METAsundhed forklarer KROP - PSYKE - SOCIAL forbindelsen. Vil du blive naturligt rask?

METAsundhed forklarer KROP – PSYKE – SOCIAL forbindelsen. Vil du gerne blive naturligt rask?

METAsundhed

METAsundhed der gør brug af METAanalyse, skaber en “bullseye” for alternativ behandling. Uden den, ville næsten al alternativ behandling være blindskydning når du ønsker at blive naturligt rask!

Den tyske læge, der omkring 1980’erne gennemførte de første 30.000 patientinterview, for at dokumentere at der var en sammenhæng mellem oplevelser og de symptomer som kom til udtryk i kroppen – er nu blevet efterbevist mange flere tusinde gange verden over, for at fintune processen i at analysere og finde ind til årsagen for en specifik sygdom eller et symptom.

METAsundhed forklarer årsagen til symptomer og sygdomme via evolution

Denne “trial and error” proces har renset ud i fejlmuligheder og ineffektive metoder, og forberedt METAsundhed analyseprocessen til de mest hardcore sygdomme og symptom problemer – som du kan få gavn af meget nemt.

METAsundhed er en forklaringsmodel der giver indsigt i hvad der foregår i den intelligente krop 1) under et sygdomsforløb, og hvad årsagen er til at symptomer overhovedet opstår baseret på evolutionær biologi.

METAsundhed drejer sig om at forklare fysiske symptomer og en mental/kropslig ubalance, ved at finde den bedst mulige og mest effektive (alternative) behandling – derfor er METAsundhed i sig selv ingen behandling.

SERIØSE METASUNDHED RÅDGIVERE SAMARBEJDER MED LÆGER OG PÅ BAGGRUND AF LÆGERS DIAGNOSER!

METAsundhed LIVE kursus

Næste LIVE METAsundhed WORKSHOP afholdes for max. 12 personer i Glostrup

METAsundhed ONLINE kursus

Lær foran din computer/tablet/smartphone – bestil adgang til METAsundhed online kursus med adgang fra hele verden.

Den indsigt der opstår under en METAanalyse 2) afklaring, der er betegnelsen for den rådgivning en METAsundhed uddannet tilbyder i fortrolighed, kan i de fleste tilfælde bruges kombineret med følelsesforløsende terapi til at blive naturligt rask, og vil i alle andre end livstruende tilfælde, være et godt supplement (eller alternativ) hvor kroppen får mulighed og tid til at hele sig selv – uden brug af ekstra medicin, operative indgreb eller interventioner der beskadiger raske celler.

Via METAsundhed kan du altså få et holdbart svar om hvorfor du bliver syg eller har symptomer, og dermed sætte gang i processen med at stoppe din accept af “Vi ved ikke hvorfor denne sygdom opstår”!

METAsundhed er en ny måde at opfatte sygdom på

Konceptet om METAsundhed forbinder den traditionelle medicin (læger) med komplementær og alternativ behandling, hvilket giver de bedste resultater for dig – og giver derudover et helhedsorienteret syn på sundhed og sygdom udfra kroppens egen intelligens. METAsundhed bygger på naturlove, baseret på millioner af års evolution (embryologi 3)), som derfor giver bio-logiske forklaringer på den menneskelige krops tilstand og celleadfærd der i øvrigt ligeledes gælder for dyr og planter.
Herved får du hjælp til at oversætte tanker og især følelser til cellebiologi og koncentrere dig om at finde årsagerne til sygdomme og symptomer, der har deres udgangspunkt i sindet når vi bliver udsat for et decideret konfliktchok, der på en måde lammer os og bl.a. forårsager en proces i kroppen hvor der forekommer symptomer eller sygdom.

Forstadierne til METAsundhed

Den tyske læge der frembragte forstadierne til det nuværende METAsundhed, brugte 20 år af sit liv fra ca. 1980 og baserede resultaterne af sin forskning på mere end 30.000 patientinterview 4). Alligevel blev der i 2004 grundlagt IMMA, som fra 2019 er blevet til Meta-Health International 5), den internationale organisation for METAsundhed (Meta-Health på engelsk), for yderligere at foretage indsamling af flere lægers, naturlægers og mange tusinde sundhedskonsulenters anonymiserede klientcases for at underbygge statistikken om træfsikkerheden af selve METAanalyse afklaringen og præcisionen i METAsundhed. Derfor er METAsundhed i dag langt mere helhedsorienteret og klientfokuseret end den oprindelige metodik.

