Enneagrammet. Bliv klogere på din egen personlighed

Enneagrammet. Hvilken en af de 9 Enneagramtyper er du?

Enneagrammet

Enneagrammet kan hjælpe dig med at du bliver mere bevidst om dine tanke- og adfærdsmønstre, og lærer at forstå mennesker og verden på en ny måde udfra 9 forskellige personlighedstyper og deres karaktertræk.

De fleste mennesker der fordyber sig i Enneagrammet kommer på en personlig udviklingsrejse der åbner op for nyt potentiale og udrensning af gamle måder at gøre tingene på.

Enneagrammet – hvad er det?

Enneagrammet er en beskrivelse af 9 personlighedstyper der går mange hundrede år tilbage – nogle påstår helt tilbage til sufi filosofferne, og derfor er modellen en dybtgående forklaring der kortlægger menneskers dybeste motiver for det, de gør. Vi har ifølge Enneagrammet et særligt adfærds- og tankemønster, som kommer til udtryk i det individuelle verdensbillede vi har, alt efter hvilken en af de 9 Enneagramtyper vi er.

Kendskab til Enneagrammet hjælper os til at forstå andres og især vores egne personlighedsmønstre og hjælper os derudover til at forstå os selv og vores omgivelser endnu bedre. Enneagrammet beskriver også hvordan vi kan komme videre og slipper vores mønstre og dermed opnå større kontakt til vores inderste kerne.

Ennea kommer fra græsk og betyder “9” og gram betyder “model”, så derfor er Enneagrammet defineret som modellen over 9 personlighedstyper.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Indsigt i Enneagrammet?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Find din type i Enneagrammet

Hvis du vil vide mere om hvilken én af de ni forskellige enneagramtyper du selv er, kan du med fordel tage en enneagram test – og derved fordybe dig mere i teorien, enten alene eller sammen med en Enneagram kyndig – udfra den type som dit resultat angiver i testen om enneagrammet.

Du kan finde linket til Enneagram testen nederst på denne side.

Enneagrammet og dets historie opsummeret

Georg Ivanovich Gurdjieff (1872-1949) som var en armensk filosof og lærer fik gjort Enneagrammet kendt som symbol i den vestlige verden.

Enneagrammet blev videreudviklet af Oscar Ichazo til den personlighedsmodel vi kender i dag. Han startede den første offentligt tilgængelige undervisning i 1970’erne.

En psykiater og underviser fra Chile, Claudio Naranjo, har siden hen videreført Ichazo’s arbejde – hvori det på denne rejse også nåede Don Riso og Russ Hudson i USA, som har gjort et meget stort arbejde i at udbrede Enneagrammet indtil det kom til Europa(igen).

Enneagrammet i typer og kassetænkning

Enneagrammet sætter folk i kasser, eller det er hvad de fleste opfatter når de udelukkende kun beskæftiger sig med en overfladisk beskrivelse af Enneagramtyperne, så tror mange fejlagtigt at det er at putte mennesker i kasser. Ved at bruge tid på at gå i dybden og tage en Enneagram test, viser det sig rent faktisk at Enneagrammet hjælper os til at afdække hvilken kasse vi allerede er i – og derefter hvordan vi kan komme ud af den kasse via Enneagrammets udviklingsvej og værktøjer. Så fra at være en “in-the-box” oplevelse første gang du lærer om Enneagrammet, får du løbende præciseret hvilken type du er, og hvordan du herfra kan komme “out-of-the-box” via udviklingsvejen.

