Lynhurtigt fra lavt eller dårligt selvværd til bedre selvværd med BWRT behandling

Få lynhurtigt markant bedre selvværd efter den nyeste BWRT behandling for lavt selvværd

Lavt selvværd

Lavt selvværd kommer kun indirekte til udtryk som en fundamental antagelse om “ikke at være god nok”, og det er sjældent at møde en person der siger, at de mangler troen på sig selv og dermed føler mindre værd.
Kvinder som typisk er mere åbne og selvafslørende om deres private tanker og følelser, opdager måske symptomerne på lavt selvværd hurtigere end mænd gør.

Op til hver femte person i Danmark føler sig utilstrækkelig og har lavt selvværd i større eller mindre grad.

Hvad er selvværd?
Selvværd er den mening, vi har om os selv.
Når vi har et sundt selvværd, har vi en tendens til at føle os positive omkring os selv og livet generelt. Det gør os bedre i stand til at håndtere livets op- og nedture.
Når vores selvværd er lavt, har vi en tendens til at se os selv og vores liv i et mere negativt og kritisk lys. Vi føler os også mindre i stand til at tage de udfordringer op, som livet byder på os.

Lavt selvværd – og konsekvenserne

Lavt selvværd kan være en særdeles invaliderende tilstand, der ubehandlet oftest kun bliver værre og værre med tiden.

Nogle gange kan lavt selvværd være en forbigående følelse i for eksempel 1 – 2 uger, eller komme frem i bestemte situationer – det er relativt almindeligt.

Hvis du har lavt selvværd eller selvtillid, kan du gemme dig væk fra sociale situationer, stoppe med at prøve nye ting og undgå ting, du finder udfordrende.
På kort sigt kan undgåelse af udfordrende og vanskelige situationer få dig til at føle dig tryg.
På længere sigt kan dette give bagslag, fordi det forstærker din underliggende tvivl og frygt. Det lærer dig den ubehjælpsomme regel, at den eneste måde at klare sig på er ved at undgå ting.
At leve med lavt selvværd kan skade dit mentale helbred og føre til problemer som depression og angst.
Du kan også udvikle uhensigtsmæssige vaner, såsom rygning og drikke for meget, som en måde at klare dig på.

Ønsker du lavt selvværd behandling?

🙂

Sådan får du et sundt selvværd
For at øge dit selvværd skal du identificere de negative overbevisninger, du har om dig selv, og derefter udfordre dem.
Du kan for eksempel fortælle dig selv, at du er “for dum” til at søge et nyt job, eller at “ingen bekymrer sig” om dig.

Begynd at notere disse negative tanker og skriv dem på et stykke papir eller i en dagbog. Spørg dig selv, hvornår du først begyndte at tænke disse tanker.
Dernæst skal du begynde at skrive nogle beviser, der udfordrer disse negative overbevisninger, såsom: “Jeg er rigtig god til kryptiske krydsord” eller “Min søster ringer til en snak hver uge”.
Skriv andre positive ting om dig selv ned, såsom “Jeg er betænksom” eller “Jeg er en god kok” eller “Jeg er en, som andre stoler på”.

Skriv også nogle gode ting, som andre siger om dig.
Sigt efter at have mindst 5 positive ting på din liste og føj til den regelmæssigt. Læg derefter din liste et sted, hvor du kan se den. På den måde kan du blive ved med at minde dig selv om, at du er okay.
Du har måske lav selvtillid nu på grund af det, der skete, da du voksede op, men vi kan vokse og udvikle nye måder at se os selv på i alle aldre.

Ved lavt selvværd kan der ret ofte forekomme:

 • Vedvarende dårligt humør
 • Fastlåsning i negative følelser og tanker
 • Budskaber fra andre misfortolkes
 • Fraværende empatisk forståelse af andres behov
 • Ønske om ros fra andre (der aldrig kan accepteres)
 • Isolation fra sociale relationer

Hvis lavt selvværd er mere vedvarende og foregår over en længere periode, eller generelt forstyrrer din evne til at sige NEJ (sige fra) eller vide hvad der er rigtigt og forkert – så har du brug for hjælp i form af en lavt selvværd behandling.

Der er to primære grunde til at få behandling for lavt selvværd:

 1. Du får en markant bedre livskvalitet
 2. Du undgår på sigt at udvikle psykiske lidelser

Lavt selvværd – hvorfor opstår det?

