Ufrivillig barnløshed. Er du infertil? Få en løsning her

Ufrivillig barnløshed, når graviditeten udebliver med infertilitet

Ufrivillig barnløshed

Hvad er ufrivillig barnløshed?
Hvis du havde håbet på at blive forælder, kan det være utroligt smertefuldt at komme til erkendelsen af, at du ikke vil være i stand til at få et barn. For mange følger det måneder eller endda år med at prøve at få en baby og gennemgå fertilitetsbehandlinger.
Folk, der tidligere har stået over for disse udfordringer, beskriver, at nyhederne kan repræsentere tabet af en forestillet fremtid – og det liv og de drømme, de havde planlagt.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Oplever du ufrivillig barnløshed?
Så anbefaler jeg at du bestiller en konsultation med fuld diskretion nedenfor:

Ufrivillig barnløshed kan stoppes med psyken

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Virkninger af ufrivillig barnløshed

Din oplevelse vil være unik for dit liv og dine omstændigheder (uanset om du er single, partner, har fået infertilitetsbehandlinger eller har oplevet andet perinatalt tab). Vi ved dog fra forskning og efterlevet erfaring, at det at komme overens med at være ude af stand til at få børn kan have stor indflydelse på dit mentale velbefindende og også have psykologiske konsekvenser.

Almindelige reaktioner på ufrivillig barnløshed

Nogle af de almindelige reaktioner, folk identificerede, når de stod over for ufrivillig barnløshed, er skitseret nedenfor.

Følelsesmæssig udmattelse
For mange kommer erkendelsen af, at de ikke får børn, efter en lang periode med fertilitetsbehandlinger, og i mange tilfælde kan det have resulteret i graviditeter efterfulgt af tab. At nå dette punkt kommer ofte med følelsesmæssig, fysisk og mental udmattelse – for både mænd og kvinder.

Sorg og tab
Ud over den indledende sorg beskriver mange, at hjertesorgen ved ufrivillig barnløshed kan være tilbagevendende og mærkes i varierende intensitet gennem hele livet. For nogle dukker følelserne op igen, når venner og familie får børn og igen, når de går ind i “bedsteforældre”-stadiet.

Denne sorg kan tage en anden form for mænd og kvinder, eller individer til at sørge over tabet af at opfylde deres individuelle håb om forældreskab.

Lettelse
For nogle kan det at beslutte sig for at afslutte fertilitetsbehandlinger eller at stoppe med at prøve at få en baby også give en følelse af lettelse og beslutning efter måneder eller år med at have haft deres liv i bero.

En følelse af at have fejlet
Kvinder, der har gennemgået fertilitetsbehandlinger, beskriver ofte følelsen af, at de har fejlet. Dette kan resultere i vrede, rettet mod dem selv og deres kroppe. Det kan også være rettet mod andre.

Mænd kan også opleve stærke følelser af svigt.

Identitetskampe
At give slip på drømmen om forældreskab kan føre til tab af identitet. Mange beskriver, at de står over for en nærmest “eksistentiel krise”, og har brug for at finde mening og formål med livet igen.

Udfordringer i forholdet
Ikke at kunne få børn kan sætte forhold under pres, især når andre annoncerer graviditeter og fødsler. Hvis du og din partner bearbejder jeres sorg forskelligt, kan det også føre til konflikt, da I tilpasser jer et liv, der kan være anderledes end det, I havde planlagt sammen.

Isolation
Selvom det i stigende grad tales om og anerkendes i samfundet at være barnløs ved valg, er det stadig tabu at være barnløs uden valg. Dette kan forstærke følelser af isolation og udelukkelse.

Videnskab om ufrivillig barnløshed

Mens den forventede levetid generelt stiger, har den relativt korte periode af vores liv, hvor vi kan få børn, ikke ændret sig. Vores biologi er den samme som tidligere, men kulturelt har vi forlænget vores teenageår, og tanken om at få børn føles fjern. Konsekvensen er, at mange mennesker relativt sent i livet vil indse, at de vil forblive barnløse eller få færre børn, end de drømte om. At lide af reproduktive lidelser og ufrivillig barnløshed forårsager omfattende sorg for mange mennesker og kan påvirke dem resten af deres liv.

