsommere og især hurtigere på situationer, uden at der altså egentlig er nogen grund til det – fordi kroppen tror, at der er fare på færde – din krop sættes derfor i alarmberedskab.

Når du bliver bange, starter kæmp-flygt-frys responsen, og din hjerne sender automatisk besked til binyremarven om at udskille adrenalin i blodet, som en reaktion på den trussel du har opfattet som virkelig.

Adrenalin er kroppens katastrofe-hormon, og det bevirker blandt andet at musklerne tilføres mere energi i processen og hjertet øger sin pumpehastighed for at sende mere næring rundt i systemet for at gøre sig klar til kamp eller flugt.

Hvordan ved jeg det er angst anfald?

Panikangst eller angstfald er som nævnt en irrationel angst reaktion der kan opstå som et lyn fra en klar himmel, hvor der samtidigt kan opstå rædsel og en række ubehagelige fysiske symptomer i kroppen uden egentligt at vide præcist hvad det er der gør dig bange.

Der kan forekomme hjertebanken, kraftig svedafsondring over det hele og hænderne kan ryste. Endvidere måske tørhed i munden, åndenød eller fornemmelsen af at blive kvalt, samtidigt med trykken eller smerter i brystet. Voldsom svimmelhed, kvalme og uro i maven. Derudover snurrende fornemmelser omkring munden eller i hænderne og fødderne.

Mennesker med angst anfald er oftest bange for at det er et hjerteanfald, og derfor bange for at miste kontrollen, at dø eller at være årsag til en frygtelig mængde opmærksomhed.

Angst Kvikfix™ selvbehandling af angst anfald?

♥️

Desværre er det almindeligt at mange angstramte skjuler lidelsen og går med den ubehandlet i lang tid. Det kan forringe livskvaliteten betydeligt og flere mister også en del af glæden ved livet, da tankerne ofte kredser om forrige eller fremtidige angst anfald.

Det er helt unødvendigt, da angst og angstanfald er en lidelse der med veldokumenteret effekt nemt kan afhjælpes ved at benytte sig af BWRT behandling eller alternativ behandling generelt i en struktureret proces, helt uden brug af medicin og hvor det også er muligt at nedtrappe den allerede anbefalede medicin – naturligvis i samråd med egen læge.

Konkret provokation af angst anfald

Her er eksempler på situationer som du måske genkender fra din hverdag, eller også har du helt andre “triggere” der kan fremprovokere dine angst anfald:

 • At være udsat for stress og pres gennem længere tid
 • Stress fra ydre omstændigheder og egne indre forventninger
 • For mange opgaver, for få opgaver, de forkerte opgaver eller for store opgaver
 • At være i omgivelser og miljøer hvor der mangler struktur og ansvarlighed
 • At være stillet en udfordring med præstationskrav defineret på andres præmisser
 • At være i utrygge miljøer med usagte meninger, sladder og holdninger der er gemt i dialoger

Angst anfald er netop hverken farlige eller mystiske, de invaderer dog din livskvalitet på en grænseoverskridende måde. Din krop reagerer med angst fordi du har været under lang tids stress, haft mange tanker og måske drænende adfærd.
Derfor er det også normalt at du føler dig træt bagefter, når dit angst anfald er overstået.

Hvad er udsigterne for at stoppe angst anfald?

Det er vigtigt at komme hurtigt i professionel behandling, fordi du ellers vil håndtere dine panikangst eller angstanfald ved hjælp af overspringshandlinger, undvigende adfærd og unødvendig stor medicinering heriblandt sovemedicin.

På denne måde vil du vende dig til over tid at der er mere og mere som du er ude af stand til at gøre. Angsten vil indsnævre din verden, som nogle klienter kalder det “et fængsel”, og derfor er det meget vigtigt at få brudt denne tendens så tidligt som muligt, inden dine angstanfald, frygten for angsten eller angst symptomerne får lov til at styre dit liv og udfoldelsesmuligheder.

Anfaldene kan også være et symptom på langvarig stress eller depression, og dette er ligeledes vigtigt at få fastlagt meget hurtigt så den korrekte behandling kan foretages.

Nyere neurologisk forskning viser at hjernen er formbar og plastisk (neuroplasticity), så ethvert mønster (dine angstanfald) uanset deres styrke kan faktisk ændres.
Det vil sige at hver gang du stopper dit mønster af angst, er du med til at skabe nye neurale forbindelser i hjernen der kan skabe en ny og mere ønsket respons fremfor dine angstanfald.