Enneagrammet med vinger og pile

Enneagrammet og dets cirkel definerer den forbindelse, der er mellem de typer, der ligger ved siden af hinanden. En Enneagram personlighedstype kan være stærkt påvirket af begge eller kun den ene af de personlighedstyper, der befinder sig som de nærmeste naboer. Disse naboer kaldes for typens vinger. Vingerne i Enneagrammet hjælper til at skabe variation og bredde indenfor hver enkelt mønster. Vingerne modificerer det generelle mønster og blander den med naboens mønstre på en måde så visse tendenser bliver mere eller mindre tydelige.
Det er kun i meget sjældne tilfælde, at der opleves et entydigt mønster, ellers er der typisk træk fra en af vingerne. De fleste har en dominerende vinge, og i nogle tilfælde findes personer med påvirkning fra begge vinger.
Enneagrammet forklarer også de personlighedsskift der sker, når vi oplever stor personlig sikkerhed og tryghed, og når vi føler os pressede eller usikre. Når vi henholdsvis er stresset eller trygge får vi adgang til mønstre fra to andre typer, og disse kaldes for typens pile.
Pilen og dens retning definerer stress- og tryghedsben som de også kaldes. Når vi går med pilens retning, så har vi får lidt modstandskraft i f.eks. en risikofyldt eller presset situation – der defineres som stressbenet, og når vi går imod pilens retning, så har vi overskud og er både trygge og ressourcefulde – der defineres som tryghedsbenet.

Udviklingsvejen i Enneagrammet

Enneagrammet påstår at mange af vores handlinger er præget af gamle vaner. Vi er “faldet i søvn” for os selv via vores ego, og sidder derfor fast i de samme tanke- og handlemønstre. Ved bevidst at lære om disse mønstre, giver det os mulighed for at gøre det helt modsatte af hvad vi plejer, og derved få adgang til den særlige evne, der for hver enkelt type er vejen ud af mønsterets slaveri og et højere balanceret livsformål.

Enneagrammet og identitet

Det kan være en omvæltning at identificere sig selv en af de ni personlighedstyper. For første gang i livet forstår vi måske mønstret og den overordnede begrundelse for den måde, vi har levet og opført os på. Teorien opfordrer os derfor til at kigge dybere ind i mysteriet omkring vores sande identitet, idet teorien hjælper os til at se, hvor fanget vi er i vores indbildning, og hvor fremmede vi er i forhold til vores essentielle natur.

At bruge Enneagram teorien til at nå frem til et bedre selvbillede, bremser blot afdækningsprocessen(eller i realiteten genopdagelsesprocessen) af vores virkelige natur.
Selvom det at kende vores type kan give os vigtig viden, er denne information kun et udgangspunkt for en meget længere rejse.

Kort sagt: Det er ikke det endelige mål kun at kende sin type.

Se mere i en kort video om Enneagrammet via link nederst på denne side 1).

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Nysgerrig på din type i Enneagrammet?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Enneagrammet og symbolets opbygning

Cirklen i Enneagrammet modsvarer forening, helhed og enhed – og symboliserer at alt er ét. Inden i cirklen findes næste symbol, trekanten, der henviser til Treenighed. Vores almindelige måde at se virkeligheden på bygger på parvise modsætninger som f.eks. god og ond, sort og hvid, mandlig og kvindelig, introvert og ekstrovert osv. De gamle traditioner taler derimod om mand, kvinde og barn – altså tre. Dette kaldes for “Loven om tre” og alt eksisterende er et resultat af interaktion mellem tre kræfter. Det tredje element i det tredelte Enneagram symbol er heksagonen. Denne figur symboliserer “Loven om syv”, som har at gøre med processer og udviklingsforløb over tid. Loven siger at intet er helt statisk. Alting bevæger sig og bliver til noget andet. Ugens dage, det periodiske system og oktaven i Vestens musiktradition bygger alle på “Loven om syv”.

Når disse tre elementer kombineres (cirklen, trekanten og heksagonen), fremkommer Enneagram symbolet i sin helhed. Det er et symbol, der viser en tings helhed (cirklen), hvordan dens identitet er resultatet af samspillet mellem tre kræfter (trekanten), og hvordan den udvikler og ændrer sig i tidens løb (heksagonen).

