Har du angst og vil du være angstfri uden angstanfald?

Angst er irrationelt med ubegrundet frygt og bevirker stærkt ubehag i angstanfald

Angst

Angst er en ubegrundet frygt, en følelse af ubehag overfor en nærtstående fare – uden at denne trussel eksisterer i den fysiske og synlige del af vores virkelighed.

Angst er alligevel en naturlig instinktiv reaktion, der hurtigt sørger for at vi reagerer på en nært foranstående livstruende situation – uden at koble den langsommere bevidsthed ind i processen, fordi vores udtænkte redningsplan over mange lange sekunder måske ville være for sent.

Alle mennesker er som en del af vores udvikling under evolutionen, udstyret med en hensigtsmæssig forsvarsmekanisme overfor farer og truende adfærd hvor vi for eksempel oplever at balancen imellem liv og død er i spil.

Ifølge statistik fra Sundhedsstyrelsen, har cirka 12-15% angst i løbet af et år, hvoraf størsteparten af disse er kvinder.

Har du angst?
Tag en GRATIS test via linket nederst på siden 1)

Hvorfor opstår angst?

I de dybeste kroge af vores sind, findes de samme overlevelsesinstinkter der holdt vores forfædre i live for millioner af år siden, derfor ”scanner” vi stadigt omgivelserne for trusler og livsfare hvert sekund af hver dag med et ældre område i hjernen.

Vores hjerne har vanskeligt ved at skelne mellem en reel trussel og en opfattet trussel (det kender du fra drømme) og derfor reagerer kroppen nogle gange ulogisk sammenlignet med vores bevidste tanker.

Angst Kvikfix™ online selvbehandling for angst?

♥️

Det er fordi kroppens reaktion foregår via det ubevidste, som bevidstheden i øvrigt meget sjældent ved noget om.
Det ubevidste opbygger et kartotek over overlevelsesreaktioner fra vi er født, og disse ”hurtigere-end-bevidste” beslutninger startede som den oprindelige kæmp, flygt og frys respons der sørgede for at vi mennesker overlevede hvor andre arter uddøde.

Kroppen og hjernen kan opfattes som intelligente og laver sjældent fejl – blot udfører de sammen et overlevelsesprogram ud fra det der kan karakteriseres som mindst én specifik og udslagsgivende begivenhed (noget der var subjektivt ”farligt”), hvor du har oplevet et massivt problem og mærket en frygt for det der var foran dig.
På baggrund af den omtalte begivenhed, og den måde du har opfattet den på, er der startet en for kroppen logisk reaktion som har til hensigt at forhindre dig i nogensinde at komme i en lignende ”farlig” situation igen.

Det er typisk en eller flere tidlige begivenheder i vores barndom der, selvom de virker ligegyldige med en voksen hjerne, har en fundamental betydning for vores livskvalitet og balance siden hen. I opvæksten kan både overbevisninger og følelsen af angsten forstærkes med nye begivenheder der understøtter barndomsbegivenheden, derudover kan angsten i nogle tilfælde opstå baseret på flere spredte begivenheder over tid uden en konkret og meget tidlig årsag, for eksempel ved langvarig stress eller sammen med en depression.

Den ældste og hurtigste del af vores hjerne der på instinktivt plan håndterer beslutninger omkring sanseindtryk inden følelserne, specielt målrettet det at overleve trusler der bevirker vores begrundede angst reaktion, kaldes reptilhjernen 2) og påvirker i samspil et andet område kaldet amygdala 3).

Hvordan føles angst?

Angst beskrives ofte af dem der har oplevet angstanfald, som et pludseligt overfald af ens egne tanker og kropslige reaktioner der bevirker et stærkt ubehag, og kan fordi alle mennesker er forskellige betyde en eller flere symptomer:

 • Hjertebanken
 • Øget sved
 • Kroppen ryster
 • Munden er tør
 • Vejrtrækningsbesvær eller åndenød
 • Svimmelhed
 • Et ønske om at flygte
 • Mave uro
 • En følelse af uvirkelighed

Angst opleves som at være anspændt, med uro i kroppen og hjertebanken – hvor der er en glidende overgang mellem frygt, nervøsitet og angst. Angst opleves også som en ubehagelig følelse af at der er fare på færde, uden at der behøver at være det, og ofte uden at vide hvorfor (irrationelt).
Frygt er derimod en følelse, der opstår når grunden kendes og det vurderes at der reelt kan ske noget farligt.
Nervøsitet er en følelse af usikkerhed, mindre værd og angst eller frygt for at komme til kort med til sine egne eller andres forventninger.
Frygt er en hensigtsmæssig reaktion der forhindrer skade, og udtalt angst eller nervøsitet defineres som sygdomme.

