Posttraumatisk stress

Hvad er posttraumatisk stress?

Posttraumatisk stress (PTSD) er en mental sundhedstilstand, der udløses af en skræmmende begivenhed – enten at opleve den eller være vidne til den, såsom seksuelle overgreb, krigsførelse, trafikkollisioner, børnemishandling, vold i hjemmet eller andre trusler mod en persons liv. Symptomer kan omfatte “flashbacks”, mareridt og alvorlig angst samt ukontrollerbare tanker om hændelsen.

De fleste, der gennemgår traumatiske hændelser, kan have midlertidigt svært ved at tilpasse sig og klare sig, men med tid og god egenomsorg bliver de som regel bedre. Hvis symptomerne bliver værre, varer i måneder eller endda år og forstyrrer din daglige funktion, kan du have PTSD.

Hvordan opstår posttraumatisk stress?

Under et traume reagerer din krop på en trussel ved at gå i “flight or fight”-tilstand. Det frigiver stresshormoner, såsom adrenalin og noradrenalin, for at give dig et udbrud af energi. Dit hjerte banker hurtigere. Din hjerne sætter også nogle af sine normale opgaver, såsom arkivering af korttidsminder, på pause.

PTSD får din hjerne til at sidde fast i faretilstand. Selv efter du ikke længere er i fare, forbliver den i høj beredskab. Din krop fortsætter med at udsende stresssignaler, som fører til posttraumatisk stress symptomer. Undersøgelser viser, at den del af hjernen, der håndterer frygt og følelser (amygdala), er mere aktiv hos mennesker med PTSD.

Over tid ændrer PTSD din hjerne. Det område, der styrer din hukommelse (hippocampus) bliver mindre. Det er en af grundene til, at eksperter anbefaler, at du søger behandling tidligt.

Årsager til posttraumatisk stress

Enhver situation, som en person finder traumatisk, kan forårsage PTSD.

Disse kan omfatte:

 • alvorlige trafikulykker
 • voldelige personlige overgreb, såsom seksuelle overgreb, røveri eller røveri
 • alvorlige helbredsproblemer
 • fødselsoplevelser

PTSD kan udvikle sig umiddelbart efter, at nogen har oplevet en foruroligende begivenhed, eller det kan opstå uger, måneder eller endda år senere.
PTSD anslås at påvirke omkring 1 ud af hver 3 personer, der har en traumatisk oplevelse, men det er ikke klart, præcis hvorfor nogle mennesker udvikler tilstanden og andre ikke gør.

Case #1 om bekæmpelse af posttraumatisk stress

Det er en vedvarende udfordring at leve med posttraumatisk stress (PTSD), og jeg har lidt af det i det meste af mit liv. Jeg kan se tilbage nu og grine blidt af alle de mennesker, der troede, jeg havde det perfekte liv.

Jeg var ung, smuk og talentfuld, men uden at de vidste det, blev jeg terroriseret af en udiagnosticeret invaliderende psykisk sygdom.

Efter at være blevet korrekt diagnosticeret med PTSD i en alder af 35, ved jeg, at der ikke er et aspekt af mit liv, der er gået uberørt af denne psykiske sygdom. Min PTSD blev udløst af flere traumer, inklusive en barndom fyldt med fysisk, psykisk og seksuelt misbrug, samt et angreb med kniv, der fik mig til at tro, at jeg ville dø.

Jeg ville aldrig være den samme efter det angreb. For mig var der intet sikkert sted i verden, ikke engang mit hjem. Jeg gik til politiet og indgav en anmeldelse. Voldtægtsrådgivere kom til mig, mens jeg var på hospitalet, men jeg afslog deres hjælp, overbevist om, at jeg ikke havde brug for det. Dette ville være den mest skadelige beslutning i mit liv.

I flere måneder efter angrebet kunne jeg ikke lukke øjnene uden at se for mig ansigtet på min angriber. Jeg led forfærdelige flashbacks og mareridt. I fire år efter angrebet var jeg ude af stand til at sove alene i mit hus.