Lavt selvværd handler om fastgroede negative antagelser og forestillinger om dig selv, fremfor om den virkelige verden, skabt via en måske livslang ubehagelig indlæring der startede i din opvækst.
Lavt selvværd begynder ofte i barndommen. Vores lærere, venner, søskende, forældre og endda medierne sender os positive og negative beskeder om os selv.
Af en eller anden grund er beskeden om, at du ikke er god nok, den, der bliver hos dig.

Måske har du haft svært ved at leve op til andres forventninger til dig, eller til dine egne forventninger.
Stress og svære livsbegivenheder, såsom alvorlig sygdom eller et dødsfald, kan have en negativ effekt på selvværdet.
Personlighed kan også spille en rolle. Nogle mennesker er bare mere tilbøjelige til at tænke negativt, mens andre sætter utroligt høje krav til sig selv.

Når du har lavt selvværd kan det ofte kendetegnes ved; nemt at misforstå hvad folk siger, at du måske har en negativ indre dialog og tanker om dig selv, at føle at du har gjort noget forkert eller du tænker at du virker underlig eller forkert i andres øjne.

Du analyserer ofte, eller igen og igen, hvad andre har sagt til dig fordi du leder efter hvad du har brug for at ændre så du endelig kan blive accepteret.

De typiske årsager der kan fremprovokere et lavt selvværd er:

 • Aldrig at være blevet bekræftet særligt meget som barn
 • Aldrig at have følt dig forstået eller set
 • ”Overtaget” et lavt selvværd fra en af forældrene
 • Blevet mobbet i skolen eller på en arbejdsplads
 • Flere former for angst
 • Depression
 • Stress 1)

Symptomer på lavt selvværd

Er du overkritisk overfor andre og dig selv?
Ubevidst vil du med et lavt selvværd have en tendens til at være meget overkritisk overfor dig selv eller andre, der mangler at opfylde en endda meget høj perfektionistisk standard.

Denne til tider ekstrem kritik stammer fra dine egne følelser af “ikke at være god nok” og en generel frygt for at lave fejl, der beviser at du selv er under den høje perfektionistiske standard.

Det kan betyde at du gør dig til dommer over andre, hvor du bygger dig selv op ved at nedbryde andre og bruger meget energi på om tingene bliver gjort ”rigtigt”, så du dermed kan skjule et lavt selvværd.

Det forstærker den negative spiral fordi kritikken fra dig kan opfattes som om du er arrogant, hvilket vil begrænse mulighederne i dine sociale relationer, og fastholde at der lægges vægt på alt det negative i dig selv og andre.

Nedenfor er listet typiske kendetegn eller symptomer på lavt selvværd:

 • Du har tit dårlig samvittighed
 • Du føler tit skyld
 • Du har svært ved at træffe beslutninger
 • Du negligerer/undervurderer dine egne resultater
 • Du har meget svært ved at tage imod kritik og bliver ked af det når nogen kritiserer dig
 • Du er utilfreds med din nuværende situation
 • Du har et stort behov for at folk roser og accepterer dig
 • Du føler ikke at du fortjener andre menneskers kærlighed, og også bange for at miste den
 • Du er ofte underdanig. Nogle gange gør du ting, som du ikke rigtig har lyst til blot for at gøre andre tilfreds
 • Du har meget svært ved at sige nej til noget af frygt for at folk ikke accepterer dig

Behandling nu for lavt selvværd?

🙂

Andre måder at forbedre lavt selvværd på

Her er nogle andre enkle teknikker, der kan hjælpe dig med at få det bedre med dig selv.

Anerkend, hvad du er god til
Vi er alle gode til noget, hvad enten det er at lave mad, synge, lave puslespil eller være en ven. Vi har også en tendens til at nyde at gøre de ting, vi er gode til, hvilket kan hjælpe med at booste dit humør.

Opbyg positive relationer
Hvis du opdager, at visse mennesker har en tendens til at bringe dig ned, så prøv at bruge mindre tid sammen med dem, eller fortæl dem, hvordan du har det med deres ord eller handlinger.
Prøv at opbygge relationer med mennesker, der er positive, og som værdsætter dig.