Oprindelsen til Enneagrammet og vejen til den vestlige verden

Oprindelsen og den historiske udvikling af Enneagrammet er uenighedsspørgsmål, idet lignende ideer til Enneagrammet findes i værket af Evagrius Ponticus, en kristen mystiker, der levede i det 4. århundredes Alexandria. Evagrius identificerede otte logismoi (“dødelige tanker”) plus en overordnet tanke, han kaldte “kærlighed til sig selv”. Evagrius skrev: “Den første tanke af alle er kærligheden til sig selv (philautia); herefter kommer de otte.”

Ud over at identificere otte dødelige tanker, identificerede Evagrius også otte “remedier” til disse tanker.

G. I. Gurdjieff (død 1949) er krediteret for at gøre ordet enneagram og enneagramfiguren almindeligt kendt. Han udviklede dog ikke de ni personlighedstyper, der er forbundet med Enneagrammet.

Oscar Ichazo (1931-2020) er generelt anerkendt som hovedkilden til det moderne del af Enneagrammet, som i vid udstrækning er afledt af noget af Ichazos lære, såsom dem om egofiksering, hellige ideer, lidenskaber og dyder. Den boliviansk-fødte Ichazo begyndte at undervise i programmer for selvudvikling i 1950’erne. Hans undervisning, som han kalder “Protoanalyse”, bruger enneagramfiguren blandt mange andre symboler og ideer. Ichazo grundlagde Arica Institute, som oprindeligt var baseret i Chile, før han flyttede til USA og opfandt udtrykket “Enneagram of Personality”.

Claudio Naranjo (1932-2019) var en chilensk-født psykiater, der først lærte om Enneagrammet fra Ichazo på et kursus i Arica, Chile. Han begyndte derefter at udvikle og undervise i sin egen forståelse af Enneagrammet i USA, hovedsageligt på Esalen Institute og til sine elever i Berkeley, Californien, inklusive nogle jesuiterpræster, som tilpassede Enneagrammet til brug i kristen spiritualitet. Ichazo afviste Naranjo og de andre Enneagram lærere på grund af, hvad han anså for fejlfortolkninger og misbrug af Enneagrammet.

Hovedsageligt på grund af Naranjos lære og dem, han først underviste i Enneagrammet, blev Enneagram-læren mere og mere populær i USA og andre steder fra 1970’erne. Adskillige andre forfattere begyndte også at udgive meget læste bøger om Enneagrammet i 1980’erne og 1990’erne, herunder Don Richard Riso (1987), Helen Palmer [Wikidata] (1988), Eli Jaxon-Bear (1989), Elizabeth Wagele (1994) og Richard Rohr (1995).

Hvad er personlig udvikling med Enneagrammet?

Personlig udvikling med Enneagrammet afdækker at nogle igen og igen forsøger at løse deres problemer ved at kæmpe og være stærke. Andre har mere tendens til at bøje af og indgå kompromisser, og andre tilsidesætter gang på gang egne behov for nemmere at opnå det de ønsker. Ved at få indsigt i disse ubevidste mønstre, lærer vi os selv og andre bedre at kende. Vi bliver bedre til at rumme og forstå os selv og andre, og får derved mulighed for at dyrke de særlige evner i hver af de ni Enneagramtyper. Vores tilværelse kan blive rigere, måske lettere, og vi får flere valgmuligheder.

Enneagrammet har mange flere lag:

  • Typeligheder “Look-alikes”
    – Få typedifferentierende spørgsmål for at skabe bevidsthed
  • Udviklingsvejen
    – Integrer valgmuligheder fremfor bevidstløst at gøre det samme
  • Undertyper
    – Afdæk værdier og motivation i parforhold, kollega relationer m.v.

Enneagrammet: Hvordan kan kun ni forskellige typer beskrive alle?