Jeg tjekkede besat vinduer, døre og låse. I en alder af 17 havde jeg fået mit første panikanfald. Snart blev jeg ude af stand til at forlade min lejlighed i flere uger ad gangen, og afsluttede min modelkarriere brat. Dette er bare blevet en livsstil. Der gik år, hvor jeg havde få eller slet ingen symptomer, og jeg levede, hvad jeg troede var et ret normalt liv, fordi jeg troede at jeg bare havde et “panikproblem”.

Så igen udløste en anden traumatisk begivenhed PTSD. Det var som om fortiden var forduftet, og jeg var tilbage på stedet for mit angreb, men nu havde jeg ukontrollable tanker om, at nogen skulle komme ind i mit hus og skade min datter.

Jeg så voldsomme billeder, hver gang jeg lukkede øjnene. Jeg mistede al evne til at koncentrere mig eller endda udføre simple opgaver. Socialt holdt jeg op med at prøve at få venner eller blive involveret i mit samfund. Jeg følte mig ofte desorienteret og glemte hvor eller hvem jeg var.

Jeg gik i panik på motorvejen og blev ude af stand til at køre, hvilket igen afsluttede en karriere. Jeg følte, at jeg helt havde mistet forstanden. I en periode lykkedes det mig at tage mig sammen udenpå, men så blev jeg ude af stand til at forlade mit hus igen.

Omkring dette tidspunkt blev jeg diagnosticeret med PTSD. Jeg kan ikke udtrykke over for dig den enorme lettelse, jeg følte, da jeg opdagede, at min tilstand var reel og kan behandles. Jeg følte mig tryg for første gang i 32 år.

At tage medicin og gennemgå adfærdsterapi markerede vendepunktet i min genvinding af kontrollen over mit liv. Jeg genopbygger en tilfredsstillende karriere som kunstner, og jeg nyder mit liv. Verden er ny for mig og ikke begrænset af angstens restriktive syn. Det undrer mig at tænke tilbage på, hvordan mit liv var for kun et år siden, og hvor langt jeg er nået.

For mig er der ingen kur, ingen endelig helbredelse. Men der er ting, jeg kan gøre for at sikre, at jeg aldrig skal lide, som jeg gjorde, før jeg fik diagnosen PTSD.

Jeg er ikke længere prisgivet min lidelse, og jeg ville ikke være her i dag, hvis jeg ikke havde haft den rette diagnose og behandling. Det vigtigste at vide er, at det aldrig er for sent at søge hjælp.

Posttraumatisk stress symptomer

Symptomer på posttraumatisk stress kan begynde inden for en måned efter en traumatisk hændelse, men nogle gange opstår symptomerne måske ikke før år efter hændelsen. Disse symptomer forårsager betydelige problemer i sociale eller arbejdsmæssige situationer og i relationer. De kan også forstyrre din evne til at udføre dine normale daglige opgaver.
PTSD-symptomer er generelt grupperet i fire typer: påtrængende minder, undgåelse, negative ændringer i tænkning og humør og ændringer i fysiske og følelsesmæssige reaktioner. Symptomerne kan variere over tid eller variere fra person til person.

Påtrængende minder
Symptomer på påtrængende minder kan omfatte:

 • Tilbagevendende, uønskede foruroligende minder om den traumatiske begivenhed
 • Genoplev den traumatiske begivenhed, som om den skete igen (flashbacks)
 • Oprørende drømme eller mareridt om den traumatiske begivenhed
 • Alvorlig følelsesmæssig nød eller fysiske reaktioner på noget, der minder dig om den traumatiske begivenhed

Undgåelse
Symptomer på undgåelse kan omfatte:

 • Forsøger at undgå at tænke eller tale om den traumatiske begivenhed
 • Undgå steder, aktiviteter eller mennesker, der minder dig om den traumatiske begivenhed

Negative ændringer i tankegang og humør
Symptomer på negative ændringer i tænkning og humør kan omfatte:

