METAsundhed forklarer KROP - PSYKE - SOCIAL forbindelsen. Vil du blive naturlig rask?

METAsundhed forklarer KROP – PSYKE – SOCIAL forbindelsen. Vil du blive naturlig rask?

METAsundhed forklarer årsagen til symptomer og sygdomme udfra evolution

METAsundhed, der er en videreudvikling af den oprindelig forskning foretaget af en tysk læge, er en forklaringsmodel der giver indsigt i hvad der foregår i den intelligente krop(1) under et sygdomsforløb, og hvad årsagen er til at symptomer overhovedet opstår baseret på evolutionær biologi.
METAsundhed drejer sig om at forklare fysiske symptomer og en mental/kropslig ubalance, ved at finde den bedst mulige og mest effektive (alternative)behandling – derfor er METAsundhed i sig selv ingen behandling.

SERIØSE METASUNDHED RÅDGIVERE SAMARBEJDER MED LÆGER OG PÅ BAGGRUND AF LÆGERS DIAGNOSER!

hvis du er vidensbegærlig kan du få adgang til et METASUNDHED online kursus fremfor at vente.

Den indsigt der opstår under en METAanalyse(2) afklaring, der er betegnelsen for den rådgivning en METAsundhed uddannet tilbyder i fortrolighed, kan i de fleste tilfælde bruges kombineret med følelsesforløsende terapi til at blive naturligt rask, og vil i alle andre end livstruende tilfælde, være et godt supplement(eller alternativ) hvor kroppen får mulighed og tid til at hele sig selv – uden brug af ekstra medicin, operative indgreb eller interventioner der beskadiger raske celler.

Via METAsundhed kan du altså få et holdbart svar om hvorfor du bliver syg eller har symptomer, og dermed sætte gang i processen med at stoppe din accept af “Vi ved ikke hvorfor denne sygdom opstår”!

METAsundhed er en ny måde at opfatte sygdom på

Konceptet om METAsundhed forbinder den traditionelle medicin (læger) med komplementær og alternativ behandling, hvilket giver de bedste resultater for dig – og giver derudover et helhedsorienteret syn på sundhed og sygdom udfra kroppens egen intelligens. METAsundhed bygger på naturlove, baseret på millioner af års evolution (embryologi), som derfor giver bio-logiske forklaringer på den menneskelige krops tilstand og celleadfærd der i øvrigt ligeledes gælder for dyr og planter.
Herved får du hjælp til at oversætte tanker og især følelser til cellebiologi og koncentrere dig om at finde årsagerne til sygdomme og symptomer, der har deres udgangspunkt i sindet når vi bliver udsat for et decideret konfliktchok, der på en måde lammer os og bl.a. forårsager en proces i kroppen hvor der forekommer symptomer eller sygdom.

Forstadierne til METAsundhed

Den tyske læge der frembragte forstadierne til det nuværende METAsundhed, brugte 20 år af sit liv fra ca. 1980 og baserede resultaterne af sin forskning på mere end 30.000 patientinterview(3). Alligevel blev der i 2004 grundlagt IMMA 4), den internationale organisation for METAsundhed (Meta-Health på engelsk), for yderligere at foretage indsamling af flere lægers, naturlægers og mange tusinde sundhedskonsulenters anonymiserede klientcases for at underbygge statistikken om træfsikkerheden af selve METAanalyse afklaringen og præcisionen i METAsundhed. Derfor er METAsundhed i dag langt mere helhedsorienteret og klientfokuseret end den oprindelige metodik.