Betty N. udtaler:

Jeg har været i et forløb, hvor jeg gennem METAsundhed, tankefeltterapi, BWRT og hypnose, er blevet hjulpet til at jeg nu ikke behøver min (stærke) astmamedicin, trækker vejret mere frit også ved løb, har fået mere ro mentalt og i kroppen. Dette er simpelthen fantastisk og stor tak til John.
(se astmatisk bronkitis) 6)

METAsundhed forklarer nemlig holistisk/helhedsorienteret, at der er en forbindelse imellem krop, psyke, ånd og miljø – således at der er specifikke karakteristika når kroppen er under pres, der er meget forskellige fra når kroppen er ved at regenerere tilbage til sundhed og balance. Disse faser kaldes konflikt(den aktive, sympatisk) – og regenerationsfase(heling, parasympatisk) og der er udarbejdet en detaljeret visuel graf med ni forskellige og betydningsfulde punkter, der forklarer hvordan et sygdomsforløb generelt foregår for alle mennesker.

Karakteristika for faserne i METAsundhed

Nedenfor er udvalgte karakteristika for at kunne skelne imellem faserne. For en mere fyldestgørende liste, kan du downloade en PDF af METAsundhed brochuren 7).

Konfliktaktiv fase:
– Tankemylder(for at løse problemet)
– Kolde hænder og fødder
– Kun lidt eller ingen appetit
– Hård mave

Regenerationsfase:
– Tanketom
– Varme
– God appetit
– Tynd mave

Vil du kende METAsundhed årsagen til din sygdom?

🙂

METAsundhed og følelser

Den intelligente krop du er i, er designet allerede på fødselstidspunktet, som en selvhelende biologisk mekanisme der kan auto-reparere med et minimum af hjælp.
I løbet af opvæksten lærer vi dog helt andre måder at opfatte kroppens reaktioner og symptomer på, for der er endnu ingen der har udleveret en manual til kroppen eller hjernen på det tidspunkt hvor vi fødes, og derfor ender vi ofte senere i livet med delvist eller helt at have mistet tilliden til at den krop vi er i, overhovedet kan fungere optimalt især når skavankerne begynder at mangfoldiggøre sig.

Janne W. udtaler:

Jeg har Cerebral Ataxi. Gennem min kontakt med John Rhodes har jeg fået øget min forståelse for sygdommens årsag. Desuden har jeg udviklet mig mentalt, så jeg har færre triggerpunkter (følelser der udløser stress). Jeg er blevet mere realistisk, fået mere energi, hævet mit humør, og fået øget selvindsigt.

METAsundhed forklarer derfor at et sygdomsforløb eller væsentlige symptomer starter med et konfliktchok, enten som en primær følelsesmæssig “overbelastning”(det frosne øjeblik – her kaldet UDIN), eller en decideret trigger der genaktiverer det første frosne øjeblik(traume) som en betinget refleks.

U – Uventet (ingen varsel)
D – Dramatisk (voldsomt eller intenst)
I – Isoleret (du holder problemet for dig selv, eller oplever at være alene om det)
N – Nul strategi (du oplever det første gang i dit liv, eller kan ingen udvej se)

Vil du gerne vide mere om hvordan du hurtigt kan blive naturligt rask?

METAsundhed og sanserne

Vores sanseapparat registrerer nemlig alle sensoriske informationer i det traumatiske øjeblik, for senere hen at beskytte os (der er reptilhjernens ansvar) fra at komme i samme situation igen. Derfor er det lige som gode minder, der kan aktiveres ved en lugt, lyd eller en berøring, muligt for de ubehagelige minder/oplevelser at blive genaktiveret når blot nogle få sensoriske informationer er tilstede.
Det frosne øjeblik, der en del af kæmp-flygt-frys responsen udviklet igennem evolutionen, har sikret at vi har overlevet som race – uden den havde vi været uddøde for længst.