Vær sød ved dig selv
At være venlig mod dig selv betyder at være blid over for dig selv på tidspunkter, hvor du har lyst til at være selvkritisk.
Tænk på, hvad du ville sige til en ven i en lignende situation. Vi giver ofte langt bedre råd til andre, end vi gør til os selv.

Lær at være assertiv
At være assertiv handler om at respektere andre menneskers meninger og behov og forvente det samme af dem.
Et trick er at se på andre mennesker, der agerer assertivt og kopierer, hvad de gør.
Det handler ikke om at lade som om, du er en, du ikke er. Det opfanger hints og tips fra folk, du beundrer, og lader den virkelige du komme ud.

Begynd at sige “nej”
Mennesker med lavt selvværd føler ofte, at de er nødt til at sige ja til andre mennesker, selv når de egentlig ikke vil.
Risikoen er, at du bliver overbebyrdet, vred, vred og deprimeret.
For det meste forstyrrer det ikke forholdet at sige nej. Det kan være nyttigt at blive ved med at sige nej, men på forskellige måder, indtil de får beskeden.

Giv dig selv en udfordring
Vi føler os alle nervøse eller bange for at gøre ting til tider. Men mennesker med sundt selvværd lader ikke disse følelser forhindre dem i at prøve nye ting eller tage udfordringer op.
Sæt dig et mål, såsom at deltage i en træningstime eller gå til en social lejlighed. At nå dine mål vil hjælpe med at øge dit selvværd.

Hvor man kan finde hjælp til lavt selvværd

Psykologiske terapier som BWRT, rådgivning eller kognitiv adfærdsterapi (CBT) kan hjælpe.

Find en psykologisk behandlingstjeneste i dit område
Hvis du foretrækker det, kan du tale med en praktiserende læge først, og de kan normalt henvise dig.
Du kan også finde en privat terapeut. Sørg for, at de er registreret hos en professionel organisation.

Kom af med lavt selvværd på få timer

Behandling for lavt selvværd kan med BWRT 2) skabe resultater langt hurtigere end det var muligt før.
Mange andre terapiformer søger enten gennem tidskrævende bevidst bearbejdning af følelser og tanker, eller via kropslige teknikker at bearbejde årsagen så langt tilbage i fortiden som muligt.
Her er den typiske varighed af lavt selvværd behandling med BWRT → 2-3 behandlinger.

BWRT arbejder med hvad du ønsker i stedet for, og fordi BWRT arbejder direkte på instinkterne i den ældste og hurtigste del af processerne i vores hjerne (reptilhjernen) 3), så kan du spare virkelig meget tid når der skabes resultater så du opnår et bedre selvværd meget hurtigt!

Behandlingen for lavt selvværd sikrer at du forlader de 2-3 planlagte behandlinger med et fornyet bedre selvværd og et positivt udsyn som du kan bygge videre på resten af dit liv.

Trænger du til lavt selvværd behandling?

🙂

At overvinde lavt selvværd – en historie

Da jeg altid var på farten med min familie og temmelig tynd for min alder, følte jeg altid, at folk ignorerede mig, og jeg havde aldrig tid til at udvikle nogle virkelig dybe venskaber.
Jeg var en del af mange kliker i skolen, men det føjede også til det faktum, at jeg aldrig følte, at jeg hørte til, hvilket gjorde det svært at føle sig virkelig styrket i mig selv.
Det var, som om jeg skulle genopfinde mig selv med hver bevægelse og i hver klike, som fik mig til at sprede mig så tynd, at den mindste negative bemærkning om mig ville knuse mit selvværd.

Selvfølgelig var problemet med det, at forskellige kliker værdsatte forskellige ting, og jeg ønskede at blive holdt af alle, hvilket var en umulig opgave.
Efterhånden som jeg blev klogere, ville mine kaotiske venner fortælle mig, at jeg skulle leve i nuet, og da jeg levede mere i øjeblikket, ville mine kloge venner zoome frem i deres fremtid.

Nu var dette allerede ret dybt ind i mine selvværdsproblemer og var en måde for mig at prøve at klare dem på, hvilket åbenbart ikke virkede.
På dette tidspunkt kunne jeg dog ikke finde ud af, hvor præcis det lave selvværd kom fra, så jeg måtte bare prøve noget.
Det kan have været genetikken hos min far, som var meget ens i en ung alder, den mobning, jeg blev udsat for i skolen, fordi han var mere sammen med piger end fyrene, eller det faktum, at jeg var ret langt væk fra det stereotype billede af en mand.