 • Negative tanker om dig selv, andre mennesker eller verden
 • Håbløshed om fremtiden
 • Hukommelsesproblemer, herunder ikke at huske vigtige aspekter af den traumatiske begivenhed
 • Svært ved at opretholde tætte relationer
 • Føler sig adskilt fra familie og venner
 • Manglende interesse for aktiviteter, du engang har haft
 • Svært ved at opleve positive følelser
 • Følelse følelsesløs

Ændringer i fysiske og følelsesmæssige reaktioner
Symptomer på ændringer i fysiske og følelsesmæssige reaktioner (også kaldet ophidselsessymptomer) kan omfatte:

 • At blive let forskrækket eller bange
 • Altid være på vagt for fare
 • Selvdestruktiv adfærd, såsom at drikke for meget eller køre for hurtigt
 • Søvnbesvær
 • Koncentreringsbesvær
 • Irritabilitet, vredesudbrud eller aggressiv adfærd
 • Overvældende skyld eller skam

For børn 6 år og yngre kan tegn og symptomer også omfatte:

 • Genopførelse af den traumatiske begivenhed eller aspekter af den traumatiske begivenhed gennem leg
 • Skræmmende drømme, der måske eller måske ikke inkluderer aspekter af den traumatiske begivenhed

Posttraumatisk stress symptomernes intensitet

PTSD-symptomer kan variere i intensitet over tid. Du kan have flere PTSD-symptomer, når du generelt er stresset, eller når du støder på påmindelser om, hvad du gik igennem. For eksempel kan du høre en bil give bagslag og genopleve kampoplevelser. Eller du kan se en nyhedsreportage om et seksuelt overgreb og føle dig overvældet af minder om dit eget overgreb.

Case #2 Posttraumatisk stress ved seksuelt misbrug

I en betydelig del af min barndom blev jeg seksuelt misbrugt af en af ​​mine ældre brødre.
Holdt i hemmelighed troede jeg, at det var en normal del af opvæksten. I år 5 blev begrebet seksuel omgang og adfærd gjort mig opmærksom på, samt hvem jeg kunne dele denne oplevelse med. I betragtning af, at jeg var 10 år gammel på det tidspunkt, kan du forestille dig den forvirring, der fulgte med denne nyfundne information. Jeg var ude af stand til at bearbejde situationens omfang og dens langsigtede konsekvenser.

Det var først i mine første år på universitetet, at jeg begyndte at forlige mig med den indflydelse, som seksuelt misbrug havde på mit liv. Jeg var overfølsom over for berøring, nægtede fysisk kontakt såsom kram og havde høj angst blandt en række andre vanskeligheder. Det, der forvirrede mig mest, var terminologien og konnotationerne, der fulgte med “misbrug”. “Misbrug” for mig indebar en følelse af oplevet negativitet, og efter afspejling af mine minder var mine oplevelser som barn både fysisk ophidsende og til tider følelsesmæssigt belastende. Ikke alle mine oplevelser var traumatiske og tvungne, nogle blev tvunget og andre iværksat af mig.

Forskellen mellem mine følelser og hvad andre fortalte mig var moralsk forkert, forvirrede mig enormt. Det var en vigtig komponent, der fik mig til at holde fast i det, der gav mest mening – at give nogen skylden. Jeg havde lidt viden om, hvad “grooming” var, og vendte derfor skylden indad.

Jeg var ikke i stand til at fortælle det til nogen, fordi jeg frygtede for mit liv. Jeg var ude af stand til at kommunikere effektivt, fordi jeg havde været uvidende så længe. Jeg var ude af stand til frit at udtrykke mine tanker, fordi jeg frygtede afvisning og mangel på støtte. Elementerne i disse sætninger er “jeg”, hvilket indebærer en følelse af personligt ansvar. Disse tanker blev med tiden normen, og det blev, hvordan jeg lærte at håndtere, hvad jeg følte, og hvordan jeg “skulle” have det ifølge normerne for seksuelt misbrug. Jeg rationaliserede denne skyld indadtil, fordi jeg følte, at det var mit ansvar at sikre min egen sikkerhed og seksuelle udvikling. Endnu værre var det at, jeg kunne have udtalt mig når som helst, men valgte at lade være.