Følelsen af angst kan derfor opsummeres som en reaktion i kroppen der kan betyde; hjertebanken, tankemylder om problemet, anspændthed, svedeture, kvælningsfornemmelse, rysten, vejtrækningsproblemer eller generel uro i kroppen der forsvinder efter få minutter.

E-bog til selvbehandling af angst

Bogen er baseret på Terapihuset Rhodes (John Rhodes’) egen praksis i behandling af angst klienter i årene 2015-2017, og research i det selvfinansierede Angst projekt fra foråret 2016 for at finde en optimal kombination af terapiformer, eller den behandling der virkede mest effektivt generelt på alle angst klienter.

Bogen er kun beregnet til selvbehandling så du selv lærer at udføre teknikkerne til selvbehandling af angst i dagligdagen.

E-bogen Slip angsten, ISBN: 978-87-93570-00-9, er på 100 informationsrige sider. Læs mere om “Slip angsten”.

2. udgave, revision 2.2 (100 sider ialt).

Du kan kun købe e-bogen om selvbehandling for angst her på hjemmesiden!
(hverken Saxo eller Amazon eller andre har den).

E-bog om angst behandling til selvhjælp

♥️

Forklaring til angst selvhjælp

Tænk på angst som et neuralt netværk af forbindelser i hjernen der skaber et område med association. For eksempel ved indlæring af et nyt sprog, skabes der nye forbindelser i hjernen for at lagre ord og sætninger, så der på et tidspunkt kan dannes en sammenhængende samtale. Jo mere sproget øves jo bedre og mere flydende vil formuleringerne være.

Hvis sproget og udtale misligeholdes i en længere periode, vil det område i hjernen der håndterer det nye sprog mindskes og på et tidspunkt stort set være som før.

Jo mere mønsteret styrkes, jo tykkere og stærkere vil klyngen af neurale forbindelser være – hvilket også betyder at det vil være mere vanskeligt at kontrollere dem.

Nyere neurologisk forskning viser at hjernen er formbar og plastisk (neuroplasticity), så ethvert mønster uanset styrke faktisk kan ændres.

Det betyder at hver gang du stopper dit mønster af angst, er du med til at skabe nye neurale forbindelser i hjernen der kan skabe en ny og mere ønsket respons.
Det er fordi hver gang du afbryder mønsteret, og dernæst forbinder de neurale klynger til en mere ressourcefuld tilstand af afslapning og ro, så skaber du et kryds af forbindelser i neuronerne og løsner området med association til angst lidt efter lidt.

Forskellige typer af angst

Nedenfor er angivet de typiske former af angst du kan modtage behandling for, samt det typiske antal behandlinger med udgangspunkt i BWRT (med forbehold):

Agorafobi:
Også kaldet angst for åbne pladser, og er angst for at være på steder med mange mennesker, hvor der er ingen mulighed for at komme væk, f.eks. i en bus, i toget eller en kø i supermarkedet.

Mange har katastrofetanker om, at miste kontrollen, falde om eller besvime hvis de færdes alene uden for hjemmet og tager ofte en partner eller ven(inde) med når de går ud. Ca. 5% af befolkningen får typen af angst kaldet agorafobi på et tidspunkt i livet, hvor den oftest bryder ud i teenagealderen.
→ 3-4 behandlinger

Enkelfobi:
Angst i specielle situationer, for eksempel i mørke, tordenvejr eller i lukkede rum (klaustrofobi) eller ved synet af blod, edderkopper eller slanger samt intens angst i forbindelse med bestemte genstande eller situationer f.eks. højder (højdeskræk), mørke, at flyve (flyskræk), besøg på offentlige toiletter, indtagelse af visse fødemidler samt tandlægebesøg (tandlægeskræk). Det kan medføre et regulært panikanfald at blive udsat for den frygtede genstand eller situation der fremprovokerer angst.
→ 1-2 behandlinger