Betty N. udtaler:
Jeg har været i et forløb, hvor jeg gennem METAsundhed, tankefeltterapi, BWRT og hypnose, er blevet hjulpet til at jeg nu ikke behøver min (stærke) astmamedicin, trækker vejret mere frit også ved løb, har fået mere ro mentalt og i kroppen. Dette er simpelthen fantastisk og stor tak til John.(se astmatisk bronkitis)

METAsundhed forklarer nemlig holistisk/helhedsorienteret, at der er en forbindelse imellem krop, psyke, ånd og miljø – således at der er specifikke karakteristika når kroppen er under pres, der er meget forskellige fra når kroppen er ved at regenerere tilbage til sundhed og balance. Disse faser kaldes konflikt(den aktive, sympatisk) – og regenerationsfase(heling, parasympatisk) og der er udarbejdet en detaljeret visuel graf med ni forskellige og betydningsfulde punkter, der forklarer hvordan et sygdomsforløb generelt foregår for alle mennesker.

Karakteristika for faserne i METAsundhed

Nedenfor er udvalgte karakteristika for at kunne skelne imellem faserne. For en mere fyldestgørende liste, kan du downloade en PDF af METAsundhed brochuren.

Konfliktaktiv fase:
– Tankemylder(for at løse problemet)
– Kolde hænder og fødder
– Kun lidt eller ingen appetit
– Hård mave

Regenerationsfase:
– Tanketom
– Varme
– God appetit
– Tynd mave

Vil du vide svaret på hvorfor du blev ramt af sygdom netop nu – og få behandlinger så du hurtigere bliver naturligt rask?

Bestil METArask pakke. En METAanalyse konsultation inkl. 8 x alternativ behandling baseret på METAsundhed

METAsundhed og følelser

Den intelligente krop du er i, er designet allerede på fødselstidspunktet, som en selvhelende biologisk mekanisme der kan auto-reparere med et minimum af hjælp.
I løbet af opvæksten lærer vi dog helt andre måder at opfatte kroppens reaktioner og symptomer på, for der er endnu ingen der har udleveret en manual til kroppen eller hjernen på det tidspunkt hvor vi fødes, og derfor ender vi ofte senere i livet med delvist eller helt at have mistet tilliden til at den krop vi er i, overhovedet kan fungere optimalt især når skavankerne begynder at mangfoldiggøre sig.

Janne W. udtaler:
Jeg har Cerebral Ataxi. Gennem min kontakt med John Rhodes har jeg fået øget min forståelse for sygdommens årsag. Desuden har jeg udviklet mig mentalt, så jeg har færre triggerpunkter (følelser der udløser stress). Jeg er blevet mere realistisk, fået mere energi, hævet mit humør, og fået øget selvindsigt.

METAsundhed forklarer derfor at et sygdomsforløb eller væsentlige symptomer starter med et konfliktchok, enten som en primær følelsesmæssig “overbelastning”(det frosne øjeblik – her kaldet UDIN), eller en decideret trigger der genaktiverer det første frosne øjeblik(traume) som en betinget refleks.

U – Uventet (ingen varsel)
D – Dramatisk (voldsomt eller intenst)
I – Isoleret (du holder problemet for dig selv, eller oplever at være alene om det)
N – Nul strategi (du oplever det første gang i dit liv, eller kan ingen udvej se)

METAsundhed og sanserne

Vores sanseapparat registrerer nemlig alle sensoriske informationer i det traumatiske øjeblik, for senere hen at beskytte os (der er reptilhjernens ansvar) fra at komme i samme situation igen. Derfor er det lige som gode minder, der kan aktiveres ved en lugt, lyd eller en berøring, muligt for de ubehagelige minder/oplevelser at blive genaktiveret når blot nogle få sensoriske informationer er tilstede.
Det frosne øjeblik, der en del af kæmp-flygt-frys responsen udviklet igennem evolutionen, har sikret at vi har overlevet som race – uden den havde vi været uddøde for længst.

I denne respons reagerer både hjerne og organer i kroppen baseret på forud definerede psykiske temaer der på celleniveau tager udgangspunkt i overlevelse, beskyttelse, selvværd og vores sociale interaktioner/grænser overfor hinanden.