Det kunne have været min måde at være den ældste bror for at beskytte mine yngre, de underbevidste problemer forårsaget af mine forældres skilsmisse eller noget helt andet.
Uanset årsagen til mit lave og skrøbelige selvværd var det der. Så hvad nu?

Efter et stykke tid at leve som dette besluttede jeg til sidst at ændre min selvtillid.
For alle de ting, jeg havde opnået indtil da og var, følte jeg stadig, at de ikke var noget stort.
Jeg blev fortrolig med mine succeser, fordi de for mig virkede normale og intet værd at huske.
At tænke sådan fik mig selvfølgelig til at nå højere og aldrig føle, at jeg havde noget værd at føle mig sikker på, og derfor havde jeg intet at hæve mit selvværd på.

Når jeg ser tilbage nu, vil jeg sige, at der var 3 ting, der ændrede alt dette for mig:

#1 Tillid
Det var omkring det tidspunkt, hvor jeg var 21, da jeg så på Brendon Burchards videoer og dykkede ned i selv forbedrelse.
Et tip, han nævnte i en video, holdt fast i mig: “Du behøver ikke en grund til at føle dig selvsikker.”
Så snart jeg hørte, at det løsnede en masse af betingelserne, gav jeg mig selv for at føle mig selvsikker og gik bare ud og besluttede at være selvsikker uden nogen som helst grund.
Jeg øvede mig på dette, hver gang jeg gik gennem en dørkarm og prøvede det i godt 60 dage, før jeg bemærkede nogen ændringer.

Det var en varm dag, om sommeren, da jeg gik til en bænk midt i byen. Jeg satte mig ned og så bare folk gå forbi og bemærkede, at mange af dem kiggede til gengæld på mig.
Da de så på mig, antog jeg med det samme, at de fandt mig attraktiv, interessant, selvsikker eller smart bare ved at se på mig, hvilket jeg åbenbart ikke havde noget grundlag for. Det var dog det øjeblik, hvor jeg vidste, at tingene havde ændret sig.

Før ville jeg altid antage det værste ud fra udseendet af folk omkring mig, men nu antog jeg straks noget bedre. Hvorvidt det var sandt eller ej, var ligegyldigt, det betød, hvordan det fik mig til at føle.
Senere bemærkede jeg, at ved at legemliggøre selvtillid med forskellige kropsstillinger og tænke på selvtillid oftere, faktisk udløste følelserne så ofte, at det næsten blev naturligt.
Det var denne selvtillid, der så førte til flere muligheder for et højere selvværd og var en væsentlig byggesten for den.

#2 Taknemmelighed
Dette trin er ret kort, men sandsynligvis det vigtigste.
Indtil jeg faktisk begyndte at meditere og dykke ned i følelser af taknemmelighed, havde jeg aldrig set på min fortid i et godt lys.
At prøve at være taknemmelig for, hvor jeg var, eller hvor jeg kom fra, tvang mig til at huske mine sejre og til ikke at tage de særlige øjeblikke for givet.

Jeg blev stolt af mine præstationer i kampsport, begyndte at være mere stolt af min indsats i skolen og begyndte at forstå, at den mængde arbejde, jeg havde lagt i til dato, ikke var noget, de fleste ville betragte som normalt.
Hver gang jeg joggede, følte jeg mig taknemmelig for at stå op og hver kompliment ville jeg tage til mig og acceptere fuldt ud. Jeg begyndte endda at lave screenshots af positive kommentarer til mig selv for at vise dette til mig selv, når jeg begyndte at tvivle på, hvad jeg havde gjort.

Med tiden begyndte dette at blive det bevis, jeg havde brug for for at øge mit selvværd.
Det ironiske var, at dette bevis altid havde været der, jeg havde bare brug for lang tid til at se det i sådan et lys.

#3 Selvkærlighed og selvaccept
Ligesom med selvtilliden sætter mange af os betingelser for den kærlighed, vi giver os selv.
Vi tror, ​​at vi kun kan elske os selv, føle os selvsikre og have et højt selvværd, når vi har gjort ting af værdi eller har gjort ting ud over det sædvanlige.
Taknemmeligheden viste mig, at det ikke var tilfældet, men jeg holdt stadig den kærlighed, jeg gav mig selv, på en betingelse: Nemlig de øjeblikke, jeg følte mig taknemmelig for.