Generaliseret angst:
Konstant angst med nervøsitet, hjertebanken, svimmelhed, sveder, ryster og spænder i musklerne. Opleves som vedvarende bekymringer og uro i kroppen med f.eks. tendens til at fare sammen og have besvær med at falde i søvn. Mange bekymrer sig jævnligt over, om de selv eller deres nærmeste bliver syge eller kommer noget til. Ofte daglige bekymringer om der er overset noget i dagens løb, og forestillinger om alle mulige negative konsekvenser, såfremt der er den mindste usikkerhed på om alt er i orden.
→ 5-7 behandlinger

Hvis du vil vide mere om den nye terapiform BWRT og hemmelighederne bag de gode og ekstremt hurtige resultater med behandling af angst, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Social angst:
Angst for at føle sig observeret eller kritiseret, ved at spise sammen med andre, at sige noget når der er flere sammen, at gå ud med en ny kæreste eller generelt at komme til at svede, ryste eller rødme. Opleves som en varierende følelse fra anspændthed til panik i andres selskab. Tanker om at være “anderledes/forkert”, flov over at være nervøs, og frygt for at andre vil opdage en som personen der har angst.
→ 3-4 behandlinger

Selvbehandling med Angst Kvikfix™ online?

♥️

Panikangst:
Anfald af angst som er så uudholdelige at alle tidligere situationer hvor der er oplevet panikanfald forsøges undgået for enhver pris. Mange oplever voldsom og pludselig angst, vejrtrækningsbesvær, hjertebanken, smerter i brystet, svimmelhed, kvalme og en følelse af, at alt er uvirkeligt. Typiske tanker under et angstanfald kan være: ”jeg er ved at dø” eller ”jeg er ved at blive sindssyg”.
→ 3-4 behandlinger

Sygdomsangst/Helbredsangst:
Opleves som tilbagevendende angst for at lide af en alvorlig fysisk sygdom, og være tilbøjelig til at være overopmærksom på fornemmelser i kroppen og tolke dem som tegn på en alvorlig fremadskridende fysisk sygdom såsom kræft, sklerose, hjertelidelse, hjernesvulst osv.
→ 3-4 behandlinger

Kan angst være unormalt?

Ja.
En normal angst, eller sund form for psykisk reaktion på en faretruende begivenhed eller situation, er når:

 • Et menneske har truende adfærd imod os
 • Et vildt rovdyr har truende adfærd imod os
 • Der opstår jordskælv eller vulkanudbrud
 • Tungt maskinel eller gasarter eksploderer
 • Bygninger braser sammen
 • Orkaner hærger

Og mange andre livstruende situationer som der dagligt kan ses i nyhederne på internettet eller på fjernsyn.
Under disse omstændigheder er det yderst vigtigt at din angst reaktion sørger for at du er bange, så du kan opdyrke alle dine interne ressourcer på at finde en løsning og forhindre at du udsætter dig selv for yderligere fare.

Unormal eller sygelig angst
Modsætningen til naturlig angst overfor reelle trusler er netop der hvor:

 • Ingen eller næsten ingen andre mennesker er bange for det du er
 • Du oplever lammende angst, og andre synes det er helt ufarligt

Klar til at stoppe din angst?

🙂

Komplekse angst forstyrrelser

Er vanskeligere at behandle fordi disse ofte er flere frygte i kombination baseret på traumatiske oplevelser, der påvirker hele livet, og griber ind i evnen til at fungere på en række hovedområder.

Som eksempel kan nævnes angsten for store pladser (agorafobi) hvor flere aspekter af problemet kræver angst behandling, og det er sundt at have med i den forventningsafstemning for selve behandlingerne, i stedet for måske at miste modet fordi angsten aftager over en periode, fremfor at forsvinde øjeblikkeligt.

At kende til hvorfor en angst behandling momentant er ineffektiv, og hvad der kan gøres for at rette op på behandlingen igen så den igen bliver effektiv overfor angsten, er lige så vigtigt som at bruge den korrekte behandling målrettet det specifikke problem.

Efterfølgende oplevelser af angst udløser almindeligvis følelserne fra det første angstanfald (eller et anfald som var særligt skræmmende), og kroppen og sindet reagerer som om den/det var i fare.

BWRT stopper angst endnu hurtigere

Igennem millioner af år er mennesker igennem evolution blevet ”opgraderet” med den nyeste ”software” i hjerne og organer.