I denne respons reagerer både hjerne og organer i kroppen baseret på forud definerede psykiske temaer der på celleniveau tager udgangspunkt i overlevelse, beskyttelse, selvværd og vores sociale interaktioner/grænser overfor hinanden.

Kroppen gør fuldautomatisk hvad den kan for at gennemføre hele den nødvendige proces, for at komme tilbage til sundhed og balance – som den selvhelende biologisk mekanisme den er – og når det sker med ny indsigt kalder Terapihuset Rhodes det for at være METArask 🙂 8)

Det gør ondt fordi du er i bedring siger METAsundhed

Smerte er en af de ubehagelige symptomer, der oftest først opstår i kroppens regenerationsfase(ca. 70% af tilfældene), når selve konflikten er blevet løst. Dvs. at det kun er i ca. 30% af tilfældene, at det er mærkbart med smerte i den konfliktaktive fase(sympatisk) – og det er fordi at kroppen overvejende beskytter os overfor problemet ved at nedsætte følsomheden(tager distance). F.eks. et symptom som hovedpine, der generer mange mennesker på forskellig vis og intensitet, er i 90% af tilfældene et tegn på at kroppen er i regenerationsfasen(parasympatisk). Dette er en anderledes og helt ny måde at opfatte sygdom og symptomer på, hvor METAsundhed teorien generelt forklarer ubehaget i kroppen som noget positivt(i hvertfald indtil en METAanalyse afklaring er foretaget på symptomet/sygdommen), fordi det også generelt betyder at de selvhelbredende kræfter i kroppen er aktiveret.

TAG ALTID ANSVAR FOR DIT HELBRED OG SØG LÆGE HVIS DU ER I TVIVL!

For at eliminere ubehaget fra psyken(følelsen), kan du med fordel blive behandlet enten med BWRT 9) eller med TFT også kaldet tankefeltterapi 10) hvis du har en moderat/stærk erindring om en specifik begivenhed, har du derimod “glemt” eller ingen erindring om en konkret begivenhed så anbefales behandling med enten igen med BWRT eller hypnose 11) for at sikre at kroppen genopretter balancen helt naturligt.

Hvis du er blevet lidt mere nysgerrig på METAsundhed og hvordan denne nye forklaringsmodel kan præsentere årsagen til mange problemer indenfor symptomer og sygdomme, så anbefaler jeg at læse om METAsundhed LIVE kurset ved at klikke på linket nedenfor:

Lær mere på en 2-dages LIVE METAsundhed workshop?

🙂

METAsundhed og symptomer på kroppen

Det at symptomer kan opstå i alle vores sensoriske organer (øjne, øre, næse, hud) og muskler – kun i den ene side af kroppen – det er da mystisk…eller er det?

METAsundhed har naturligvis en forklaring på dette spørgsmål, der kan gives individuelt i løbet af en METAanalyse.
Det generelle svar er hånddominans, som har intet med din fungerende skrivende hånd at gøre (fordi du kan have skiftet under opvæksten på grund af forældre, mobning eller fordi du havde lyst).
Hånddominans 12) er naturens store design under evolution, og har betydning for hvilke overordnede psykiske temaer der relaterer sig til dit symptom ifølge METAsundhed.

Din hånddominans bestemmes udfra en såkaldt klaptest.
Klaptesten er en meget enkel test, der omgår den kognitive indvirkning af bevidstheden når den udføres korrekt, og kan give en rettesnor omkring hånddominans og temaer – som naturligvis har brug for at give mening for den enkelte, og derfor bliver specifik under individuel rådgivning.

METAsundhed har mødt modstand

Arthur Schopenhauer, tysk filosof der levede 1788 – 1860, har engang udtalt at al sandhed går igennem tre stadier:

  • Latterliggørelse
  • Modstand
  • Accept

Så ud fra den betragtning er modstand godt, fordi det betyder at næste stadie er accept.
Og hvorfor har METAsundhed så mødt modstand?