Mennesker er vidunderlige og komplekse. Hver person er en unik repræsentant for deres type baseret på deres historie, opvækst, religiøse erfaring. Fra gammel astrologi til moderne psykologi har folk brugt typologier og forskellige modeller til at forstå sig selv og hinanden. Enneagrammet kortlægger ni grundlæggende personlighedstyper eller karakterstrukturer, som også er beskrevet i psykologien. Traditionel psykologi har fokuseret mere på de problemer, som mennesker står over for. Enneagrammet taler om både problemerne og styrkerne ved hver personlighedstype for at skabe et mere afbalanceret syn, og det samler disse ni grundlæggende typer i et samlet system. Der er mange måder at beskrive mennesker på, men Enneagrammet antyder, at der er ni primære måder at se verden på og ni store stilarter i forholdet.

Hvordan kan mennesker af samme type være så forskellige?

Enneagrammet beskriver ni typer baseret på vores indre bekymringer og motivationer. Vi kan ikke nødvendigvis kende nogens type ud fra deres ydre adfærd. Alligevel er der et fælles tema blandt folk af samme type, som vi hører på typetavler eller med typegrupper, selvom der er store variationer. For eksempel kan enhver Enneagram type være enten indadvendt eller udadvendt. Og der er mange forskelle, i hvert fald på overfladen, der kommer fra vores familiebaggrund og kultur. Endelig er der andre faktorer i selve Enneagrammet, der påvirker, hvordan vi udtrykker vores type.

Lægger etiketter os bare i en kasse?

Vi vil ikke putte folk i en boks. Mens Enneagrammet kortlægger ni personlighedstyper, er hvert individ mere end deres personlighed. Så vi bruger aldrig Enneagrammet til at stereotype. Hver person har et unikt, væsentligt selv, som ikke kan kategoriseres. Men fordi personlighed falder ind i forudsigelige mønstre, hjælper det at kende vores Enneagram type og faktisk til at komme “ud af boksen” af vores automatiske mønstre og vaner. Og at kende en andens type fører til et bedre forhold.

Er nogle typer bedre end andre?

Nogle gange synes vi, at vores type er bedst! Eller vores type er den værste! Sandheden er, at enhver type er vidunderlig, og enhver type er til tider svær. Vi er alle lige på denne måde. Alle ni typer er smukke udtryk for den menneskelige ånd.

Kan vores type ændre sig, efterhånden som vi vokser og udvikler os?

Vi ændrer ikke vores grundlæggende type, som er så grundlæggende for vores måde at være i verden på, men vi kan ændre os og vokse gennem hele vores liv. På denne måde bliver vores typestruktur meget mere fleksibel. I stedet for at sidde fast i automatiske mønstre, har vi mere adgang til vores egne styrker og evner. Og vi kan lære, hvordan andre typer ser verden og udvider vores eget synspunkt. Vores adfærd ændrer sig, efterhånden som vi arbejder på os selv og udvikler os.

Vil kendskab til Enneagrammet hjælpe mig med at ændre min type?

Målet er ikke at ændre vores Enneagram type, men at udvikle vores styrker og talenter gennem selvbevidsthed og personlig vækst. Vi har alle brug for en personlighed eller egostruktur for at fungere i verden. Det indre arbejde er at kende os selv på et dybere niveau, hvor vi er mere end vores personlighed eller ego. For mennesker på en spirituel vej åbner frigørelse af sig selv fra ego døren til et større nærvær eller forbindelse med det guddommelige. Det er en stor hjælp at vide, hvordan vores ego eller personlighedstype kommer i vejen.

Hvad påvirker, hvordan vi oplever verden udover vores type?

Der er mange påvirkninger ud over vores Enneagram type, herunder vores kultur, oprindelsesfamilie, kropstype og så videre. Det er derfor, der findes så mange forskelle blandt mennesker, der deler den samme Enneagram type. Et grundlæggende neurobiologisk mønster er iboende for hver type, men udvikles yderligere af vores tidlige barndomsforhold og behovet for at tilpasse os nye sociale miljøer, når vi bliver ældre.

