OCD og tvangstanker følges ad. Vil du være din OCD helt kvit?

OCD og tvangstanker følges ad. Vil du være din OCD helt kvit?

OCD generelt

OCD der også kaldes Obsessive Compulsive Disorder, er en lidelse hvor cirka 100.000 mennesker i Danmark har det som en behandlingskrævende tilstand, svarende til cirka 2% af befolkningen.
Mange oplever at teenage årene, det vil sige puberteten, er der hvor OCD oftest får sin start. Både mænd og kvinder rammes lige hyppigt, og der kan desværre konstateres OCD hos børn og ligeledes modne voksne ved for eksempel 50 års alderen.

Hvad er OCD?

OCD er en fællesbetegnelse for tvangslidelser og tvangshandlinger, der i nogle perioder kan virke meningsløse eller formålsløse, og andre perioder være frygtet og virke kontrollerende.

OCD forbliver ofte ubehandlet, fordi mange holder de tilbagevendende tvangstanker og handlinger hemmelige og undlader at søge læge. Nogle formår at holde det skjult for både lægen, venner og familie selvom de kan bruge timer på deres tvangshandlinger og ritualer hver dag, fordi de føler at symptomerne er pinlige og ”vanvittige” så de skammer sig over dem.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

OCD Kvikfix™ selvbehandling via online kursus?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Forskellige OCD symptomer

Hver slags OCD er lidt forskellig i oplevelse, dog er der generelle symptomer på OCD som du kan være opmærksom på, når du tager en OCD test 1) for at kende din status lige nu.

De typiske symptomer fra OCD lidelsen er:

  1. Tvangstanker
  2. Tvangshandlinger

Tvangstanker

2), også kaldet obsessioner, drejer sig oftest om frygt for at skade andre eller sig selv, frygten for smitte ved bakterier, tvivl i overdrevet grad og behov for en slags perfektionistisk orden eller symmetri.

Disse tvangstanker er svære at modstå, da den medførende handling midlertidigt fjerner den underliggende angst eller frygt som drivkraft.

Tvangshandlinger

3), også kaldet kompulsioner, udføres netop for at undgå en eller anden frygtet begivenhed oftest på baggrund af ovennævnte tvangstanker.

Disse tvangshandlinger er en form for kontrol i overdreven grad, og drevet af frygt, som løsning på ofte ulidelige tvangstanker.
Typisk drejer disse handlinger sig om ritualer fordi der er behov for at; tælle, vaske, rengøre, kontrollere eller holde orden.

De fleste mennesker med OCD lidelsen, har en kombination af både tvangstanker og tvangshandlinger, andre kan opleve kun at være generet af ritualer eller blot tvangstankerne. 4)

Behandling af OCD

Der er gode behandlingsmuligheder for dig når du lider af OCD.
Selvom OCD først blev introduceret i Danmark i 1994, og derfor kan karakteriseres som en relativ nyere lidelse for danskere, så er der forsket og skabt resultater i en sådan grad, at du kan vælge indsatsformen og resultatet efter din livsstil og mentalitet.

Nogle mennesker med OCD i svær grad, kan have brug for flere typer af behandlinger.

Nedenfor er listet nogle af de typiske behandlingsformer for OCD, sorteret efter den korteste behandlingstid øverst.

  1. BWRT, typisk 2-6 behandlinger
  2. Kognitiv adfærdsterapi, typisk 12 psykolog samtaler
  3. Medicinsk behandling, resten af livet

BWRT behandling af OCD

Indledende konsultation og behandlinger typisk med en psykoterapeut over for eksempel 6 uger med en samtale hver uge.
Processen drives af terapeuten i samspil med dig der har OCD, for at gentræne reptilhjernen (der har taget en ”forkert” overlevelsesbeslutning).

Arbejdet med reptilhjernen kræver mere koncentration end en normal samtale, derfor er det en forudsætning at du vil engagere dig med 50%, hvor terapeuten leverer de andre 50%.

Succesraten er generelt 80% eller bedre, det vil sige personer der får det markant bedre lynhurtigt, dog tages der forbehold for kompleksiteten af OCD (der kan kræve yderligere behandlinger) eller det der kaldes komorbiditet 6) (flere sideløbende lidelser eller sygdomme).

Terapihuset Rhodes har anvendt BWRT og metoden til OCD behandling siden august 2017, og har derudover siden 2018 undervist andre terapeuter og behandlere i Danmark på BWRT kurser.