  • Medicinalindustrien, lever af at producere medicin for penge. Dette styrer stort set al forskning (altså der er meget lidt uafhængig forskning), og derfor er det relativt uinteressant at forske eller beskæftige sig med et område der har ingen udsigt til profit.
  • Læger, er pressede for tid, og har typisk maksimalt 5 minutter til en patient. En grundig METAanalyse tager typisk 15 – 60 minutter, og helt ned til 2 minutter ved lette problemer.
  • Ansvar for egen sundhed, ligger længere væk for nogle end andre, for det kunne jo også betyde at ingen læger så vil hjælpe – da vi i Danmark har en ”enten eller” indgangsvinkel til sygdomsbehandling, fremfor en ”både og” som METAsundhed er fortaler for fordi patienter opløftes (empower) af at have flere uafhængige specialister på opgaven om at blive rask.
  • Kulturelt, især i den vestlige verden, tillægger vi kroppen uintelligens og fejl, som en slags maskine hvor vi kan fikse enkelte dele som på et bilværksted. METAsundhed forudsætter derimod at kroppen er intelligent.
  • Placebo effekten, øges med METAsundhed på baggrund af indsigt i kroppens intelligens og muligheden for at komme i bedring, og nogle mener stadig at midlet er ineffektivt eller det hele bare er snyd.
  • Symptomer, kan være et godt tegn indenfor METAsundhed så længe der skabes indsigt og en handlingsplan for disse – og er du i tvivl så kontakt altid din læge!

Uddan dig selv i METAsundhed

Selve essensen i METAsundhed er at give indsigt om forbindelsen imellem krop/psyke og sociale relationer på mange områder. METAanalyse afklaring er den analyserende metode til at forklare formålet med at kroppen reagerer med et symptom eller en sygdom.

Det er muligt selv at påbegynde en METAsundhed uddannelse 13), i et kortere eller længere forløb, og uanset hvor meget METAsundhed du ønsker at få mere viden om – så starter det hele med en grundlæggende forståelse for eksempel på et online kursus eller en METAsundhed LIVE workshop 14) der er en praksisorienteret workshop hvor teori og øvelser blandes sammen, så du bliver klædt på til at forstå årsagen til mange almindelige typer af symptomer og sygdomme, og sikrer dig et adgangsgivende fundament & bevis såfremt du ønsker at uddanne dig endnu mere i METAsundhed.

Vil du lære METAsundhed på din computer/mobil når du har tid?

🙂

I METAsundhed skelnes der yderligere imellem “kolde” sygdomme tilhørende konfliktfasen og “varme” sygdomme tilhørende regenerationsfasen, og fordelingen er cirka halvdelen til hver af faserne. Det er almindeligt, at folk føler sig mere syge i regenerationsfasen, og det er igen her de fleste søger læge. Læs evt. bogen Fra Kræft Til Kraft af Andreas Moritz, eller bogen Why Am I Sick af Richard Flook, eller bogen Chemotherapy Heals Cancer And The World Is Flat af Lothar Hirneise.

METAsundhed indsigt kan starte med en METAanalyse afklaring

Selve essensen i METAsundhed er at give indsigt om forbindelsen imellem krop/psyke og sociale relationer på mange områder. METAanalyse afklaring er den analyserende metode til at forklare formålet med at kroppen reagerer med et symptom eller en sygdom.
En METAanalyse afklaring er ingen behandling, blot en analyse der giver indsigt, fordi det at forstå din krop som en intelligent biologisk mekanisme, kan måske udfordre den måde du tænker på lige nu. Derudover er det primære formål i METAanalysen, at skabe en sammenhæng imellem de psykiske temaer(følelsesrelaterede) og sygdommen/symptomet så det giver mening i forhold til din individuelle historik.

Et forløb med METAsundhed

Et personligt METAsundhed forløb er til dig der har en akut eller kronisk sygdom, uden at være en erstatning for din almindelige medicinske behandling eller operation, det kan være at du blot ønsker et alternativt svar eller en mulighed for at din krop kan hele sig selv naturligt uden kemi eller indgreb.
Du kan også tage en METAsundhed test 15) for at få stillet dig selv nogle nye spørgsmål ifm. dit symptom/din sygdom der giver dig indblik i muligheden for at blive rask på en naturlig måde.