Det var først for et par år siden, hvor min coach fortalte mig at skrive “Jeg elsker dig” på mit badeværelsesspejl, at dette ændrede sig.
Kærlighed, især til dig selv, bør være ubetinget.
Du skal elske dig selv og acceptere dig selv uanset hvad der er, for først da kan du fjerne de betingelser, du stiller for de andre dele af livet.
For at gøre dette skal du minde dig selv om, at du er elsket!

At sætte disse ord på dit badeværelsesspejl er for eksempel kraftfuldt, fordi det er der, du går hen, når du er mest sårbar; at bruge toilettet eller komme nøgen til bad eller brusebad.
Det er i det øjeblik, hvor du er blottet, at når du siger til dig selv “Jeg elsker dig”, at du virkelig begynder at acceptere dig selv.
For mig begyndte dette at fjerne de betingelser, jeg havde sat som helhed, men det skulle både øge min selvtillid og føle taknemmelighed for overhovedet at åbne mig op for dette.
Det er dog det, der virkelig ændrede mit selvværd til noget, som jeg nu tror, ​​jeg simpelthen har, og intet, jeg nogensinde behøver at kæmpe for.

Jeg er allerede speciel, er elsket, uanset hvad verden gør ved mig, og har gjort nogle fantastiske ting, ikke fordi andre siger det, men fordi jeg gør det.
Og ja, jeg er stolt af disse ting og den vej, jeg har taget.
Kort sagt: Jeg er fantastisk.
Og jeg er lige så fantastisk som jer alle sammen.

Når du fjerner betingelserne for at blive elsket for dig, gør du det også for andre. Det er der, du vil se, at uden at forsøge at opnå noget, lever vi alle på nøjagtig samme niveau, når det kommer til selvtillid, præstationer, værdighed, værdi og at blive elsket.
Den eneste forskel er i vores personlighed og hvem vi er, hvilket gør os forskellige fra hinanden, men ikke bedre eller værre.

Det er derfor, at jeg kan sige, at I alle er fantastiske og værd at elske, og at ingen af ​​jer behøver at kæmpe for noget af det. Det er der ingen betingelser for.
Når du først forstår dette, bliver det ikke et spørgsmål om, hvordan du hæver dit selvværd, for du kan gøre alt eller intet og stadig have det.
Selvværd behøver ikke være noget man kæmper for, det kan simpelthen være givet.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Har du angst?
Læs denne artikel bliv angstfri i år

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Hvis du er blevet lidt mere nysgerrig på BWRT og hvordan denne nye terapi- og behandlingsform kan løse mange andre problemer end lavt selvværd, så anbefaler jeg at læse om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

Vil du vide mere om BWRT kurset?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

| Alternativ behandling |
| BWRT |
| Finansiel terapeut | Hvad kan en finansiel terapeut hjælpe med | Lån trods RKI |
| Fobi behandling | Klaustrofobi | Symptomer på klaustrofobi | Socialfobi |
| Tandlægeskræk | Flyskræk | Højdeskræk |
| Tankefeltterapi | Hypnose | 5-PATH hypnose | 7th Path selvhypnose |
| Lavt selvværd behandling | Lavt selvværd | Selvværd |
| LIVE kurser | Online kurser |
| METArask |
| METAsundhed | Meta-Health | Metamedicin | Hvad er METAsundhed |
| METAanalyse | Den intelligente krop | METAsundhed behandler |
| Hånddominans | Klaptest |
| METAsundhed uddannelse | METAsundhed foredrag | METAsundhed grunduddannelse |
| METAsundhed underviser | METAsundhed online kursus | Viden om METAsundhed workshop |
Psykoterapeut John Rhodes | Kundeudtalelser | Tinnitus behandling |
| PTSD behandling | PTSD symptomerPosttraumatisk stress |

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Læs om selvværd

1) Gratis stress test
2) Læs om BWRT
3) Læs om (reptilhjernen)

NB:
Denne og andre sider om alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden alternativ behandling der også linker til denne side om lavt selvværd.