BWRT - BrainWorking Recursive Therapy bearbejder reptilhjernen lynhurtigt

BWRT – BrainWorking Recursive Therapy anvender hjernens måde at arbejde på

BWRT

Hvad er BWRT?

BWRT er forkortelsen for BrainWorking Recursive Therapy®, der nok er den mest effektive terapibehandling i nyere tid.
Langt hurtigere end CBT (kognitiv adfærdsterapi), tankefeltterapi og hypnose.

Den revolutionære terapiform som BWRT er, virker på den hurtigste del af hjernen der har ansvaret for at genkende truende begivenheder, og da BWRT arbejder via de mentale processer der sker inden bevidstheden kobles på, vil det for de fleste mennesker efter behandling af de specifikke situationer der skaber mest ubehag(triggere), opleves som om at de har mistet deres magt eller virker helt ”forsvundet”.

Terapihuset Rhodes er den eneste der pt. også tilbyder BWRT niveau 3 behandlinger i Danmark, hvor BWRT niveau 1 behandlinger blev officielt åbnet for klienter pr. november 2016. Dette har dog hurtigt ændret sig, da der allerede er gennemført og planlagt flere BWRT kurser 1) på niveau 1 og niveau 2 for at forøge antallet af BWRT terapeuter i Danmark.

Du kan også læse mere om hvordan BWRT er begyndt at berige terapeuter færdiguddannet via psykoterapeut uddannelser 2)

MH udtaler:
Jeg er blevet behandlet for mine mange angstanfald, som har givet mig rigtig meget ubehag. Siden min behandling hos Terapihuset Rhodes med bland andet BWRT har jeg ikke haft ét eneste angstanfald, hvilket er helt fantastisk.
Hvis jeg mærker noget ubehag i kroppen i dag, har jeg nu nogle værktøjer, som dermed sikrer at ubehaget ikke bliver værre.

Lær om reptilhjernen på online kursus?

🙂

BWRT kort opsummeret:

> Effektivitet: Ubehag dæmpes indenfor for få minutter. Specifik succesgrad på 99% for en uønsket adfærd/tilstand som for eksempel angst.
> Fleksibilitet: 5 forskellige metodiske indgangsvinkler med 98% succesgrad.
> Fakta: 8+ år praktisk anvendelse i verden, opfundet af terapeuten Terence Watts med mere end 25 års erfaring som blandt andet hypnoterapeut, og videreudviklet i samarbejde med klinisk psykolog Rafiq Lockhat der indtil april 2015 havde behandlet 1500+ klienter med BWRT for at sikre konsekvente resultater.

BWRT er løsningen

BWRT giver en forklaring på hvorfor så mange mennesker har psykologiske besværligheder – og lever med dem – og med mere forskning kunne det blive fundamentet for at BWRT træder frem som en gennemgribende terapeutisk intervention(alternativ behandling 3)) der er mere effektiv og kraftfuld end noget andet kendt idag, og bland andet adresserer følgende:

 • Hvorfor vi nogen gange mangler at kunne stoppe os selv fra at gøre noget
 • Hvorfor vi nogen gange føler at vi mangler at kunne gøre noget som vi virkelig gerne vil
 • Hvorfor vi ofte begrænser os selv i at kommer videre i vores liv
 • Hvorfor vi nogen gange opgiver noget uden egentlig at give det en reel chance
 • Hvorfor vi nogen gange frygter noget når der er ingen grund til det
 • Hvorfor nogle situationer “trigger” ubehagelige følelser uden at vi ved hvorfor

Har du brug for hurtig hjælp(personligt eller via Skype/Facetime)?

LJ udtaler:
Jeg fik behandlinger for min højdeskræk der i årevis havde plaget mig. Allerede efter første behandling mærkede jeg en klar forskel og mere ro. Ved sidste behandling forsvandt min højdeskræk, hvilket jeg først troede på da jeg en uge efter stod på 14. sal og frivilligt kigge ned.

Klar til BWRT konsultation?