Lene J. udtaler:

Min diagnose er Wegeners Granulomatose. Jeg har ved John Rhodes fået behandlinger indenfor METAsundhed og tankefeltterapi som har hjulpet mig ud af vanddrivende medicin. Mine isninger i lunger og nyrer er også forsvundet. Min nervebetændelse i kroppen og smerterne er nedsat, i forhold til hvad der har været af smerter. Derudover er jeg holdt op med sovemedicin.

SØG LÆGE OG MEDICINSK RÅD HVIS DU ER I TVIVL!

Et METAsundhed forløb tager udgangspunkt i, at du har forberedt en evt. patienthistorik fra f.eks. sundhed.dk eller din egen læge, idet der kan være flere situationer fra dit liv der har påvirket dig og været årsag til et evt. sygdomsudbrud.
Under en METAanalyse afklaring der varer omtrent 1 – 1,5 time, får du en afklaring af sammenhængen imellem dit sygdomsforløb og stærkt følelsesmæssigt påvirkende oplevelser i dit liv. Der er som nævnt umiddelbart ingen terapi/alternativ behandling tilknyttet denne analyse som dog afsluttes med et forslag til en terapiplan målrettet dit problem. Du kan være sikker på fortrolighed og at du uforpligtende bliver tilbudt et efterfølgende forslag til alternativ behandling som passer netop til dit behov.

underviser certifikat sikrer kvalitet for dig

METAsundhed MHI underviser certifikat

Anonymiserede klient cases med METAsundhed

– Kvinde, 57 år, bor i Jylland, behandles via Skype. Har diagnosen Wegeners Granulomatose og klager derudover over; Nervebetændelse, “isninger” i lunger, lungekapacitet på 40% og meget lav energi. Efter en METAsundhed årsagsforklaring(METAanalyse) og et par behandlinger udtaler kvinden:”METAsundhed og behandlinger har hjulpet mig ud af vanddrivende medicin. Mine isninger i lunger og nyrer er også forsvundet. Min nervebetændelse i kroppen og smerterne er nedsat, i forhold til hvad der har været af smerter. Derudover er jeg holdt op med sovemedicin”.

– Kvinde, 53 år, bor på Sjælland, behandles personligt i klinikken. Astma med specifikke relaterede traumer fra voksenlivet. Bruger inhalator. Efter en METAsundhed årsagsforklaring(METAanalyse) og flere behandlinger udtaler kvinden:”I et forløb er jeg gennem METAsundhed, tankefeltterapi, BWRT og hypnose, blevet hjulpet til at jeg nu ikke behøver min (stærke) astmamedicin, trækker vejret mere frit også ved løb, har fået mere ro mentalt og i kroppen. Dette er simpelthen fantastisk”.

John Rhodes egen klient case med METAsundhed

– Mand, 48 år, bor på Sjælland. Haft astma i 43 år indtil 2013. Brugte dagligt Symbicort og Bricanyl inhalator.
“I juli 2013 stoppede jeg for første gang i 43 år med at tage min medicin, uden at spørge nogen om konsekvenserne, især min læge (det var noget dumdristigt). Jeg var spændt og alligevel lidt frygtsom, for tænk nu hvis jeg fik det dårligere med vejtrækning eller fik deciderede astmaanfald?
I august 2013 begyndte jeg på en METAsundhed grunduddannelse, og hurtigt derefter tog jeg en overbygning for at komme til bunds i min astma udfordring.
Under en gruppeterapi øvelse med mine medkursister der også kunne tankefeltterapi, blev jeg først bevidst om et specifikt tema der passede med min type af astma, og dernæst en specifik situation fra min barndom der også passede på dette tema.
Et par dage efter modtag jeg hypnose behandling af en terapeut der styrede direkte ind i mit underbevidste sind og gav mig forslag til at tro på nye ting om min vejrtrækning uden astma.
Efterfølgende modtog jeg et par behandlinger med tankefeltterapi.
11. december 2014 gik jeg til ny lungefunktionsmåling hos lægen. 10 år før, havde jeg fået den nedslående besked om at min lungekapacitet var 10% nedsat. Jeg var derfor spændt omkring den nye måling og alligevel ret sikker på fornemmelsen i min krop om at jeg var i bedring.
Selvom lungefunktionsmålingen var tiltænkt som 3 pust uden medicin, og derefter 3 pust efter indtag af astma medicin – blev jeg stoppet efter 3 pust uden medicin – fordi jeg var OVER normal lungekapacitet – reguleret for min alder!
Siden dengang, har jeg trukket vejret helt normalt uden brug af astmamedicin.”