Strukturen i Enneagrammet

Hvor kom Enneagram symbolet fra? Hvad betyder det?

Vi ved ikke, hvor symbolet oprindeligt kom fra. Hvad vi ved er, at forskere og filosoffer i tusinder af år har brugt talsæt til at organisere information om mennesker og natur. I mange religiøse traditioner er tallet ni blevet brugt til at betegne de forskellige aspekter af guddommelig nærvær. Mange af Enneagrammets centrale ideer kan findes i kristne, sufi- og jødiske klostres arbejde. Det første publicerede Enneagram dukker op i Ramon Llulls skrifter, en franciskanermunk, der brugte diagrammet til at beskrive de ni “Guds værdigheder” i 1305 e.Kr., som vi i dag kender som de ni “lidenskaber og dyder.”

Det moderne Enneagram er blevet udviklet i det sidste århundrede af lærere i menneskelig udvikling, såsom George Gurdjieff, der bragte systemet og dets undervisning til Europa, og Oscar Ichazo, der skabte det originale kort over ni mennesketyper. Siden 1970’erne er Enneagrammet blevet udviklet som et moderne psykologisk system af Claudio Naranjo, MD og andre psykologer i Californien, herunder Helen Palmer og David Daniels, MD. Loyola University i Chicago var også et tidligt centrum for Enneagram-arbejdet, hvor katolske præster og lægfolk som Don Riso og Jerome Wagner begyndte at lære og undervise. Enneagrammet fortsætter med at udvikle sig gennem indsatsen fra mange mennesker verden over, som opdager ny indsigt og skaber nye applikationer til personlig, spirituel og professionel udvikling.

Hvad er vinger?

Når vi bevæger os rundt i Enneagrammets cirkel, er punkterne på hver side af vores primære type kendt som vingepunkter. De har en stærk indflydelse på vores oplevelse og påvirker vores personlighedstype, adfærd og perspektiv, hvilket skaber interessante variationer inden for hver af de ni typer.

Mens begge fløje har indflydelse på vores oplevelse, identificerer de fleste sig stærkere med den ene eller den anden. Vingerne kan moderere eller styrke vores egen type eller kan skabe udfordringer, når vi falder ind i denne nabotypes ubevidste vaner.

For eksempel vil en Type Ni med en stærk Otte-vinge fremstå mere Otte-agtig i stilen (jordet og assertiv), mens en Ni’er med en stærk Et-vinge kan ligne en Type Et (organiseret og korrekt). De har dog stadig den grundlæggende type 9 personlighedsstruktur.

Hvad betyder stregerne og pilene?

Enneagrammet rummer en vis intelligens i selve diagrammet. Vi er forbundet med de indre linjer med to andre typer og har en tendens til at flytte til dem under forskellige forhold.

De fremadrettede pile (3-9-6-3, 1-4-2-8-5-7-1) angiver en bevægelse til det, der kaldes vores ressourcepunkt eller stresspunkt. Under visse forhold kan vi opleve, at vi oplever flere af følelserne og mønstrene fra denne anden personlighedstype.
Dette kan være en ressource for os. For eksempel kan en type seks rejse til tre og gå hurtigere i gang; en Type Syv kan rejse til Et og blive mere fokuseret og organiseret. Men det vil være stressende, hvis vi bliver der for længe.

I den anden retning (3-6-9-3, 1-7-5-8-2-4-1) bevæger vi os mod det, der kaldes vores afslapningspunkt, sikkerhedspunkt eller hjertepunkt.
Dette kan ske, når vi føler os trygge og sikre, og vores typestruktur slapper af. Dette er normalt en positiv oplevelse, der giver os mulighed for at integrere nogle af kvaliteterne i vores sikkerhedspunkt, som kan balancere og formidle vores egen type. Men vi kan også støde på nye udfordringer på dette tidspunkt.