Kroppen gør fuldautomatisk hvad den kan for at gennemføre hele den nødvendige proces, for at komme tilbage til sundhed og balance – som den selvhelende biologisk mekanisme den er – og når det sker med ny indsigt kalder Terapihuset Rhodes det for at være METArask 🙂

Det gør ondt fordi du er i bedring siger METAsundhed

Smerte er en af de ubehagelige symptomer, der oftest først opstår i kroppens regenerationsfase(ca. 70% af tilfældene), når selve konflikten er blevet løst. Dvs. at det kun er i ca. 30% af tilfældene, at det er mærkbart med smerte i den konfliktaktive fase(sympatisk) – og det er fordi at kroppen overvejende beskytter os overfor problemet ved at nedsætte følsomheden(tager distance). F.eks. et symptom som hovedpine, der generer mange mennesker på forskellig vis og intensitet, er i 90% af tilfældene et tegn på at kroppen er i regenerationsfasen(parasympatisk). Dette er en anderledes og helt ny måde at opfatte sygdom og symptomer på, hvor METAsundhed teorien generelt forklarer ubehaget i kroppen som noget positivt(i hvertfald indtil en METAanalyse afklaring er foretaget på symptomet/sygdommen), fordi det også generelt betyder at de selvhelbredende kræfter i kroppen er aktiveret.

TAG ALTID ANSVAR FOR DIT HELBRED OG SØG LÆGE HVIS DU ER I TVIVL!

For at eliminere ubehaget fra psyken(følelsen), kan du med fordel blive behandlet enten med BWRT eller med TFT også kaldet tankefeltterapi hvis du har en moderat/stærk erindring om en specifik begivenhed, har du derimod “glemt” eller ingen erindring om en konkret begivenhed så anbefales behandling med enten igen med BWRT eller hypnose for at sikre at kroppen genopretter balancen helt naturligt.

Lær selv mere på en 2-dages METAsundhed grunduddannelse(workshop)

METAsundhed og symptomer på kroppen

Det at symptomer kan opstå i alle vores sensoriske organer (øjne, øre, næse, hud) og muskler – kun i den ene side af kroppen – det er da mystisk…eller er det?

METAsundhed har naturligvis en forklaring på dette spørgsmål, der kan gives individuelt i løbet af en METAanalyse.
Det generelle svar er hånddominans, som har intet med din fungerende skrivende hånd at gøre (fordi du kan have skiftet under opvæksten på grund af forældre, mobning eller fordi du havde lyst).
Hånddominans er naturens store design under evolution, og har betydning for hvilke overordnede psykiske temaer der relaterer sig til dit symptom ifølge METAsundhed.

Din hånddominans bestemmes udfra en såkaldt klaptest.
Klaptesten er en meget enkel test, der omgår den kognitive indvirkning af bevidstheden når den udføres korrekt, og kan give en rettesnor omkring hånddominans og temaer – som naturligvis har brug for at give mening for den enkelte, og derfor bliver specifik under individuel rådgivning.

Uddan dig selv i METAsundhed

Selve essensen i METAsundhed er at give indsigt om forbindelsen imellem krop/psyke og sociale relationer på mange områder. METAanalyse afklaring er den analyserende metode til at forklare formålet med at kroppen reagerer med et symptom eller en sygdom.

Det er muligt selv at påbegynde en METAsundhed uddannelse, i et kortere eller længere forløb, og uanset hvor meget METAsundhed du ønsker at få mere viden om – så starter det hele med en(klik på linket for at se næste ledige dato) METAsundhed grunduddannelse der er en praksisorienteret workshop hvor teori og øvelser blandes sammen, så du bliver klædt på til at forstå årsagen til mange almindelige typer af symptomer og sygdomme, og sikrer dig et adgangsgivende fundament såfremt du ønsker at uddanne dig endnu mere i METAsundhed.

Hvis du er vidensbegærlig og vil lære via din computer/tablet/smartphone kan du bestille et METASUNDHED online kursus.

I METAsundhed skelnes der yderligere imellem “kolde” sygdomme tilhørende konfliktfasen og “varme” sygdomme tilhørende regenerationsfasen, og fordelingen er cirka halvdelen til hver af faserne. Det er almindeligt, at folk føler sig mere syge i regenerationsfasen, og det er igen her de fleste søger læge. Læs evt. bogen Fra Kræft Til Kraft af Andreas Moritz, eller bogen Why Am I Sick af Richard Flook, eller bogen Chemotherapy Heals Cancer And The World Is Flat af Lothar Hirneise.

