Få BWRT behandling for din klaustrofobi og få et bedre liv som angstfri

Lider du af klaustrofobi? Er du angst for små rum og at være spærret inde. Bestil BWRT behandling der skaber lynhurtige resultater

Klaustrofobi

Klaustrofobi eller angst for små rum, er en frygt for at blive indelukket eller indeklemt hvor der er ingen mulighed for at komme væk. Fordi det er ret indlysende hvad problemet handler om, kaldes det for en enkelfobi (specifik fobi) og betragtes som en angstlidelse. Sværhedsgraden af klaustrofobi kan udvikle sig fra afgrænsede situationer som elevatorer uden glaspartier, kældre, offentlige toiletter med dørlås der driller, MR-scanner på hospitalet eller bagsædet af en bil – til offentlig transport, teatre eller åbne koncerter hvor der er mange mennesker indenfor et mindre område 1).
Ordet klaustrofobi stammer fra det græske ord ”phobos” der betyder frygt, og det latinske ord “claustrum” der betyder ”indelukket sted”.

Hvad er hyppigheden af klaustrofobi?

I forhold til andre fobier og deres hyppighed, er der en klar Top 3 i Danmark som klaustrofobi er en del af:

 • 1. plads – Araknofobi (angst for edderkopper)
 • 2. plads – Aquafobi (vandskræk)
 • 3. plads – Klaustrofobi (angst for små rum)

Klaustrofobi er en af de mere almindelige og hyppige fobier med cirka 12-20 % af befolkningen viser danske undersøgelser. Heraf er det flest kvinder end mænd der har klaustrofobiske tendenser.

Endvidere udviser 5-10 % af patienterne til en MR-scanning klaustrofobiske tendenser.

Internationale studier viser at der er imellem 7-10% i de større befolkningsgrupper der har klaustrofobi, så det er en meget udbredt psykisk lidelse.

MH udtaler:
Jeg er blevet behandlet for blandt andet min klaustrofobi, som har givet mig rigtig meget ubehag. Siden mine behandlinger har jeg ikke haft ét eneste angstanfald, hvilket er helt fantastisk. Hvis jeg mærker noget ubehag i kroppen i dag, har jeg nu nogle værktøjer, som dermed sikrer at ubehaget ikke bliver værre.

(MH modtog et kombineret behandlingsforløb med BWRT, tankefeltterapi og hypnose fordi der blev behandlet for klaustrofobi, generaliseret angst og angstanfald.)

Mange oplever klaustrofobi som en irrationel frygt uden at kunne skabe en logisk sammenhæng mellem frygten og en specifik udslagsgivende situation der har bevirket tilstanden, så derfor opleves klaustrofobi og andre fobier ofte som pinlige at tale om med andre og dette kan medvirke til at tilstanden fastholdes eller forværres.

Konfronteret med en situation som opfattes farlig af den der har klaustrofobi, vil ofte bevirke et angstanfald hvor det føles som et hjerteanfald, eller at det var muligt at stoppe med at trække vejret og besvime.

Klar til at stoppe klaustrofobi?

🙂

Ubehandlet klaustrofobi fremprovokerer altså typisk deciderede angstanfald, også kaldet panikangst fordi det ofte opfattes som om at der er ingen mulighed for at undslippe eller ændre på den eller de situationer der skaber klaustrofobi reaktionen.

Panikangst eller angstanfald varer i op til flere minutter, hvor der er ekstremt ubehag i kroppen og tankerne flyver afsted eller kredser om bestemte scenarier som for eksempel flugtveje, fordi alarmberedskabet er sat i gang for at ”overleve”.

Effektiv klaustrofobi behandling med BWRT

Hvis du vil bruge et generelt maksimum på tre behandlinger sammen med en professionel alternativ behandler og få stoppet din klaustrofobi og det medfølgende ubehag – så er BWRT behandling noget for dig.

Et typisk (og generelt, med forbehold) fingerpeg om varigheden af et forløb via klaustrofobi behandling med BWRT:

 • Klaustrofobi → 2-3 behandlinger

BWRT er den mest effektive klaustrofobi behandling til dato, langt hurtigere end for eksempel kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT), fordi behandlingen bearbejder den ubevidste og hurtigste del af hjernen fremfor den mere indirekte metode der inddrager de langsommere processer i bevidstheden.

Hjernens processer i det ubevidste betegnes de instinktive processer, og involverer de hurtige beslutninger der tages i faretruende situationer.
Den del af hjernen som BWRT er designet til at bearbejde, stammer fra den tidlige del af evolutionen, og kaldes for reptilhjernen 2).

Hvis du vil vide mere om den nye terapiform BWRT og hemmelighederne bag de gode og ekstremt hurtige resultater med at stoppe klaustrofobi, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Hvorfor opstår klaustrofobi?

Hvis du tror på genetik og arvelighed, vil du ofte møde en ”blind vej” af forklaringer omkring at klaustrofobi er en medfødt lidelse, at der er øget forekomst hvis dine slægtninge også har lidelsen, eller at der kan være mange uafklarede grunde til at klaustrofobi opstår.