Dette skyldspil førte til en intern kamp ledsaget af selvironiske tanker, enorme skamfølelser, da jeg ikke var i stand til at sige fra, og en urealistisk høj standard for følelsesmæssig kontrol. En dyb depression fulgte, som alvorligt påvirkede min følelsesmæssige stabilitet og evne til at studere og arbejde.

Da jeg lagde mærke til mine fejlkarakterer, besluttede den akademiske fremskridtskomité på mit universitet at overvåge mig. De tilbød rådgivningssessioner, konsultationer med læger og psykiatere og et støttenetværk med specialiserede tjenester, som jeg ikke vidste var derude. Efter utallige rådgivningssessioner, meditation og ordineret medicin fra min læge, var jeg i stand til at få min depression under kontrol.

Hvordan jeg overvandt posttraumatisk stress

Det, jeg ville fremhæve her, er, hvordan jeg lærte at se den traumatiske begivenhed. En ændring i perspektiv kan virkelig gøre underværker i at komme overens med og forstå de følelser, der fulgte med traumet. Jeg satte min traumatiske hændelse under et mikroskop og satte spørgsmålstegn ved den skyld, jeg lagde på mig selv; hvad nu hvis det var et andet barn, der havde gennemgået den samme oplevelse? Hvordan ville jeg have det over for dem? Hvad hvis de kom til mig, forvirrede over, hvordan de havde det? Ville jeg nægte dem støtte, empati eller forståelse?

Det åbenlyse svar er “for helvede nej”.

Jeg ville gå til jordens ende for at sikre deres sikkerhed, beskyttelse og lykke. Men fordi jeg ikke fik den slags støtte som barn, var tanken så fremmed. Jeg måtte lære, at det, der skete med mig, var ekstremt uheldigt, men det, jeg kunne gøre, var at kontrollere min reaktion på det. Og jeg har valgt at reagere på en proaktiv måde ved ikke at lade det være den afgørende faktor for, hvem jeg er; ved at øge bevidstheden om situationen, ved at gøre det til et mindre “tabubelagt” emne, ved at sikre, at dette ikke sker for dem omkring mig, og forhåbentlig – for alle børn. Mine oplevelser var traumatiske, min smerte er reel, men motivationen der kommer fra den er ren, medfølende og venlig.

Ved at forstå mig selv mere nu, udvider jeg den medfølelse, jeg ville have for et barn, der har gennemgået den samme oplevelse over for mig selv. Jeg rationaliserer det på denne måde, fordi jeg ikke kan bebrejde børn for deres manglende forståelse, så hvordan kan jeg bebrejde mig selv?
De er børn – underudviklede kognitivt, følelsesmæssigt, fysisk og psykologisk. De er ude af stand til fuldt ud at forstå seksuel adfærd og konsekvenserne af handlinger, hvilket gør dem følsomme over for manipulation og tvang. Med det sagt, bør børn beskyttes og frie til at udforske deres seksualitet i et miljø, der er trygt og kærligt. Jeg udvider nu denne empati indadtil – for hvis jeg vælger at nægte mig selv en sådan medfølelse, så nægter jeg at jeg indirekte lider af den samme forståelse og støtte.

Jeg tog mod til mig til at skrive et brev til mine forældre, sendte det afsted og afventede deres svar.
Lang historie kort – jeg græd, de græd, de spurgte mig, hvorfor jeg aldrig fortalte dem, de fortalte mig, at de altid havde en idé, men troede, at jeg ville tale ud om det – og til min store overraskelse var væggene, der altid holdt mine følelser i skak begyndt at opløses. Denne følelse af uventet støtte og forståelse var ud over noget, jeg kunne have forestillet mig (jeg græder bare ved at skrive om det nu!), og vægten, der holdt mig nede, blev langsomt løftet. Jeg kunne føle lykke uden at det var plettet af mine tidligere minder, jeg kunne studere uden at have flashbacks, og jeg kunne forbinde mig med andre på et meget mere personligt plan. Og den følelse af klarhed, der fulgte med denne anerkendelse og frigivelse af smerte, var mere end velkommen.