🙂

BWRT og den evolutionære hjernemodel

Den evolutionære hjernemodel (Triune Brain 4), Paul D. MacLean, 1990) der anvendes i BWRT for at forklare hvorfor BWRT virker som det gør, tager udgangspunkt i at hjernen er inddelt i tre dele:

 • For cirka 650 millioner år siden fandtes hjernen i sin mest simple form kaldet “Krybdyr komplekset” eller “Reptilhjernen”, der håndterede bl.a. aggression og territorier.
 • For cirka 23 millioner år siden opstod “Paleo-mammalian komplekset”, et limbisk system og meget mere avanceret end “Reptilhjernen”, der håndterede motivation og følelser under næring, reproduktion og opfostring. Kerneområdet for angst hvis instinktive drifter har ingen mulighed for at opfyldes.
 • For cirka 2,5 millioner år siden opstod “Neo-mammalian komplekset” som den langt mere avancerede, og er højst sandsynligt den eneste af de tre der har bevidsthed(awareness) om selvet og derfor evnen til bevidste tanker som vi kender dem. Området muliggør bl.a. sprog, abstraktion, planlægning og opfattelse.

Og fordi evolution er som den er, har alt input(sanseinformation) brug for at følge den samme rækkefølge:
“Reptilhjernen” først, dernæst “Paleo-mammalian komplekset” (begge uden bevidsthed) og til sidst “Neo-mammalian komplekset” som har bevidsthed.

Hvis data(input) bliver genkendt af det vi kunne kalde (“Pattern Recognition Matrix”) mønster genkendelsesmatricen, vil underbevidstheden igangsætte en “bedst match” respons før vi er bevidste om det(se Benjamin Libet link ovenfor).

Da denne “bedst match” respons rent faktisk kan være en uønsket adfærd, uden vi egentlig kan stoppe den via vores bevidsthed, vil det være muligt via BWRT at indsætte en ny og ønsket adfærd så problemet forsvinder!

På den måde undgår du også at amygdala aktiveres, fordi problemet er løst INDEN amygdala får besked. 5)

Har du forsøgt meget andet, og har brug for et effektivt forløb der hjælper(personligt eller via Skype/Facetime)?

Klar til BWRT behandling?

🙂

BWRT og sanserne

Hjernen modtager via det ubevidste virkelig mange informationer(bits) fra sanserne hvert sekund:

10 millioner fra øjnene(visuelt)
1 million fra huden(kinæstetisk)
100.000 fra øret(auditivt)
100.000 fra næsen(olfaktorisk)
1.000 fra smag(gustatorisk)

Heraf kan et menneske typisk forholde sig bevidst til ca. 10-30 informationer.

Vi har imellem 100-150 milliarder neuroner i hjernen, og hver af disse neuroner er forbundet til imellem 1000 og 10.000 andre neuroner. De danner et komplekst fysisk netværk, som et finmasket net af strukturer der forbinder sig i lag på lag. Der er millioner af neuroner i aktivitet på et hvilket som helst tidspunkt, og forbindelserne i netværket skifter konstant i forhold til hvad der bliver eller har været oplevet. Hver impuls der kommer ind fra den ydre verden, op til flere millioner hvert sekund, bliver testet for at genkende en del af et mønster så en passende respons kan iværksættes. Når vi endelig bliver opmærksomme på impulserne, så har de været testet millioner af gange, og så ved vi enten hvad vi kan gøre, eller erfarer at vi har brug for at finde ud af hvad vi kan gøre.
Hjernen har brug for at udføre(eksekvere) når vi leder efter et svar(hvad kan vi gøre) – går der for lang tid med at finde svaret, så kan vi opleve stress.

N. udtaler:
Tryg, tillidsfuld, høj integritet og nærværende traumebehandling skal man lede længe efter.
Efter få gange var mit traume behandlet.
John får mine varmeste anbefaling herfra.

BWRT skaber et positivt match

Informationerne fra sanserne testes og gentestes for et “bedst match”. Når der findes et “bedst match” sparer vi tid ved(eller overlever), fordi hjernen genkender input og kan reagere med en kendt respons via underbevidstheden. Vi har først brug for at tænke og evt. bruge logik i bevidstheden ved ukendt input(ny indlæring) hvor kontrollen er overladt til “Neo-mammalian komplekset” og dets avancerede refleksioner og processer.

Problemet opstår fordi den hurtigste del af hjernen ingen logik har, og fungerer udenom bevidste tanker, så hvis det der fungerede som respons tidligere(”overlevelse” i overført betydning) så vil responsen blive gentaget, ellers vil den blive fravalgt.