Blev du klogere eller mere afklaret af dette?

Nej vel.
Derfor er den grundlæggende betragtning for alternative behandlere, at klaustrofobi lidelsen skyldes traumer, hvor traumer forklares som ekstreme situationer hvor kroppens sansesystem lider overlast og er sikker på at du er ”ved at dø”.

Herunder er nogle få forslag til hvad et typisk traume kunne være der udløser klaustrofobi:

 • Hændelse i barndommen – f.eks. at være spærret inde i et skab eller lignende steder
 • Små, mindre og tilsyneladende ubetydelige hændelser forbindes over tid i følelsesapparatet og skaber et for stort pres

Når kroppens sansesystem lider overlast, aktiveres den overlevelsesmekanisme eller det alarmberedskab, vi som mennesker har udviklet i løbet af evolutionen.
Alarmberedskabet sikrer at vi overlever, ved at fungere fuldautomatisk i det ubevidste, der hvor vejrtrækning, hjerteslag og organaktivitet styres fra.

Alarmberedskabet kaldes også for vores kæmp-flygt-frys respons, og har som fornemste opgave at undgå eller sørge for at kroppen er klar til kamp i faretruende situationer.

Konsekvenser af klaustrofobi

Klaustrofobi har forbindelse til: Angst for begrænsning, og angst for kvælning. Mennesker med klaustrofobi er bange for begrænsningen i bevægelsesfrihed hvor pladsen er trang, og især hvad der kan ske hvis det at være fastlåst bliver en realitet hvor de er helt ude af kontrol.

Klaustrofobi over længere perioder kan også medføre en såkaldt “undvigende adfærd”, hvor situationer med mange mennesker og lukkede rum bliver undgået, på grund af frygten for en manglende udvej. En sådan adfærd vil formentlig over tid forstærke fobien fordi du aldrig oplever at klare en frygtet situation og komme godt igennem den. Dette kan derfor være svært hæmmende og besværliggøre en almindelig måde at leve livet på.

På lang sigt, hvis din klaustrofobi forbliver ubehandlet kan i særlige alvorlige tilfælde føre både mentale og fysiske skader med sig. Det at lide af klaustrofobi bevirker ofte et højere stressniveau, og hvis lidelsen tiltager kan det ende med agorafobi 3), hvor du kun vil opholde dig i dit eget hjem der er sikkert og trygt. Hvis du derfor undlader behandling, kan et forøget fysisk ubehag føre til for eksempel hjerteproblemer med videre.

Benny G. udtaler:
Jeg har modtaget behandlinger for min klaustrofobi, og allerede efter 2. behandling var der mærkbart bedring. Effekten af behandlingen er tydelig og gode værktøjer at bruge i situationer hvor problemet opstår, til slut kunne jeg igen køre i metro, bus, elevatorer osv.

Klar til at stoppe klaustrofobi?

🙂

Klaustrofobi symptomer

De typiske klaustrofobi symptomer ligner mange andre fobier og former for angst, især de mentale og kropslige reaktioner ved angstanfald eller panikangst 1) fordi du:

 • Får det dårligt med f.eks. at tage en elevator eller at befinde dig i et rum med en lukket dør
 • Får panikanfald i eksempelvis teatre, biografer, flyvemaskiner eller ved offentlig transport
 • Får hjertebanken, hyperventilering, vejrtrækningsbesvær, sved, rysten, klump i halsen eller forsøger at fjerne dit tøj for at få mere luft. Du græder, skriger eller råber i disse tilstande.
 • Begynder at frygte aktiviteter eller har intens modvilje, når du føler dig indelukket eller når der er mange mennesker til stede som f.eks. en fest eller en koncert og du føler at du ikke kan komme væk
 • Har ekstremt behov for bevægelsesfrihed, så du undgår sociale situationer, der kan føre til en følelse af at være indespærret

Hvis du er yderligere interesseret kan du læse flere detaljer ved at klikke på dette link om klaustrofobi symptomer.

Klient cases med klaustrofobi

– Kvinde, 27 år, bor på Sjælland, behandlet personligt i klinikken.
Har klaustrofobi i sværere grad med konkrete relaterede traumer fra voksenlivet omhandlende; Elevatorer, Metro transport, tog transport, aflåste toiletter og aflåste bildøre ved placering på bagsædet. Problemerne omkring klaustrofobi har varet i mere end 15 år.
Bruger ingen medicin. Behandlet blandt andet og til sidst med BWRT hvor kvinden griner højlydt (grineflip) efter første session fordi problemet omkring en vanskelig situation fra fortiden er umulig at genfinde 🙂

Efter blot få BWRT sessioner, var der ryddet så meget op i kvindens fortid omkring belastende situationer relateret til hendes komplicerede klaustrofobi, at hun ubesværet kunne konfrontere de tidligere belastende situationer uden ubehag.