Teorien er nyttig, da den beskriver forskellige tilstande og oplevelser, når vi rejser til vores forbindelsespunkter på Enneagrammet. Men hver person har brug for at se, hvordan dette fungerer i deres egen erfaring. Mønstrene er der, men vi passer ikke altid helt til mønsteret.

Hvorfor er nogle punkter forbundet på en trekant og de andre på en stjerne?

Der er to overlappende diagrammer inde i selve Enneagrammet. Trekanten forbinder punkterne 3, 6 og 9. Dette kaldes “Loven om tre”, som illustrerer tre kræfter, der er til stede i alle handlinger eller begivenheder: 1) den bekræftende eller initierende kraft ved punkt 3, 2) den modstandsdygtige eller udviklende kraft ved punkt 6 og 3) den harmoniserende eller forsonende kraft i punkt 9. Vi kan også tale om dette som tese, antitese og syntese. I religiøse traditioner kan vi finde dette beskrevet som Treenigheden.

Det andet interne diagram er en hexade (gruppe på seks), som forbinder punkterne 1-4-2-8-5-7 med sit eget flowmønster. Dette illustrerer “Loven om syv”, der angiver de nødvendige trin for at udføre opgaver eller projekter og deres indbyrdes forbindelser. Nogle mennesker bruger diagrammet og dets to flowmønstre til det, der kaldes “Process enneagrammet”, som kan hjælpe med at organisere større projekter og systemer i en organisation.

Forskellige bøger skrevet om Enneagrammet forklarer, hvordan det udtrykker “naturlovene.” I vores arbejde med Enneagram typer interesserer vi os for teorierne om symbolet og stregerne, men er mest optaget af, hvad der er praktisk og brugbart for vores egen personlige udvikling.

Historier om Enneagrammet

At finde en mellemvej, baseret på virkelig forståelse
Jens og Birgitte, et meget forelsket, forlovet par, var kommet i en blindgyde, indtil de opdagede Enneagrammet for første gang. Begge omfavnede jordforbindelse og centrering for at blive modtagelig og åbenhjertig. Målet var virkelig at lære at høre hinanden. Birgitte, en type 1 perfektionist, troede dybt på, at hun var nødt til at få tingene gjort godt og rigtigt for at blive elsket. Hun ville finde på, hvad hun betragtede som den “eneste rigtige måde” til at løse et problem eller en konflikt.

Men Jens, en type 6 loyal skeptiker, ville fokusere på og forstørre, hvordan hendes løsninger ikke ville fungere. Han ville komme med mange tvivl og bekymringer imod hendes løsning. Alt dette havde ført til stor bestyrtelse, sår og vrede hos dem begge – praktisk talt fremmedgjort dem fra hinanden i timevis, endda dage, ad gangen. Da de lærte at høre hinanden virkelig og med deres nye forståelser, blev de let enige om, at Jens ikke ville have mere end fire tvivl på et givet tidspunkt. De lo og omfavnede hinanden med tårer af lettelse og glæde. Snart blev de gift og værdsatte hinanden endnu mere end nogensinde.

Mor og datter opdager vejen til større lykke
Maya, en type 2 giver/hjælper mor, oplevede hendes nød over hendes 15-årige type 4 romantiske datter, Rikke. Hun ønskede så meget, at hendes datter skulle være lykkelig, og hun troede, at det var op til hende at gøre Rikke glad. Hvis ikke, troede hun, at hun ville blive en fuldstændig fiasko som mor. Men uanset hvor gode råd Maya ville give, opildnede det kun situationen, hvilket førte til mere oprørthed, følelsesudbrud og tårer fra Rikke. Og ja, også fra Maya, da hun følte sig så upåskønnet for alt, hvad hun sagde og gjorde for at hjælpe sin datter. Begge havde først for nylig opdaget Enneagrammet.