Det succesrige raskhedsforløb med METAsundhed

Den typiske behandling af et symptom/sygdom hos Terapihuset Rhodes foregår på denne måde:
1. Gennemfør en METAanalyse konsultation 2) (fordi METAsundhed kan forklare årsagen til dit symptom/din sygdom)
2. Alternativ behandling med BWRT 9) eller sekundært med tankefeltterapi 10)
3. Din personlige ”Selvhjælp” terapiplan udleveres så du forbliver på det raske spor

Selvhjælpen indeholder blandt andet øvelser til hjemmearbejde og en METAsundhed terapiplan der kan følge disse angivelser:

1. Kemi: Hvordan trækker du vejret, hvad spiser og drikker du, og hvad smører du på huden?
2. Fysik: Hvordan bevæger du dig, og hvordan hviler du?
3. Følelser: Hvilke redskaber anvender du til at bearbejde dine følelser/traumer?
4. Tanker: Hvilke redskaber bruger du til at bearbejde dine tanker?
5. Socialt miljø: Hvilke personer omgiver du dig med? Giver de dig energi eller dræner de dig?
6. Fysisk miljø: Hvilken type tøj går du i, og hvordan er din bolig og dit arbejdsmiljø?
7. Spiritualitet: Hvordan er din relation til det, som er større end dig selv? Er du tro mod dig selv, og ved du, hvordan du følger dit hjerte så det “synger”?

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Har du angst enten generelt eller for sygdomme?
Læs denne artikel bliv angstfri i år

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Hvis du er blevet lidt mere nysgerrig på METAsundhed og hvordan denne nye forklaringsmodel kan præsentere årsagen til mange problemer indenfor symptomer og sygdomme, så anbefaler jeg at læse om METAsundhed online kurset ved at klikke på linket nedenfor:

Lær mere om METAsundhed på din computer/mobil?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Læs mere om angst symptomer

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

| Alternativ behandling |
| BWRT |
| Finansiel terapeut | Hvad kan en finansiel terapeut hjælpe med | Lån trods RKI |
| Fobi behandling | Klaustrofobi | Symptomer på klaustrofobi | Socialfobi |
| Tandlægeskræk | Flyskræk | Højdeskræk |
| Tankefeltterapi | Hypnose | 5-PATH hypnose | 7th Path selvhypnose |
| Lavt selvværd behandling | Lavt selvværdSelvværd |
| LIVE kurser | Online kurser |
| METArask |
| METAsundhed | Meta-Health | Metamedicin | Hvad er METAsundhed |
| METAanalyse | Den intelligente krop | METAsundhed behandler |
| Hånddominans | Klaptest |
| METAsundhed uddannelse | METAsundhed foredrag | METAsundhed grunduddannelse |
| METAsundhed underviser | METAsundhed online kursus | Viden om workshop i METAsundhed |
Psykoterapeut John Rhodes | Kundeudtalelser | Tinnitus behandling |
| PTSD behandling | PTSD symptomerPosttraumatisk stress |

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

1) Læs mere om den intelligente krop
2) Læs mere om METAanalyse
3) Embryologi
4) Baseret på de oprindelige metamedicin teorier
5) Læs mere om Meta-Health International
6) Astmatisk bronkitis
7) Gratis METAsundhed brochure
8) METArask
9) BWRT
10) Tankefeltterapi
11) Hypnose
12) METAsundhed hånddominans
13) METAsundhed uddannelse
14) METAsundhed workshop
15) METAsundhed test

NB:
Denne og andre sider om alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden alternativ behandling og siden min sundhed der også linker til denne side om METAsundhed.