Denne artikel er for at nå ud til dem, der har været udsat for sådanne traumatiske begivenheder.
Det, der har hjulpet mig enormt, er at udtale mig om spørgsmålet om seksuelt misbrug. De tabubelagte følelser, der omgiver diskussioner om seksuelle overgreb, burde ikke være der – de skal være åbne og frie, uden fordømmelse og modtaget med støtte. Jeg læste engang et sted, at når nogen lider af kræft eller en anden form for potentielt livstruende sygdom, er de en overlevende – og oftere end ikke, bliver de modtaget med stor medfølelse og set i et skarpt lys.

Det, jeg ønsker for fremtiden for overlevende for seksuelt misbrug, er, at vi bliver set i stort set samme lys – at vi er overlevende, at vi kom overens med misbruget, og at vi ikke vil stå for dette i vores liv eller i dem omkring os. For hvis vi som frie voksne ikke er i stand til at tale ud om det på en empatisk og åben måde, hvordan kan børn så mærke behovet for at gøre det?

Hvordan kan vi så se for at stoppe cyklussen af ​​misbrug? Selvom du endnu ikke har modet til at tale ud om det, så tal indadtil til dig selv. Tillad dig selv den samme venlighed, som du ville give en anden lidende. Tillad dig selv den fred.

De fem typer af posttraumatisk stress

Oprindeligt blev posttraumatisk stress (PTSD) anset for at være noget, kun militærtjenestemedlemmer og veteraner stod over for. Nu forstår vi, at denne stresslidelse kan ske for alle, især dem, der oplever en intens, ofte livstruende begivenhed. PTSD adskiller sig fra akut stresslidelse ved, at oplevelserne er mere langvarige og normalt vil forstyrre dagligdagen. Det anslås, at 7,7 millioner amerikanere har lidt eller lider af PTSD, og ​​yderligere otte procent af befolkningen vil i sidste ende udvikle lidelsen. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, definerer PTSD som en angstlidelse, der udløses af udsættelse for faktisk død, truslen om død, alvorlig skade og/eller seksuel krænkelse. Symptomer kan opstå, så snart episoden slutter eller endda år senere. PTSD er en multidimensionel lidelse med mange forskellige årsager og udfald. Forskning er begyndt at udforske ideen om fem forskellige underkategorier, der kræver forskellige behandlingsmetoder.

Normal stressrespons
Normal stressreaktion er det, der opstår, før PTSD begynder. Det fører dog ikke altid op til den fuldstændige lidelse. Hændelser som ulykker, skader, sygdomme, operationer og andre kilder til urimelige mængder af spænding og stress kan alle føre til denne reaktion. Normalt stressrespons kan typisk håndteres effektivt med støtte fra pårørende, jævnaldrende og individuelle eller gruppeterapisessioner. Personer, der lider af normal stressreaktion, bør se en bedring inden for et par uger.

Akut stresslidelse
Akut stresslidelse, selvom det ikke er det samme som PTSD, kan forekomme hos mennesker, der har været udsat for, hvad der er eller føles som en livstruende begivenhed. Naturkatastrofer, tab af kære, tab af arbejde eller risiko for død er alle stressfaktorer, der kan udløse akut stresslidelse. Hvis den ikke behandles, kan akut stresslidelse faktisk udvikle sig til PTSD. Akut stresslidelse kan behandles gennem individuel og gruppeterapi, medicin og intensive behandlinger designet af en psykiater.