Derfor har vi en gammel og en ny del af hjernen. Lagene i hjernen er enkelt opfattet lagt ovenpå hinanden, dvs. vores nyeste del af hjernen (neocortex) håndterer helt andre ting end den ældste del af hjernen (hjernestammen).

Hjernestammen og basal ganglierne håndterer overlevelse og neocortex håndterer sociale og territorielle relationer hvor bevidstheden kobles på. Derfor har hjernestammen størst stemmeret når vi er truet, da dette er vigtigere i liv og død situationer end hvordan vi interagerer(socialt) med det der er truende.

Ved at finde ind til problemet der oprindeligt startede i reptilhjernen, via psykoterapi og den unikke BWRT psykoterapi proces, er det muligt at afkode de oprindelige sanseindtryk der kan have kickstartet et fundament af angst og genoplære den ældste del af hjernen med en passende respons.

På denne måde er det muligt igennem BWRT terapi at stoppe kroppens instinktive reaktion – og blive angstFRI 🙂

Citat: ”Angst er en af de sygdomme hvor psykoterapi virker bedst.”

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Har du angst?
Læs artiklen bliv angstfri i år
Læs artiklen få kontrol over din panikangst
Læs om amygdala på BWRT hjemmesiden

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Oversigten over alle personlighedstest
Angst test
Depressionstest
Enneagram test
Immunforsvar test
Lavt stofskifte test
METAsundhed test
Misofoni test
NLP test(sansetest)
OCD test
Parforholdstest
Stress test

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Hvis du er blevet lidt mere nysgerrig på BWRT og hvordan denne nye terapi- og behandlingsform kan løse mange andre problemer end som behandling for angst, så anbefaler jeg at læse om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

Vil du vide mere om BWRT kurset?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

| Min sundhed |
| Personlighedstest | Teorierne bag tests |

| Angst test | Angst anfald | Angst symptomer | Angst behandling | Angst Kvikfix online kursus | Angst Kvikfix guide | Slip angsten |
| Eksamens angst | Forstå din angst score | Præstationsangst | Sceneskræk |
| Generaliseret angst | Panikangst | Socialangst |

| Depressionstest | Depression behandling | Depression symptomer | Tegn på depression |
| Fødselsdepression | Vinterdepression | Symptomer på depression |

| Enneagram test | Enneagram typer | Enneagrammet type 7 | Enneagrammet type 8 | Enneagrammet type 9 |
| Enneagrammet | Enneagrammet type 1 | Enneagrammet type 4 | Enneagrammet type 2 |
| Enneagrammet type 5 | Enneagrammet type 3 | Enneagrammet type 6 |

| Immunforsvar test | Styrk immunforsvaret | Boost immunforsvar | Lavt immunforsvar |
| Immun Buuzter online kursus | Immunforsvar | Immunsystem | Dårligt immunforsvar |
| Nedsat immunforsvar | Svækket immunforsvar |

| Lavt stofskifte test |

| METAsundhed test |

| Misofoni test | Misofoni behandling | Din reaktion på misofoni |
| Hvad er had for lyde | Resultater fra testen om had for lyde |

| NLP test | Nonverbal kommunikation | Mentaltræning | NLP |

| OCD test | Forstå din OCD score | Baggrund for test om OCD |
| OCD | Hvad er OCD | OCD behandling | OCD Kvikfix online kursus |
| OCD Kvikfix guide | OCD symptomer | Tvangstanker | Tvangshandlinger |

| Parforholdstest | Intimitet og sex | Kommunikation kompromis kommitment |
| Seksuel dysfunktion | Sex test | Dyspareuni | Anorgasmi | Vulvodyni | Vaginisme |
| Manglende sexlyst | Rejsningsproblemer | Erektil dysfunktion | For tidlig sædafgang |
| Prostata orgasme | G punkt mænd |
| Sprøjte orgasme | G punkts orgasme | Kvindens G punkt |
| Klitorisorgasme | Hvor sidder klitoris | Skedeorgasme | Kvindens A punkt |

| Stress test | Stress symptomer | Søvnproblemer | Tegn på stress |

| Astmatisk bronkitisKronisk bronkitis | Brystkræft |

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

1) Tag en angst test
2) Læs om (reptilhjernen)
3) Læs om amygdala defineret af Wikipedia

NB:
Denne og andre sider om alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden alternativ behandling og siden min sundhed der også linker til denne side om angst.