Du kan både møde frem personligt, eller modtage en OCD behandling online via Skype, Zoom, FaceTime eller lignende digital mødeplatform.

Kognitiv adfærdsterapi

Samtaler typisk med en psykolog over for eksempel 12 uger med en samtale hver uge.
Processen handler om at blive mere bevidst omkring sammenhængen mellem tanker og følelser, samt at indøve værktøjer der kan bruges overalt når det bliver svært.

Det der oftest rykker en person til bedring hurtigere i forløbet er når der anvendes eksponering, som er at udsætte personen der lider af OCD, for netop det der aktiverer tvangstanker eller tvangshandlinger.
Herved lærer hjernen og kroppen over tid, at det ”farlige” bliver mindre farligt, også kaldet desensitization 5)

Succesraten er omtrent 67%, det vil sige personer der får det markant bedre af kognitiv adfærdsterapi, dog kan det være en særdeles ubehagelig proces at gennemgå eksponering før de gode resultater viser sig.

Medicinsk behandling

Den mest almindelige behandling med medicin er SSRI-præparater 6) (Selektiv Serotonin Reuptake Inhibitor), der normalt kendes som antidepressiver.
Processen er relativ enkel, lige så længe som du indtager medicin, vil du opleve en bedring af din tilstand. Det vil sige resten af livet på medicin.

SSRI-præparater kan tage længere tid for at virke på OCD, op til et par måneder, og der er ofte brug for højere doser for en effektiv behandling.

Succesraten er omtrent 50% eller mere, det vil sige personer der får dæmpet symptomerne på tvangstanker og tvangshandlinger.

Online OCD behandling med BWRT

Perioden for OCD behandling varierer naturligvis afhængig af OCD problemet og kompleksiteten (mild eller svær OCD), derudover er behandlingsperioden kraftigt formindsket på grund af BWRT, således at behandlingerne bliver mere effektive og tager kortere tid.

Nedenfor er angivet det typiske antal OCD behandlinger med udgangspunkt i BWRT og i meget generelle termer og med ovennævnte forbehold:

  • OCD mild grad → 1-2 behandlinger (Level 1)
  • OCD i svær grad → 5-7 behandlinger (Level 2)

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

OCD Kvikfix™ online selvbehandling?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Anette B. udtaler:
Jeg har i flere år søgt mange forskellige behandlingsformer for at få hjælp til min OCD. Ingen af disse behandlinger har hjulpet, men hos John har jeg fået troen på at jeg kan blive fri for min OCD. Jeg mærker ændring i min adfærd f.eks ved at udfordringerne hurtigere tager af og jeg føler mig gladere med OCD behandling. Jeg har haft min OCD i 30 år.

(Anette modtog en kombineret OCD behandling af tankefeltterapi og hypnose fordi der blev behandlet for svær OCD, inden BWRT var kommet til Danmark.)

Pårørende til personer med OCD

Medlemmer indenfor den samme familie har ofte vanskeligt ved at acceptere, at den der har OCD har så svært ved at stoppe den tvangsprægede OCD adfærd.

Ofte kan meget af den frustration og indkapslet vrede afhjælpes, ved at familiemedlemmer lærer om OCD, så de kan støtte og opfordre den der lider af OCD på en gavnlig måde.

Ellers kan familiemedlemmer godt tro og føle, at det gælder om at være behjælpelig med ritualerne eller komme med forsikringer om at alting er i orden – når nu det er helt tydeligt at der er noget galt.

Danskere og OCD

Uddrag fra OCD-foreningen.
OCD for voksne bIev introduceret i Danmark til den danske lægestand af professor i psykiatri, dr. med. Tom Bolwig og psykiater Elsebet Steno Hansen i artiklen “Obsessive Compulsive Tilstande”, Videnskab og praksis, Ugeskriftlev introduceret for læger, 156-26, 27. juni 1994.
Der blev for et par år siden udarbejdet en undersøgelse af OCD-ramtes livskvalitet i Danmark: “Quality of life with OCD. A self-reported survey among members of the Danish OCD Association” af Christine Buhl Sørensen, Line Kirkeby, Per Hove Thomsen; Psychiatric Hospital for Children and Adolescents, Risskov.

Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) er i dag den fjerde hyppigste diagnose, der udstedes inden for psykiatrien. OCD kan være ret begrænsende for den berørte person og bliver ofte kronisk. Formålet med denne undersøgelse har været at hjælpe med at belyse karakteren af livskvaliteten blandt medlemmerne af OCD-foreningen.