Også selvom responsen for eksempel er angst – fordi mønster genkendelsesmatricen engang har oplevet noget ”truende” og farligt, og derfor vil forhindre dig for enhver pris i at komme i en lignende situation. Det er her BWRT retter op på den automatik der foregår i genkendelsesmatricen i reptilhjernen, så en ønsket respons opnås og problemet forsvinder.

Hvad sker der under en BWRT behandling?

Under den indledende konsultation, som er designet til at klarlægge din problemstilling inden en BWRT behandling sættes i gang, vil du blive stillet den del spørgsmål om din baggrund og årsagen til at du ønsker BWRT behandling, uden at du behøver at fortælle nogle form for “hemmeligheder” eller intime detaljer om dit liv.

Terapeutens ansvar er at introducere terapiformen, de begreber der arbejdes med så terapien kan blive en succes for dig, og afklare om du har et konkret minde og en konkret ønsket respons at arbejde med.
Er der intet minde, har det ingen betydning, da BWRT terapien er lige så effektiv på følelser eller generel ubehag, det er kun vores bevidsthed der har nemmere ved at forholde sig til en konkret oplevelse.

Du vil modtage en pre-test inden selve BWRT behandlingen (kun første gang du møder ind), for at afklare præcis hvordan din hjerne modtager BWRT terapi, og for at tage højde for din individualitet så du sikres optimal effektivitet og værdi for dine penge.

Under BWRT terapien, som typisk følger efter nogle dage helt adskilt fra den vellykkede indledende konsultation, vil du sidde oprejst og have lukkede øjne, så du kan slappe af og fokusere på terapien og dens effekt.

At lukke øjnene har intet med hypnose at gøre, blot er det en sikkerhedsforanstaltning idet synsindtryk fra øjnene kan forstyrre din koncentration og effekten af terapien på den ældste del af hjernen.
Efterfølgende undersøges resultatet af terapeuten.

Dette er således en totalt privat terapiform, hvor du fortæller terapeuten hvordan du føler nu og hvordan du hellere vil føle – resten har egentlig ingen betydning for en effektiv behandling!

Derfor kan du helt trygt møde frem, selvom du har arbejdet med fortrolige oplysninger eller ønsker at holde hele eller dele af indholdet i din problemstilling hemmeligt under terapien.

Hvordan foregår en BWRT behandling over Skype?

Først og fremmest anbefaler Terapihuset Rhodes, at den første behandling foretages personligt i trygge omgivelser (hvis muligt), hvor der er inkluderet en forsamtale, for at sikre at den nødvendige personlige kemi er tilstede der er befordrende for en ekstra god BWRT behandling.

Såfremt lange geografiske afstande eller andre forhold forhindrer dette, vil der i særlige tilfælde kunne aftales at hele BWRT behandlingsforløbet foregår via online mediet, da du får garanti for at effektiviteten af behandlingen er fuld på højde med at møde personligt op på adressen.

Derudover er online forbindelserne i dag så stabile at det er sjældent at der forekommer tekniske udfordringer der kan forstyrre behandlingseffekten.

Derfor er der næsten ingen mærkbar forskel på at blive behandlet online eller at møde personligt op (udover de meget bløde og lækre stole du har mulighed for at sidde i under behandlingen og den frisk kværnede kaffe du kan få).

Dilek T. udtaler:
Jeg led af klaustrofobi i flere år. Jeg var positivt overrasket, da jeg allerede efter de første behandlinger med BWRT terapi, mærkede den store forskel. Jeg kan nu tage lukkede elevatorer (noget jeg resten af livet ellers ville ha undgået), holde mig i små rum og sidde helt bagerst i biler, hvor der ingen døre eller vinduer er. Helt klart anbefalelsesværdigt!

Et spørgsmål om BWRT behandling

Q: Hvad har Terapihuset Rhodes allerede behandlet med BWRT?
A: Angst, OCD, PTSD, misofoni, klaustrofobi, højdeskræk, panikangst, astma, præstationsangst, generaliseret angst, araknofobi, søvnproblemer, neglebidning, overspringshandlinger, sexovergreb (traumet ved oplevelsen), voldtægtsforsøg (traumet ved oplevelsen), fuldbyrdet voldtægt (traumet ved oplevelsen) mv. 6)

Tag ansvar for dit helbred – og søg altid læge hvis du er i tvivl!