Ukompliceret PTSD
Ukompliceret PTSD er forbundet med én større traumatisk hændelse, versus flere hændelser, og er den nemmeste form for PTSD at behandle. Symptomer på ukompliceret PTSD omfatter: undgåelse af traumepåmindelser, mareridt, flashbacks til begivenheden, irritabilitet, humørsvingninger og ændringer i forhold. Ukompliceret PTSD kan behandles gennem terapi, medicin eller en kombination af begge.

Kompleks PTSD
Kompleks PTSD er det modsatte af ukompliceret PTSD. Det er forårsaget af flere traumatiske begivenheder, ikke kun én. Kompleks PTSD er almindelig i tilfælde af misbrug eller vold i hjemmet, gentagen udsættelse for krig eller samfundsvold eller pludseligt tab. Mens de deler de samme symptomer, er behandling af kompleks PTSD lidt mere intens end ukompliceret PTSD. Personer med kompleks PTSD kan diagnosticeres med borderline eller antisocial personlighedsforstyrrelse eller dissociative lidelser. De udviser adfærdsmæssige problemer, såsom impulsivitet, aggression, stofmisbrug eller seksuel impulsivitet. De kan også udvise ekstreme følelsesmæssige problemer, såsom intenst raseri, depression eller panik.

Comorbid PTSD
Comorbid PTSD er en fællesbetegnelse for samtidige lidelser. Det anvendes, når en person har mere end én mental sundhed bekymring, ofte kombineret med stofmisbrug. Comorbid PTSD er ekstremt almindelig, da mange mennesker lider af mere end én lidelse ad gangen. De bedste resultater opnås, når både den blandende mentale tilstand og den komorbide PTSD behandles samtidigt. Mange mennesker, der lider af PTSD, forsøger at behandle det på egen hånd. Dette kan omfatte selvmedicinering og anden destruktiv adfærd. Brug af stoffer eller alkohol som en måde at bedøve smerten på vil kun gøre tingene værre og forlænge behandlingen.

Case #3 Posttraumatisk stress ved forbrænding

Min egen skramme med traumer – kom til mig den 1. september 2009. Ansat for en dag for at hjælpe lokale naboer med at flytte kasser og møbler, skete en forfærdelig ulykke. Da vi tømte indholdet af et skur, eksploderede en kasse, jeg bar på. En glaskrukke med svovlsyre gemte sig i bunden af ​​kassen, skjult af udseendet af bøger og hø. Jeg pådrog mig anden- og tredjegradsforbrændinger i ansigt og arme den skæbnesvangre dag, smerten føltes næsten uoverkommelig i disse skræmmende øjeblikke.

Med bagklogskabens fordel kan jeg tydeligt se, at omfanget af de fysiske sår på nogle måder blev overskygget af de usynlige. I månederne efter denne traumatiske hændelse oplevede jeg, at jeg havde intense mareridt af varierende grad, selv om jeg genoplevede ulykkesstedet igen og igen, ude af stand til at ændre hændelsesforløbet på trods af mine bedste forsøg under søvn.

I lighed med oplevelsen hos mange traumeoverlevere, kunne visse lugte eller fornemmelser tilsyneladende lede mig tilbage til ulykkesstedet.
Følelsen af ​​varmt vand. Duften af ​​gummidæk. Enhver påvisning af brand, enten ved syn eller lugt. Flashbackene var altid så virkelige – fyldt med øjeblikkets intense følelser, fyldt med dagens fysiske lugte. Jeg, som så mange andre, fandt ud af, at ulykken altid ventede på at dukke op igen – svarende til en løve, der lurede i baggrunden og ventede på det rigtige øjeblik til at kaste sig over sit bytte.

Min egen vej tilbage

Mit eget comeback i kølvandet på at have oplevet et sådant knusende traume involverede forfølgelsen af ​​et sundt motionsforløb og en kontrolleret kost – hvilket hjalp med at øge selvværdet, samtidig med at jeg tillod min hjerne at slippe smerten. En yderst støttende nærmeste familie hjalp med at udjævne de flossede kanter af min prøvende tilværelse. At tilbringe tid i naturen hjalp også, især vand. De blide, beroligende bølger gør meget for at reparere min sjæl.