METAsundhed indsigt kan starte med en METAanalyse afklaring

Selve essensen i METAsundhed er at give indsigt om forbindelsen imellem krop/psyke og sociale relationer på mange områder. METAanalyse afklaring er den analyserende metode til at forklare formålet med at kroppen reagerer med et symptom eller en sygdom.
En METAanalyse afklaring er ingen behandling, blot en analyse der giver indsigt, fordi det at forstå din krop som en intelligent biologisk mekanisme, kan måske udfordre den måde du tænker på lige nu. Derudover er det primære formål i METAanalysen, at skabe en sammenhæng imellem de psykiske temaer(følelsesrelaterede) og sygdommen/symptomet så det giver mening i forhold til din individuelle historik.

Et forløb med METAsundhed

Et personligt METAsundhed forløb er til dig der har en akut eller kronisk sygdom, uden at være en erstatning for din almindelige medicinske behandling eller operation, det kan være at du blot ønsker et alternativt svar eller en mulighed for at din krop kan hele sig selv naturligt uden kemi eller indgreb.
Du kan også tage en METAsundhed test for at få stillet dig selv nogle nye spørgsmål ifm. dit symptom/din sygdom der giver dig indblik i muligheden for at blive rask på en naturlig måde.

Lene J. udtaler:
Min diagnose er Wegeners Granulomatose. Jeg har ved John Rhodes fået behandlinger indenfor METAsundhed og tankefeltterapi som har hjulpet mig ud af vanddrivende medicin. Mine isninger i lunger og nyrer er også forsvundet. Min nervebetændelse i kroppen og smerterne er nedsat, i forhold til hvad der har været af smerter. Derudover er jeg holdt op med sovemedicin.

SØG LÆGE OG MEDICINSK RÅD HVIS DU ER I TVIVL!

Et METAsundhed forløb tager udgangspunkt i, at du har forberedt en evt. patienthistorik fra f.eks. sundhed.dk eller din egen læge, idet der kan være flere situationer fra dit liv der har påvirket dig og været årsag til et evt. sygdomsudbrud.
Under en METAanalyse afklaring der varer en time(+ gratis forsamtale første gang), får du en afklaring af sammenhængen imellem dit sygdomsforløb og stærkt følelsesmæssigt påvirkende oplevelser i dit liv. Der er som nævnt umiddelbart ingen terapi/alternativ behandling tilknyttet denne analyse. Du kan være sikker på fortrolighed og at du uforpligtende bliver tilbudt et efterfølgende forslag til alternativ behandling som passer netop til dit behov.

METAsundhed underviser certifikat sikrer kvalitet

Anonymiserede klient cases med METAsundhed

– Kvinde, 57 år, bor i Jylland, behandles via Skype. Har diagnosen Wegeners Granulomatose og klager derudover over; Nervebetændelse, “isninger” i lunger, lungekapacitet på 40% og meget lav energi. Efter en METAsundhed årsagsforklaring(METAanalyse) og et par behandlinger udtaler kvinden:”METAsundhed og behandlinger har hjulpet mig ud af vanddrivende medicin. Mine isninger i lunger og nyrer er også forsvundet. Min nervebetændelse i kroppen og smerterne er nedsat, i forhold til hvad der har været af smerter. Derudover er jeg holdt op med sovemedicin”.

– Kvinde, 53 år, bor på Sjælland, behandles personligt i klinikken. Astma med specifikke relaterede traumer fra voksenlivet. Bruger inhalator. Efter en METAsundhed årsagsforklaring(METAanalyse) og flere behandlinger udtaler kvinden:”I et forløb er jeg gennem METAsundhed, tankefeltterapi, BWRT og hypnose, blevet hjulpet til at jeg nu ikke behøver min (stærke) astmamedicin, trækker vejret mere frit også ved løb, har fået mere ro mentalt og i kroppen. Dette er simpelthen fantastisk”.