Så hver gang du afbryder mønsteret, og dernæst forbinder de neurale forbindelser til en mere ressourcefuld tilstand af afslapning og ro, så skaber du et kryds af forbindelser i neuronerne og løsner området med association lidt efter lidt. Du skaber så at sige en ny ”motorvej” som hjernens signaler kan køre på.

Angst anfald symptomer

Helst flere, og minimum fire af nedenstående symptomer vil være tegn på at du lider af angstanfald især også hvis du har haft minimum tre angstanfald indenfor en måned. Symptomerne er en blanding af både tanker og kropslige symptomer som kan kendetegnes som de mest almindelige under et angstanfald:

 • Du frygter at du mister selvkontrollen
 • Du er bange for at dø
 • Du er bange for at blive sindssyg
 • Du har en følelse af uvirkelighed
 • Du har hjertebanken
 • Du har vejtrækningsproblemer
 • Du en brændende fornemmelse i brystet
 • Du bliver svimmel
 • Du har kvalme
 • Du har uro i maven
 • Du sveder
 • Du bliver tør i munden
 • Du ryster på hænderne
 • Du har kvælningsfornemmelser

Kilde: sundhed.dk 2)

Effektiv angst anfald behandling med BWRT

Hvis du vil bruge et generelt maksimum på fire behandlinger sammen med en professionel alternativ behandler og få stoppet dine angstanfald og det medfølgende ubehag – så er BWRT behandling noget for dig.

BWRT har indtaget verden med storm, fordi det er den mest banebrydende og avancerede psykoterapi der er udviklet i nyere tid.
BWRT behandling bearbejder de tidligste og dermed instinktive processer i den ældste og hurtigste del af vores hjerne kaldet reptilhjernen 3), og har gjort længere terapeutiske behandlingsforløb for psykiske lidelser som angstanfald stort set overflødige.

Hvis du vil vide mere om den nye terapiform BWRT og hemmelighederne bag de gode og ekstremt hurtige resultater med at stoppe angstanfald, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Klassiske metoder til behandling af angstanfald

Der er andre måder hvormed du kan få behandlet angstanfald, hvor de klassiske metoder som psykoterapi samtaler (kognitiv adfærdsterapi, CBT/KAT) og medicinering er de mest kendte, og alternativ behandling med følelsesforløsende terapi stadig er relativt ukendt selv efter at mange fremtrædende psykologer og terapeuter succesrigt har behandlet mennesker med angstanfald i hele verden.

Psykoterapi
Er en forholdsvis mental tilgang til problemerne omkring angstanfald, hvor tankerne og forestillingen om angsten bearbejdes så der gradvist åbnes op for realiteten om at de oplevede angstanfald er irrationelle og fejlagtigt indlært.

En del af CBT hos psykologer indebærer også eksponering, hvor en gradvis optrapning af besøg eller oplevelser tæt på eller i de situationer der tidligere har genereret angstanfald. På denne måde lærer kroppen at der intet er farligt ved situationerne. For nogle mennesker er dette dog en alt for langsommelig og konfronterende behandlingsmetode.

Medicinering
Hvis psykoterapi giver meget lidt effekt, eller det af andre årsager er vanskeligt at vælge psykoterapi behandling fra starten, så er medicinering det mest velkendte valg. Medicinering betyder i dette tilfælde antidepressiver af varianten SSRI (Selektiv Serotonin Reuptake Inhibitor, som betyder en serotonin genoptagelseshæmmer), hvor effekten altså er at mængden af signalstoffet serotonin øges (Serotonin – forøger selvværd, antidepressiv, reducerer de stærke lyster og modvirker overdreven bekymring).

Vær opmærksom på at selve angsten og de medfølgende angstanfald kan forværres i starten (cirka en til fire ugers tid), inden medicinen virker optimalt i den lægeordinerede dosis – dette kaldes populært “To skridt frem, og et tilbage”.
Læs eventuelt også artiklen ”Lykkepiller gør mere skade en gavn” 4).

Alternativ behandling
Terapihuset Rhodes benytter en kombination af psykoterapi og alternativ behandling uden nogen form for medicin (det vil sige helt medicinfrit), og derfor er den indlysende fordel at der er ingen varige bivirkninger. De typiske lette bivirkninger der er rapporteret af klienter er: Mild træthed efter behandling, lidt konfus i op til to minutter efter behandling – intet andet.

Klar til at stoppe angst anfald?

🙂

Lige som medicinering kan der for nogle mennesker forekomme en mild forværring af tilstanden i en kortere periode, fordi den psykiske baggage bearbejdes og bliver bevidst – igen kaldet “To skridt frem, og et tilbage”.