Ingen sølvkugle – healing er et valg

Indrømmet, trods ens bedste indsats vil der være dage, hvor fortidens traume føles alt for virkeligt i nuet. Der vil være øjeblikke, der føles som om, der ikke sker fremskridt, eller at træthedens og smertens vej, der langsomt dukker op i horisonten, er fuldstændig uundgåelig. Fortvivlelse vil true med at rive i stykker af håbet, du har brugt måneder, måske år på at dyrke. Indtil nogen tilbyder ord, der vil stoppe dig i dine spor.

I årenes løb har jeg lært, at healing er et valg, som ofte pålægges os i uhensigtsmæssige øjeblikke. Det er at vælge at være helten i din egen historie ved hver dag at stræbe efter at blive den person, du forestiller dig at være. Det er at vælge i sidste ende at dele med andre; at afdække dine ar – store og små, både synlige og usynlige – for hele verden at se… At forsøge at være en ufuldkommen guide langs en vej med mange drejninger… At tilbyde håb til andre ved at dele stykker opnået visdom kan hjælpe med at give mening ind i ens egen oplevelse.

Find din egen vej

Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at jeg har alle svarene; men det ville være det fjerneste fra sandheden. Min erfaring er fyldt med både fejl og fejltrin, ufuldkomne handlinger, der resulterede i uforudsete konsekvenser. Derudover virker de metoder, der anvendes i min egen bedring, måske ikke for alle. Nøglen til healing kan ligge i at finde en vej, der fungerer bedst for hver enkelt.

Uanset hvilken vej der vælges, kan der ikke gives nogen garantier. Livet er fyldt med usikkerhed; omstændighederne har en måde at forpurre selv de bedst oplagte planer. Ingen kan love symptomer på PTSD og depression vil i sidste ende falde ud i natten; Men som min og mange andres erfaringer viser, kan traumer overvindes, og uanset hvad der kommer din vej – du besidder styrken til at håndtere livets uforudsigelige bue.

Hvordan behandles posttraumatisk stress (PTSD)?

PTSD kan behandles med succes, selv når det udvikler sig mange år efter en traumatisk begivenhed.
Behandlingen afhænger af symptomernes sværhedsgrad og hvor hurtigt de opstår efter den traumatiske hændelse.

Enhver af følgende behandlingsmuligheder kan anbefales:

 • vågen ventetid – overvåg dine symptomer for at se, om de forbedres eller forværres uden behandling
 • antidepressiva – såsom paroxetin eller sertralin
 • psykologiske terapier – såsom traumefokuseret BWRT eller kognitiv adfærdsterapi (CBT) eller øjenbevægelsesdesensibilisering og -genbehandling (EMDR)

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

| Alternativ behandling |
| BWRT |
| Finansiel terapeut | Hvad kan en finansiel terapeut hjælpe med | Lån trods RKI |
| Fobi behandling | Klaustrofobi | Symptomer på klaustrofobi | Socialfobi |
| Tandlægeskræk | Flyskræk | Højdeskræk |
| Tankefeltterapi | Hypnose | 5-PATH hypnose | 7th Path selvhypnose |
| Lavt selvværd behandling | Lavt selvværdSelvværd |
| LIVE kurser | Online kurser |
| METArask |
| METAsundhed | Meta-Health | Metamedicin | Hvad er METAsundhed |
| METAanalyse | Den intelligente krop | METAsundhed behandler |
| Hånddominans | Klaptest |
| METAsundhed uddannelse | METAsundhed foredrag | METAsundhed grunduddannelse |
| METAsundhed underviser | METAsundhed online kursus | Viden om METAsundhed workshop |
Psykoterapeut John Rhodes | Kundeudtalelser | Tinnitus behandling |
| PTSD behandling | PTSD symptomer | Posttraumatisk stress |

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

NB:
Denne og andre sider om alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden alternativ behandling og siden min sundhed der også linker til denne side om posttraumatisk stress.