Dataene blev samlet fra 406 spørgeskemaer sendt til alle de medlemmer af OCD-foreningen, der havde rapporteret at lide af OCD. Svar niveauet var 54,4%. Personer med OCD signalerede slående indflydelse på deres akademiske, erhvervsmæssige og sociale funktioner og dermed en tilsvarende indflydelse på deres livskvalitet generelt.

Der opstod signifikante niveauer af komorbiditet og selvmordstendens. Tidsintervallet mellem symptom debut og etablering af en korrekt diagnose viste sig at være i gennemsnit 13 år i denne undersøgelse.

Der syntes at være en markant forsinkelse i behandlingen som en konsekvens af latensperioden mellem symptom debut og etablering af en diagnose. Dette har vist sig at være af betydning i forhold til levering af korrekt behandling, udviklingsforløbet af OCD-tilstanden og ikke mindst i livskvaliteten for den person med OCD såvel som hans eller hendes familiemedlemmer.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Hvis du er blevet lidt mere nysgerrig på BWRT og hvordan denne nye terapiform kan løse dine problemer med OCD, så anbefaler jeg at læse om det næste BWRT kursus for terapeuter ved at klikke på linket nedenfor:

Mere om BWRT kurset?

🙂

Alle tests inklusiv for OCD:

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Oversigten over alle personlighedstest
Kender du til nonverbal kommunikation?

Angst test
Depressionstest
Enneagram test (persontype test)
Erektik dysfunktion test (mand)
Immunforsvar test
Lavt stofskifte test
METAsundhed test
Misofoni test
NLP test(sansetest)
OCD test
Parforholdstest
Seksuel dysfunkton sex test (kvinde)
Stress test

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Professionel OCD behandling?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

| Min sundhed |
| Personlighedstest | Teorierne bag tests |

| Angst test | Angst | Angst anfald | Angst symptomer | Angst behandling | Angst Kvikfix online kursus |
| Guide angst kvikfix | Slip angsten | Eksamens angst | Forstå din angst score | Præstationsangst | Sceneskræk |
| Generaliseret angst | Panikangst | Socialangst |

| Depressionstest | Depression behandling | Depression symptomer | Tegn på depression |
| Fødselsdepression | Vinterdepression | Symptomer på depression |

| Enneagram test | Enneagram typer | Enneagrammet type 7 | Enneagrammet type 8 | Enneagrammet type 9 |
| Enneagrammet | Enneagrammet type 1 | Enneagrammet type 4 | Enneagrammet type 2 |
| Enneagrammet type 5 | Enneagrammet type 3 | Enneagrammet type 6 |

| Immunforsvar test | Styrk immunforsvaret | Boost immunforsvar | Lavt immunforsvar |
| Immun Buuzter online kursus | Immunforsvar | Immunsystem | Dårligt immunforsvar |
| Nedsat immunforsvar | Svækket immunforsvar |

| Lavt stofskifte test |

| METAsundhed test |

| Misofoni test | Misofoni behandling | Din reaktion på misofoni |
| Hvad er had for lyde | Resultater fra testen om had for lyde |

| NLP test | Nonverbal kommunikation | Mentaltræning | NLP |

| OCD test | Forstå din OCD score | Baggrund for test om OCD |
| OCD | Hvad er OCD | OCD behandling | OCD Kvikfix online kursus |
| OCD Kvikfix guide | OCD symptomer | Tvangstanker | Tvangshandlinger |

| Parforholdstest | Intimitet og sex | Kommunikation kompromis kommitment |
| Seksuel dysfunktion | Sex test | Dyspareuni | Anorgasmi | Vulvodyni | Vaginisme |
| Manglende sexlyst | Rejsningsproblemer | Erektil dysfunktion | For tidlig sædafgang |
| Prostata orgasme | G punkt mænd |
| Sprøjte orgasme | G punkts orgasme | Kvindens G punkt |
| Klitorisorgasme | Hvor sidder klitoris | Skedeorgasme | Kvindens A punkt |

| Stress test | Stress symptomer | Søvnproblemer | Tegn på stress |

| Astmatisk bronkitisKronisk bronkitis | Brystkræft |

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

1) Tag en OCD test
2) Læs om tvangstanker
3) Læs om tvangshandlinger
4) Kilde: OCD foreningen
5) Læs om desensitizationn
6) Læs om komorbiditet

NB:
Denne og andre sider om psykoterapi og alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden alternativ behandling og siden min sundhed der også linker til denne side om OCD.