Hvad kræver det for at blive METArask når du er angst?

Hvad kræver det for at blive METArask når du er angst?

METArask er min egen definition om at blive helt rask på en naturlig måde med en ny indsigt, som det endelige mål baseret på teorien om METAsundhed.
Meta betyder i sig selv “udover” eller ”niveauet over” fra græsk, så i dette tilfælde handler det om at kunne se sin egen krop og alle de biologiske processer der foregår i den lidt ude- eller ovenfra.

Den intelligente krop
Kroppen er designet som en intelligent biologisk mekanisme, der kan selvhelbrede fra et vist niveau af sygdom, allerede på fødselstidspunktet.
I løbet af vores opvækst lærer vi helt andre måder at opfatte kroppens reaktioner og symptomer på, for der er ingen der har udleveret en manual til kroppen og hjernen ved fødselstidspunktet, og derfor ender vi på et tidspunkt med helt eller delvist at have mistet tilliden til at den krop vi er i, overhovedet fungerer optimalt.

At være METArask retter op på denne udbredte misforståelse, fordi det ifølge min definition er lykkedes med at blive naturligt og bio-logisk(stavemåde er med vilje) rask uden at have brug for medicin mere, og under processen med at blive rask er der opstået indsigt i bl.a. hvordan naturlovene også gælder for mennesker, hvilket skaber ro og balance samt denne enestående mulighed for at blive rask på en naturlig måde uanset sygdom eller symptom.

Billede af e-bog "Slip angsten & fjern angstanfald"

Køb e-bog: “Slip angsten” skrevet af terapeut & METAsundhed underviser John Rhodes

Tager mere end 30.000 mennesker fejl?
METAsundhed, der er en videreudvikling af den oprindelig forskning foretaget af den tyske læge ved navn Dr. Hamer, giver indsigt i hvad der foregår i kroppen under et sygdomsforløb, og hvad årsagen er til at vores symptomer opstår.
Denne indsigt kan i de fleste tilfælde bruges til at blive naturligt rask, og vil i alle andre end livstruende tilfælde, være et godt alternativ hvor kroppen får mulighed for at hele sig selv.

Dr. Hamer brugte 20 år af sit liv fra ca. 1980 og baserede resultaterne af sin forskning på mere end 30.000 patient cases. Alligevel blev der i 2004 grundlagt IMMA, den internationale organisation for METAsundhed(Meta-Health på engelsk), for yderligere at foretage indsamling af flere lægers, naturlægers og mange tusinde sundhedskonsulenters anonymiserede klientcases for at underbygge statistikken om træfsikkerheden af selve METAanalysen og præcisionen i METAsundhed. Derfor er METAsundhed langt mere helhedsorienteret og klientfokuseret end den oprindelige metodik.

En METAanalyse der giver mening
Kernen i METAsundhed er at give indsigt på mange områder om forbindelsen imellem krop/psyke og sociale relationer. En METAanalyse er metoden til at forklare hvad formålet er med at kroppen reagerer med en sygdom eller symptom.
Der er derfor typisk ingen behandling forbundet med en METAanalyse, fordi det at forstå kroppen som en intelligent biologisk mekanisme, kan være en udfordring for den måde de fleste tænker på. Derudover er det primære formål i METAanalysen, at skabe en sammenhæng imellem sygdommen/symptomet og de psykiske temaer(følelsesrelaterede) der giver mening i forhold til den individuelle historik for den person der ønsker indsigt.

Hvad gør du nu?
Jeg har gennemført en METAanalyse for mennesker med så forskellige lidelser som; Angst, OCD, Fibromyalgi, Sclerose, Wegeners Granulomatose, hjerteflimmer, Herpes, Astma, Tinnitus etc.

Fælles for alle mennesker der har ønsket en METAanalyse har været, et ønske om at få svar på spørgsmålene ”Hvorfor mig?” og ”Hvorfor kronisk – eller lige nu?”.
Det er her løsningsmulighederne starter, når vi mentalt og gerne logisk kan forstå en rammende forklaring på hvorfor, fordi umiddelbart herefter fremkommer hjernens næste spørgsmål ”Hvordan?”(løser jeg problemet, når jeg kender svaret på hvorfor).

Hvordan kan du læse mere om i den anden artikel jeg har skrevet ”Vil du være fri for angst allerede i år?”, der handler om den nyeste udvikling indenfor alternativ behandling, der i øvrigt også benytter en METAanalyse som det mest effektive første skridt til en hurtig bedring i angsttilstanden.

Så uanset om du ønsker at kende årsagen til din angst eller ej, ved en METAanalyse og teorien om METAsundhed, så er det muligt hurtigt at få et angstfrit liv!

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

NB:
Denne og andre sider om psykoterapi og alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden din sundhed og siden min sundhed der også linker til denne side om METArask.