Anonymiserede klient cases med BWRT

– Kvinde, 46 år, bor på Filippinerne, behandles via Skype. Generaliseret angst med adskillige traumer igennem barndom og voksenliv. Bruger CBD(Cannabis olie), søvnpiller, angstpiller mv. Har indtil videre afprøvet 18 forskellige terapiformer uden effekt, både med- og uden terapeut assistance. Efter blot to BWRT sessioner har kvinden det væsentligt bedre og vil gerne fortsætte behandling med at rydde op i fortiden, så angsten forsvinder helt – og hendes forhøjede blodtryk, nyre- og hjerteproblemer lindres så hun kan trappe ned på den medicin hun tager.

– Kvinde, 27 år, bor på Sjælland, behandles personligt i klinikken. Klaustrofobi med specifikke relaterede traumer fra voksenlivet. Bruger ingen medicin. Efter første BWRT session griner kvinden højlydt(grineflip) fordi problemet omkring en vanskelig situation fra fortiden er vanskeligt at genfinde 🙂
Efter blot fire BWRT sessioner, er der ryddet så meget op i hendes fortid omkring belastende situationer relateret til klaustrofobien, at hun ubesværet tager elevatorer(både åbne med glasparti og helt lukkede), kan låse døren på offentlige toiletter samt sætte sig ind på bagsædet af endda meget små biler uden ubehag.

BWRT er baseret på neurovidenskabelig forskning

Dette afsnit er frit oversat fra engelsk.

Den oprindelige inspiration til det, der skulle blive til BWRT, kom via en artikel i magasinet New Scientist i november 2011, om Benjamin Libets eksperimenter i begyndelsen af ​​1980’erne. Eksperimenterne så ud til at bevise, at vi ikke har fri vilje på den måde, vi normalt tænker på det – selvom vi bestemt har fri vetoret. Det vil sige, at du kan stoppe en handling efter den er startet, men du har ingen bevidst kontrol over den impuls, der opstår i første omgang.

Rapporterne om Libets eksperimenter skabte ramaskrig af forargelse, og der var mange forsøg på at bestride resultaterne. Ingen af ​​dem var dog helt succesfulde, og efterhånden som mere avancerede billeddannelsesteknikker blev tilgængelige, blev det tydeligt, at der faktisk var et “kognitivt hul”, hvor hjernen begyndte at skabe en respons før bevidstheden. Følgende links giver dig et klart overblik over mængden af ​​forskning, der nu er blevet udført:

 • Quarz.com 7)
 • Medicalxpress.com 8)

Det virkelig spændende ved BWRT er, at det virker direkte i det “kognitive hul” før bevidstheden. Så hvor flere standardterapier vil søge at få adgang til den angstudløsende amygdala via bevidste processer, virker BWRT fra den anden ende af skalaen – i den meget tidlige hjerne, før amygdala overhovedet har modtaget beskeden!

Vi arbejder med Reptilkomplekset, det vil sige reptilhjernen, som i 600 millioner år eller deromkring har været og stadig er den første der “svarer” hos alle følende dyr. Det er langt hurtigere end selv den hurtigste tanke som reaktion på enhver stimulans, men især på trusler mod overlevelse, hvad enten de er reelle eller blot opfattes.

BWRT – Et hurtigt overblik af Terence Watts

BWRT – BrainWorking Recursive Therapy – anses af mange terapeuter for at være en af de hurtigste og mest effektive psykoterapeutiske metoder, der nogensinde er skabt. Med udgangspunkt i neurovidenskaben bruges den auto-responsive del af hjernen til at skabe permanent og varig forandring.

Du skal allerede være kvalificeret som professionel praktiserende inden for hypnoterapi, psykoterapi, rådgivning, psykologi, psykiatri eller lignende, før du kan læse BWRT på professionelt niveau.

Når du arbejder med BWRT, er der ingen trancetilstand, ingen undersøgelse for årsager, ingen “banketeknik”, strygning, øjenbevægelser, specielle vejrtrækningsteknikker, ankre, triggere, elektronik, specielle enheder eller andre “traditionelle” metoder. Den bruger helt naturlige hjerneprocesser til at skabe permanent forandring

Hvordan det virker
Det virker ved at få adgang til og foretage ændringer i kløften mellem indledende hjernefunktion og bevidsthed, standsning og ændring af “budskabet”, der sendes til amygdala. Alle andre terapier søger at ændre, hvad amygdala gør med for eksempel angst. BWRT ændrer “angst”-signalet, før amygdala overhovedet er opmærksom på det.