Følelsesforløsende alternativ behandling er ingen symptombehandling, og løser problemet ved sagens kerne. Derfor er der ingen tilbagefald, eller brug for lange forløb i mange måneder eller årevis, så du kommer hurtigst muligt videre og kan leve dit liv på normal vis igen.

Midlertidig selvhjælp imod angst anfald

Slip angsten – 20 teknikker til selvbehandling af angstanfald:
Bogen er baseret på Terapihuset Rhodes (John Rhodes’) egen praksis i behandling af klienter med mange angstanfald i årene 2015-2017, og research i det selvfinansierede Angst projekt fra foråret 2016 for at finde en optimal kombination af terapiformer, eller den ene behandling der virkede mest effektivt og generelt på angstanfald.

Bogen er kun beregnet til selvbehandling så du selv lærer at udføre teknikkerne til selvbehandling af dine symptomer på angst i dagligdagen.

E-bogen Slip angsten, ISBN: 978-87-93570-00-9, er på 100 informationsrige sider. Læs mere om “Slip angsten”.

2. udgave, revision 2.2 (100 sider ialt).

Du kan kun købe e-bogen om selvbehandling for angstanfald her på hjemmesiden!
(hverken Saxo eller Amazon eller andre har den).

E-bog om angst behandling til selvhjælp

♥️

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Har du angst anfald?
Læs artiklen bliv angstfri i år
Læs artiklen få kontrol over din panikangst
Læs om amygdala på BWRT hjemmesiden

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Hvis du er blevet lidt mere nysgerrig på BWRT og hvordan denne nye terapi- og behandlingsform kan løse mange andre problemer end som behandling for angstanfald, så anbefaler jeg at læse om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

Vil du vide mere om BWRT kurset?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Oversigten over alle personlighedstest
Angst test
Depressionstest
Enneagram test
Immunforsvar test
Lavt stofskifte test
METAsundhed test
Misofoni test
NLP test(sansetest)
OCD test
Parforholdstest
Stress test

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

| Min sundhed |
| Personlighedstest | Teorierne bag tests |

| Angst test | Angst | Angst anfald | Angst symptomer | Angst behandling | Angst Kvikfix online kursus |
| Guide angst kvikfix | Slip angsten | Eksamens angst | Forstå din angst score | Præstationsangst | Sceneskræk |
| Generaliseret angst | Panikangst | Socialangst |

| Depressionstest | Depression behandling | Depression symptomer | Tegn på depression |
| Fødselsdepression | Vinterdepression | Symptomer på depression |

| Enneagram test | Enneagram typer | Enneagrammet type 7 | Enneagrammet type 8 | Enneagrammet type 9 |
| Enneagrammet | Enneagrammet type 1 | Enneagrammet type 4 | Enneagrammet type 2 |
| Enneagrammet type 5 | Enneagrammet type 3 | Enneagrammet type 6 |

| Immunforsvar test | Styrk immunforsvaret | Boost immunforsvar | Lavt immunforsvar |
| Immun Buuzter online kursus | Immunforsvar | Immunsystem | Dårligt immunforsvar |
| Nedsat immunforsvar | Svækket immunforsvar |

| Lavt stofskifte test |

| METAsundhed test |

| Misofoni test | Misofoni behandling | Din reaktion på misofoni |
| Hvad er had for lyde | Resultater fra testen om had for lyde |

| NLP test | Nonverbal kommunikation | Mentaltræning | NLP |

| OCD test | Forstå din OCD score | Baggrund for test om OCD |
| OCD | Hvad er OCD | OCD behandling | OCD Kvikfix online kursus |
| OCD Kvikfix guide | OCD symptomer | Tvangstanker | Tvangshandlinger |

| Parforholdstest | Intimitet og sex | Kommunikation kompromis kommitment |
| Seksuel dysfunktion | Sex test | Dyspareuni | Anorgasmi | Vulvodyni | Vaginisme |
| Manglende sexlyst | Rejsningsproblemer | Erektil dysfunktion | For tidlig sædafgang |
| Prostata orgasme | G punkt mænd |
| Sprøjte orgasme | G punkts orgasme | Kvindens G punkt |
| Klitorisorgasme | Hvor sidder klitoris | Skedeorgasme | Kvindens A punkt |

| Stress test | Stress symptomer | Søvnproblemer | Tegn på stress |

| Astmatisk bronkitisKronisk bronkitis | Brystkræft |

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

1) Kilde: angst årsager
2) Kilde: sundhed.dk om angst symptomer
3) Læs mere om reptilhjernen på BWRT hjemmesiden
4) Artiklen lykkepiller gør mere skade en gavn

NB:
Denne og andre sider om alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden alternativ behandling og siden min sundhed der også linker til denne side om angst anfald.