Type 4-teenageren med alle sine stærke følelser og ubevidste stræben efter det ideelle liv og forhold, som hun aldrig helt kunne leve op til, følte sig mangelfuld og følgelig fyldt med store følelser af sorg og længsel. Senere forstod Rikke, hvordan hun primært fokuserede på det, der manglede og manglede, og ikke det, der var tilstede, fint og vidunderligt. Hun lærte at trække vejret nedad og “grounde” sig selv ved det første tegn på at være ked af det, og at værdsætte sin mors indsats som omsorgsfuld, i stedet for at opfatte, at hendes mor fandt flere måder, som hun, Rikke, var mangelfuld.

Og mor? Nå, hun lærte de tre store principper i forhold til sin Type 4-datter: Forstå 4-hed, forstå 4-hed og forstå 4-hed. Mening, først lyt og empati. Og KUN SÅ give et lille råd omkring, hvad der kan gøre situationen og livet bedre. Resultatet? Maya befriede sig selv fra at tro, at den eneste måde at elske er ved at give til andre, og Rikke begyndte at tage alt det til sig, hun værdsatte ved sig selv og sin mor. Både Maya og Rikke lo og krammede. De flød alle af glædestårer. Og denne opdagelse resulterede i varig forandring.

En mors fortvivlelse og fornyelse af håb
En fortvivlet, endda deprimeret Type 7 Eventyrer. Hun havde mistet sin 20-årige søn i en bilulykke to år tidligere. Deprimeret? Er Type 7’ere ikke de positive fremtidsplanlæggere? Den type, der skal holde livet oppe og åben for muligheder? Hvordan kunne denne type 7 være sunket ind i sådan en angst, depression og næsten fortvivlelse? Maria havde været afvisende og prøvede at undgå den naturlige smerte i sorgprocessen.

Hun eksemplificerede “det, der gør modstand, består.” I stedet for at tillade sig selv de naturlige sår og smerte af sorg, som fortæller os, hvor meget vi elsker og bekymrer os, afviste hun, og dette førte til næsten uundgåelig depression. Hun indså, hvordan hun frygtede at synke ned i lidelse – Type 7s dybeste frygt og derfor præcis, hvad der fører til undgåelse af smertefulde følelser. Maria slap den autentiske tristhed ind, hun havde brug for at føle, vel vidende at dette ville hjælpe hende med at helbrede. Hun havde brug for at opleve sandheden om sin kærlighed til sin søn. Endelig og tålmodigt tillod hun sig selv at opleve sin sorg, sin udødelige kærlighed til sin søn og hendes bidrag til hans liv og hans til hendes.

Alt dette vel vidende, at han altid ville være der i hendes hjerte. Hendes frygt for at synke ned i endeløs smerte og lidelse var en typisk og meget kraftfuld Type 7-tro, men en, der ikke tjente hende. Paradoksalt nok var hendes tilsyneladende endeløse lidelse resultatet af at modstå hendes sorg. Hun fældede nogle tårer, og i løbet af få uger, ja blot få uger, vendte hendes sprudlende ånd tilbage og såvel som hendes glædelige bidrag til livet.

Hvordan kunne denne stærke kærlige mand kollapse i smerte og selvhad?
Benny er en energisk kraftfuld, fuld af liv Type 8, Frontkæmper. Han havde gjort meget arbejde på sig selv, for at vokse og udvikle sig. Hvordan kunne han bryde sammen og føle sig selvmorderisk? Han havde arbejdet med Enneagram forståelserne og havde fået en betydelig bevidsthed. Men med hans alt-eller-intet-stil af opmærksomhed og store sprudlende energi, selv om han havde stor bevidsthed, manglede han praktisk talt en ikke-dømmende evne og var uden åbenhjertet accept af sig selv og sine sindsvaners fejl.