– Mand, 35 år, bor på Sjælland, behandlet personligt i klinikken.
Har klaustrofobi i mildere grad med konkrete relaterede traumer fra voksenlivet omhandlende; Flyvemaskiner, bustransport, elevatorer og kloakrør relateret til arbejde. Problemerne omkring klaustrofobi har varet i få år.
Bruger ingen medicin. Behandlet kun med tankefeltterapi (fordi dengang var der ingen BWRT i Danmark) hvor manden efter få sessioner og en frivillig eksponering (test af kørsel i elevator) ubesværet kunne konfrontere de tidligere belastende situationer uden ubehag.

Begræns din klaustrofobi med simpel selvhjælp

Selvhjælp er oftest ingen løsning, og dermed kun en symptombehandling, der betyder at ubehag kan dæmpes midlertidigt – indtil de dukker op igen næste gang.

Nedenstående tips er taget fra e-bogen Slip angsten 4) der er udgivet af Terapihuset Rhodes, og er tiltænkt som selvhjælp for at kunne dæmpe eventuelt ubehag med angst og fobier i almindelige dagligdags situationer.

Tag ansvar for dit helbred – og søg altid læge hvis du er i tvivl!

Træk vejret
Når kroppen er under pres ved en faretruende situation gør kroppen sig kampklar, og derfor udskilles adrenalin hvor et hurtigere bankende hjerte hjælper med at få fornyet energi ud til celler og muskler.
Vejtrækningen hæver sig ofte opad mod halsen, og forbliver i brystkassen (kan blive til hyperventilering = for dyb og hurtig vejrtrækning).
Dette kan du bryde ved at kun at trække vejret kontrolleret igennem næsen (max. 1 minut ad gangen) eller langsomt at presse luften fra lungerne ned i maven så den bliver en ”bold” når du trækker vejret indad.

Slap af:
Der findes mange former for afslapningsteknikker som f.eks. mindfulness, selvhypnose, visualisering mv. blot har du brug for at finde den teknik eller øvelse, som får dig så langt ned i tempo at du bliver mindre påvirket såfremt du får et anfald af klaustrofobi i din dagligdag.

Vurdér din klaustrofobi:
Skab dig et overblik. Lær din klaustrofobi at kende endnu mere ved at skrive dagbog over dine anfald (fordi vi ofte glemmer detaljerne hurtigt), brug en skala fra 0 – 10 (10 er værst) for at vurdere hvor slemt en given situation har været, og beskriv præcis hvilke situationer der genererer ubehag (og også hvor der er undtagelser til dette).

Brug kroppen:
Kroppen har sin helt egen og for de fleste individuelle reaktion under et klaustrofobi anfald, bryd derfor dette ved at synge, danse, sige som Anders And eller andet (som distraktion) og find ud af om det virker. Alternativt kan du alliere dig med en ven/veninde du kan ringe til eller som hurtigt kan komme forbi når der er brug for det i et anfald af klaustrofobi.

Dilek T. udtaler:
Jeg led af klaustrofobi i flere år. Jeg var positivt overrasket, da jeg allerede efter de første behandlinger med BWRT terapi, mærkede den store forskel. Jeg kan nu tage lukkede elevatorer (noget jeg resten af livet ellers ville ha undgået), holde mig i små rum og sidde helt bagerst i biler, hvor der ingen døre eller vinduer er. Helt klart anbefalelsesværdigt!

Brug hovedet:
Tankerne omkring ”frygten for hvis nu…” kan typisk accelerere en reaktion i kroppen, derfor har du brug for at bearbejde dine tanker på en sådan måde at de kan få lov at dukke op uden at påvirke dig. Brug eventuelt elementer fra coachende spørgsmål og vær din egen detektiv på i hvilke situationer dine egen tanker er usande.

Konfrontér din klaustrofobi (eksponering):
Vær forsigtig! Hav en god livline med en terapeut, psykolog, veninde eller familiemedlem der hurtigt kan hjælpe dig evt. over telefonen eller komme dig fysisk til undsætning – inden du påbegynder en konfrontation. Terapihuset Rhodes anvender nogle gange denne metode i samråd med klienten, og typisk først efter 3. behandling, når der er fjernet en hel del ubehag fra klienten.

Undlad at forvente mirakler fra ovenstående tips, brug dem hvis de hjælper dig, eller endnu bedre søg hurtigt hjælp for at forhindre at din klaustrofobi tilstand forværres!

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Har du klaustrofobi med angstanfald?
Læs denne artikel bliv angstfri i år
Læs denne artikel få kontrol over din panikangst

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Hvis du er blevet lidt mere nysgerrig på BWRT og hvordan denne nye terapi- og behandlingsform kan løse mange andre problemer end som behandling for klaustrofobi, så anbefaler jeg at læse om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

Vil du vide mere om BWRT kurset?

🙂

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Læs mere om BWRT
Læs mere om fobi behandling

Læs mere om angst symptomer
Læs mere om amygdala på BWRT hjemmesiden

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

1) Læs mere om angst for indespærring
2) Læs mere om (reptilhjernen) på BWRT hjemmesiden
3) Læs mere om agorafobi
4) Læs mere om e-bogen slip angsten

NB:
Denne og andre sider om alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden alternativ behandling der også linker til denne side om klaustrofobi.