Få lynhurtig hjælp til et bedre selvværd hvis du har lavt eller dårligt selvværd

Få lynhurtigt stoppet et dårligt selvværd og få et bedre selvværd‎【ツ】| med nyeste BWRT behandling

Selvværd

Selvværd opbygges igennem livet, og kan derfor styrkes hele livet, det er derfor aldrig for sent at arbejde med at udvikle et robust og sundt selvværd.
Udvikling af et godt selvværd kræver typisk at være opfostret af kærlige forældre, der signalerer, udtrykker og demonstrerer ubetinget kærlighed som betyder at du var og er elsket uanset dit humør eller som betingelse af en bestemt opførsel.

Blev der derimod skabt tvivl om du var god nok i en tidlig alder, betyder det oftest fremover en sårbarhed overfor kritik, fordi kritikken opfattes som en sandhed.
Dit gode selvværd er altså med til at udvikle en evne til at sortere i forkert eller rigtigt omkring din egen person, og vil opleves som en stabil kerne hvor uberettiget kritik preller af eller modsvares af dig med et autentisk argument. 1)

Dårligt selvværd

Selvværdet – som er dit værd, er den måde du ser dig selv på og måden du opfatter og bedømmer dig selv på.
Da selvværdet aldrig er stationært, og udvikler sig i løbet af livet ved at påvirkes af det der sker (især den subjektive tolkning på baggrund af tanker og følelser) som for eksempel; Skilsmisser, dødsfald, fiaskoer og kriser.

Når du lider af dårligt selvværd, har du en negativ opfattelse af dig selv – og det fører ofte en masse ubehagelige ting med sig baseret på en manglende tro på dig selv.

Når selvværdet er dårligt er det en tilstand som en nedadgående spiral, der konkret kan forhindre dig i at opnå de ting du gerne vil opnå, og kan føre til alvorligere psykiske lidelser.

De mest almindelige psykiske lidelser der er forbundet med dårligt selvværd er:

 • Angst
 • Depression
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Stress

Klar til selvværd behandling?

🙂

Hvordan ødelægger dårligt selvværd dit liv

Dit gode humør, din selvtillid og dine sociale færdigheder vil for at nævne nogle få områder, bliver undermineret af denne manglende tro på dig selv.
Det at kunne sige ja, og endda særligt NEJ, er en vigtig ingrediens for at kunne løse problemer og at kommunikere præcist og effektivt i parforholdet, blandt venner og på arbejdspladsen.

Med dårligt eller lavt selvværd, vil disse sociale færdigheder forblive et uudnyttet potentiale inde i dig fordi din manglende tro på dig selv vil forsøge at beskytte dig imod kritik eller modgang – der betyder at du holder dig i baggrunden hvor der er sikrest at være.

Når du lider af at selvværdet er mangelfuldt begrænser du derfor dig selv i de ting, du gerne vil lave. Du undgår bevidst eller ubevidst en del situationer for at dit værd undgår at blive opdaget. Det værste er, at du præsterer dårligere i for eksempel arbejdssituationer, fordi du er overbevist om at andre er bedre end dig og at du ikke er så god til det du laver.

Nogle mennesker med dårligt selvværd arbejder mere ihærdigt og perfektionistisk – ikke fordi de synes det er ekstra spændende at arbejde, mere fordi de for alt i verden vil undgå negativ kritik. Lige meget hvordan din manglende tro på dig selv kommer til udtryk, vil problemet omkring dit selvværd være meget invaliderende for dig, fordi du grundlæggende ikke tillader dig selv at være den person som du gerne vil være.

Symptomer på at du lider af dårligt selvværd

Nedenstående liste giver en indikation af hvad du selv kan være opmærksom på af signaler, for at opdage om du har dårligt eller lavt selvværd, ved at du:

 • Ofte har dårlig samvittighed
 • Ofte føler skyld
 • Har svært ved at træffe en beslutning – især i vigtige situationer
 • Sjældent værdsætter egne resultater
 • Har svært ved at tage kritik (du bliver måske ked af det inden i, når nogen kritiserer dig)
 • Er meget utilfreds med din nuværende situation
 • Har et stort behov for at blive rost og accepteret
 • Føler dig ikke værd til andres kærlighed eller er meget bange for at miste den
 • Er ofte underdanig og gør ting, som du egentlig ikke har lyst til inderst inde

Hvorfor har du dårligt selvværd

Din dårlige værdsættelse af dig selv kan skyldes mange ting. Det kan være en enkeltstående hændelse der har udløst problemet med din manglende tro på dig selv, som for eksempel en traumatisk oplevelse, det kan derimod også være mere systematiske ting så som konstant kritik gennem din opvækst, manglende ros, afvisning, omsorgssvigt, dårlige sociale færdigheder og så videre.

Uanset hvad grunden er til dårlig selvværd, anbefales det på det kraftigste at beslutte sig for at gøre noget for at få et bedre selvværd – så hurtigt som muligt.
Der er to primære grunde til at få behandling for selvværdet der er blevet for lavt:

 1. For at få en markant bedre livskvalitet
 2. For at undgå på sigt at udvikle psykiske lidelser

Selvværd og selvtillid

Selvværd og selvtillid er to helt forskellige ord, der har en indbyrdes sammenhæng og påvirkning, så det kan være en god praksis at få adskilt betydning og brug af disse ord i det daglige.

Selvværd handler om den du er, og skabes i det indre.
At kende dine gode sider, hvor tilfreds du er med dig selv, at acceptere dine fejl og mangler – kort fortalt hvor meget du er værd som menneske i dine relationer, og når du sidder på sofaen og laver intet.

Selvtillid handler derimod om det du gør, og skabes i det ydre.
At være tilfreds med det du gør, at fremvise resultater i at løse problemer eller at kunne et bestemt håndværk måske bedre end andre.
At mestre et håndværk, eller være dygtig til en færdighed, kan påvirke selvværdet i positiv retning.
Derimod kun at fokusere på at øge selvtilliden med dygtighed, og dermed kompensere for et lavt selvværd, kan have en direkte modsat og negativ effekt på selvværdet.

Begge egenskaber, selvværd og selvtillid, har brug for at blive udviklet og være i balance for at kunne understøtte hinanden positivt.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Har du angst?
Læs denne artikel bliv angstfri i år

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Hvis du er blevet lidt mere nysgerrig på BWRT hvordan denne nye terapi- og behandlingsform kan løse mange andre problemer end dit selvværd, så anbefaler jeg at læse om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

Vil du vide mere om BWRT kurset?

🙂

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Læs mere om lavt selvværd behandling
Læs mere om lavt selvværd

1) Læs mere om selvværdet

NB:
Denne og andre sider om alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden alternativ behandling der også linker til denne side om selvværd.