John Rhodes egen klient case med METAsundhed

– Mand, 53 år, bor på Sjælland. Haft astma i 43 år indtil 2013. Brugte dagligt Symbicort og Bricanyl inhalator.
“I juli 2013 stoppede jeg for første gang i 44 år med at tage min medicin, uden at spørge nogen om konsekvenserne, især min læge (det var noget dumdristigt). Jeg var spændt og alligevel lidt frygtsom, for tænk nu hvis jeg fik det dårligere med vejtrækning eller fik deciderede astmaanfald?
I august 2013 begyndte jeg på en METAsundhed grunduddannelse, og hurtigt derefter tog jeg en overbygning for at komme til bunds i min astma udfordring.
Under en gruppeterapi øvelse med mine medkursister der også kunne tankefeltterapi, blev jeg først bevidst om et specifikt tema der passede med min type af astma, og dernæst en specifik situation fra min barndom der også passede på dette tema.
Et par dage efter modtag jeg hypnose behandling af en terapeut der styrede direkte ind i mit underbevidste sind og gav mig forslag til at tro på nye ting om min vejrtrækning uden astma.
Efterfølgende modtog jeg et par behandlinger med tankefeltterapi.
11. december 2014 gik jeg til ny lungefunktionsmåling hos lægen. 10 år før, havde jeg fået den nedslående besked om at min lungekapacitet var 10% nedsat. Jeg var derfor spændt omkring den nye måling og alligevel ret sikker på fornemmelsen i min krop om at jeg var i bedring.
Selvom lungefunktionsmålingen var tiltænkt som 3 pust uden medicin, og derefter 3 pust efter indtag af astma medicin – blev jeg stoppet efter 3 pust uden medicin – fordi jeg var OVER normal lungekapacitet – reguleret for min alder!
Siden dengang, har jeg trukket vejret helt normalt uden brug af astmamedicin.”

Det succesrige raskhedsforløb med METAsundhed

Den typiske behandling af et symptom/sygdom hos Terapihuset Rhodes foregår på denne måde:
1. Gennemfør en METAanalyse afklaring (fordi METAsundhed kan forklare årsagen til dit symptom/din sygdom)
2. Alternativ behandling med BWRT eller tankefeltterapi
3. Din personlige ”Selvhjælp” udleveres så du forbliver på det raske spor

Selvhjælpen indeholder blandt andet øvelser til hjemmearbejde og en METAsundhed terapiplan der kan følge disse angivelser:

1. Kemi: Hvordan trækker du vejret, hvad spiser og drikker du, og hvad smører du på huden?
2. Fysik: Hvordan bevæger du dig, og hvordan hviler du?
3. Følelser: Hvilke redskaber anvender du til at bearbejde dine følelser/traumer?
4. Tanker: Hvilke redskaber bruger du til at bearbejde dine tanker?
5. Socialt miljø: Hvilke personer omgiver du dig med? Giver de dig energi eller dræner de dig?
6. Fysisk miljø: Hvilken type tøj går du i, og hvordan er din bolig og dit arbejdsmiljø?
7. Spiritualitet: Hvordan er din relation til det, som er større end dig selv? Er du tro mod dig selv, og ved du, hvordan du følger dit hjerte så det “synger”?

Det er dit liv – er det METAsundhed tid for dig nu?

Bestil tid online til en METAanalyse konsultation udfra METAsundhed

eller

Bestil et METASUNDHED online kursus – og lær selv på din egen tid

eller

Ring nu og lav en aftale på telefonnummer 77 33 42 00. Du kan også skrive en e-mail på adressen: kontakt (at) rhodes.nu

(1) Læs mere om den intelligente krop
(2) Læs mere om METAanalyse
(3) Baseret på de oprindelige metamedicin teorier
(4) International IMMA organisation

NB:
Denne og alle andre sider på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden min sundhed der også linker til denne side om METAsundhed.