BWRT arbejder effektivt med: Al frygt og fobier, angst, stress, depression, problemer med selvværd, afhængighed, kerneidentitetsproblemer, OCD, løsning på traumer og misbrug, PTSD og C-PTSD, forholdsproblemer, præstationsforbedring, vaner, selvtillid, motivation, personlig selvtillid og næsten alle andre psykologiske symptomer samt nogle fysiologiske problemer.

At gennemføre blot niveau 1-kurset giver dig alle de færdigheder og værktøjer, du har brug for til de fleste problemer, og hvis du fortsætter til niveau 2, er der næsten intet, du ikke kan arbejde med!

Det største problem
Det største problem for BWRT er, at det altid har virket for godt til at være sandt, men det er en af de situationer, der beviser, at det gamle ordsprog er forkert. Når alt kommer til alt, ville internettet have virket for godt til at være sandt for ikke så længe siden…

Blot en af styrkerne ved BWRT er, at den bruger en struktureret protokol, der er skræddersyet i henhold til klientens præsentationssværhedsgrad og andre detaljer, hvilket giver konstant arbejdskvalitet. En terapeut i et fjerntliggende hjørne af verden vil bruge den samme erfaringsprøvede terapeutiske proces som en praktiserende i hjertet af en storby.

Der er en kort online professionel vurdering uden ekstra gebyr ved kursets afslutning, før du får din certificering, og så er du godt i gang – og du kan eventuelt tilmelde dig Terence Watts BWRT Institute for at give dig adgang til en masse mere gratis materiale.

Hvordan du studerer
Du kan træne med en af vores trænere i verden, som alle er blevet trænet direkte af Terence.

Tag kontakt nu og få en BWRT behandling

En BWRT behandling fjerner dit problem ved roden, den egentlige årsag til at du har problemer – derfor kan det godt være at du har brug for flere sessioner(timer) for at blive helt fri for problemet, det er nemlig individuelt fra person til person med sammenhæng til kompleksiteten i den pågældende problemstilling.

Du kan reservere din første konsultation online, da der er relativt kort ventetid på at komme i BWRT behandling, så du kan du lynhurtigt kan få det bedre!

Påregn en del ekstra spørgsmål ved det første møde, såfremt kompleksiteten eller sværhedsgraden af dit problem kræver dette, så et grundigt forarbejde kan lægges hvorved du modtager den mest effektive BWRT behandling.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Lær om reptilhjernen på online kursus?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

| Alternativ behandling |
| BWRT |
| Finansiel terapeut | Hvad kan en finansiel terapeut hjælpe med | Lån trods RKI |
| Fobi behandling | Klaustrofobi | Symptomer på klaustrofobi | Socialfobi |
| Tandlægeskræk | Flyskræk | Højdeskræk |
| Tankefeltterapi | Hypnose | 5-PATH hypnose | 7th Path selvhypnose |
| Lavt selvværd behandling | Lavt selvværdSelvværd |
| LIVE kurser | Online kurser |
| METArask |
| METAsundhed | Meta-Health | Metamedicin | Hvad er METAsundhed |
| METAanalyse | Den intelligente krop | METAsundhed behandler |
| Hånddominans | Klaptest |
| METAsundhed uddannelse | METAsundhed foredrag | METAsundhed grunduddannelse |
| METAsundhed underviser | METAsundhed online kursus | Viden om METAsundhed workshop |
Psykoterapeut John Rhodes | Kundeudtalelser | Tinnitus behandling |
| PTSD behandling | PTSD symptomerPosttraumatisk stress |

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

1) BWRT kurser
2) Læs om psykoterapeut uddannelser
3) Alternativ behandling
4) Triune Brain
5) Læs mere om amygdala (via BWRT DK)
6) Angst, OCD, misofoni, klaustrofobi, højdeskræk, panikangst, præstationsangst, generaliseret angst, søvnproblemer.
7) Quarz.com
8) Medicalxpress.com

NB:
Denne og andre sider om alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden alternativ behandling og siden min sundhed der også linker til denne side om BWRT.