Han var kommet til at indse, at han havde været alt for krævende, kritisk og intimiderende over for sin kærlige Type 5 Iagttageren kone, Jonna. Da han kæmpede med vrede og foragt for sin egen ubevidste og ubevidste adfærd, var målet at hjælpe ham med at indse, at han skulle være venlig mod sig selv, acceptere sig selv, og at en sådan accept ikke betød, at han tolererede eller var enig i sin tidligere adfærd.

Han indså, at han behandlede sig selv på den måde, han behandlede sin kone med kritik, intimidering og krav. Da han blandede accept med bevidsthed, ændrede alt dette sig. Han mildnede sin indflydelse, tillod sine ømme følelser over for sig selv såvel som over for sin kone og blev endnu mere kærlig og medfølende. Hans overflod havde nu balancen mellem modtagelig kraft og bløde, ømme følelser. Og Jonna, hvad med hende? Hun kom til lettere at engagere sig i sine følelser og i livet og til at udtrykke sine egne følelser.

Flere personlighedstest udover test i Enneagrammet:

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Oversigten over alle personlighedstest
Kender du til nonverbal kommunikation?

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Kender du en der har angst? (eller tanker om at angst bliver aktiveret i fremtiden)
Læs denne artikel bliv angstfri i år.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Læs om Enneagrammet via Wikipedia.
Læs om Enneagram typer
Læs om Enneagram karakter afklaring.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Indsigt via Enneagrammet?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

| Min sundhed |
| Personlighedstest | Teorierne bag tests |

| Angst test | Angst | Angst anfald | Angst symptomer | Angst behandling | Angst Kvikfix online kursus |
| Guide angst kvikfix | Slip angsten | Eksamens angst | Forstå din angst score | Præstationsangst | Sceneskræk |
| Generaliseret angst | Panikangst | Socialangst |

| Depressionstest | Depression behandling | Depression symptomer | Tegn på depression |
| Fødselsdepression | Vinterdepression | Symptomer på depression |

| Enneagram test | Enneagram typer | Enneagrammet type 7 | Enneagrammet type 8 | Enneagrammet type 9 |
| Enneagrammet | Enneagrammet type 1 | Enneagrammet type 4 | Enneagrammet type 2 |
| Enneagrammet type 5 | Enneagrammet type 3 | Enneagrammet type 6 |

| Immunforsvar test | Styrk immunforsvaret | Boost immunforsvar | Lavt immunforsvar |
| Immun Buuzter online kursus | Immunforsvar | Immunsystem | Dårligt immunforsvar |
| Nedsat immunforsvar | Svækket immunforsvar |

| Lavt stofskifte test |

| METAsundhed test |

| Misofoni test | Misofoni behandling | Din reaktion på misofoni |
| Hvad er had for lyde | Resultater fra testen om had for lyde |

| NLP test | Nonverbal kommunikation | Mentaltræning | NLP |

| OCD test | Forstå din OCD score | Baggrund for test om OCD |
| OCD | Hvad er OCD | OCD behandling | OCD Kvikfix online kursus |
| OCD Kvikfix guide | OCD symptomer | Tvangstanker | Tvangshandlinger |

| Parforholdstest | Intimitet og sex | Kommunikation kompromis kommitment |
| Seksuel dysfunktion | Sex test | Dyspareuni | Anorgasmi | Vulvodyni | Vaginisme |
| Manglende sexlyst | Rejsningsproblemer | Erektil dysfunktion | For tidlig sædafgang |
| Prostata orgasme | G punkt mænd |
| Sprøjte orgasme | G punkts orgasme | Kvindens G punkt |
| Klitorisorgasme | Hvor sidder klitoris | Skedeorgasme | Kvindens A punkt |

| Stress test | Stress symptomer | Søvnproblemer | Tegn på stress |

| Astmatisk bronkitisKronisk bronkitis | Brystkræft |

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

1) Kort video om Ennegrammet på engelsk

NB:
Denne og andre sider om alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden alternativ behandling og siden min sundhed der også linker til denne side om Enneagrammet.