Ufrivillig barnløshed er i dag langt den hyppigste kroniske sygdom blandt 20-45-årige i Norden. Flere og flere mennesker er ramt af infertilitet på grund af sygdomme relateret til blandt andet alder, livsstil og miljøpåvirkning. Mellem 16 og 25 % af alle mennesker, der ønsker børn, vil opleve reproduktive problemer. Og problemet vil ikke blive mindre i de kommende år. Ud over de samfundsmæssige problemer, som lavere fødselstal medfører, såsom fremtidige demografiske udfordringer, har ufrivillig barnløshed også alvorlige konsekvenser for den enkelte. I dag bliver omkring hver femte mand aldrig far, og hver tiende kvinde vil enten ikke få børn eller få færre børn, end hun ønsker.

Vi er som samfund demografisk udfordret. I Norden får kvinder kun omkring 1,7 børn i gennemsnit og vi skal have 2,1 børn per kvinde, for at reproducere os selv som befolkning. Undersøgelser viser betydelige videnshuller om vores egen biologi og reproduktion. Omkring 80-90 % af befolkningen har ringe eller forkert viden om sammenhængen mellem for eksempel kvindens alder og fertilitet og dermed om konsekvenserne af at udskyde beslutningen om at få børn. Mange unge træffer derfor store og vigtige personlige beslutninger uden tilstrækkelig viden.

At overvinde ufrivillig barnløshed

Målet er at overvinde infertilitet ved yderligere at forfølge vores revolutionerende forskning vedrørende bedre forståelse af underliggende årsager til infertilitet samt udvikling af teknikker til assisteret reproduktion – altid ved at sikre den højeste professionelle kvalitet i vores resultater. Og samtidig arbejde ihærdigt med forebyggelse, for at øge kendskabet til og bevidstheden om infertilitet, så alle kan træffe informerede valg i deres liv – og få den familie, de drømmer om.

 • Cirka 10% af alle børn i Danmark bliver undfanget med hjælp fra en fertilitetsklinik
 • 16-25% af alle par, der forsøger at få børn, oplever fertilitetsproblemer
 • I de nordiske lande får kvinder omkring 1,7 børn. Hvis vi som befolkning skal reproducere os selv, skal tallet være ca. 2,1 børn
 • Hver 5. mand får aldrig børn
 • Hver 10. kvinde får aldrig børn, eller får færre børn, end hun ønskede
 • Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende i de nordiske lande er ca. 29 år
 • Undersøgelser viser, at den relativt høje alder er en af de vigtigste faktorer forbundet med fertilitetsproblemer. Men andre faktorer, såsom seksuelt overførte sygdomme, fedme, rygning og miljøet, påvirker både mandlig og kvindelig fertilitet
 • En svensk undersøgelse viser, at omkring 80-90% af kvinder og mænd ikke ved eller tager fejl, når de bliver spurgt om sammenhængen mellem kvindens alder og fertilitet

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Frygter du ufrivillig barnløshed?
Så anbefaler jeg at du bestiller en konsultation med fuld diskretion nedenfor:

Ufrivillig barnløshed kan stoppes

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Når ufrivillig barnløshed ikke er et valg

Barnløshed forårsaget af ydre omstændigheder kan føre til forskellige typer af svære følelser. Hver oplevelse er selvfølgelig unik, men der er mange genkendelige, fælles følelsesmæssige oplevelser. I min kliniske praksis har jeg ofte set følgende:

 • Tristhed. Nogle gange er denne reaktion forsinket, måske når det at blive forælder ikke havde været din højeste prioritet i mange år. Men tristhed kan stadig opstå og føles overvældende senere.
 • Føler mig som en outsider. Dette gælder især, hvis dine nære venner og familie har børn, og alle dine samtaler med dem har en tendens til at kredse om familielivet.
 • Ensomhed eller frygt for at blive ladt alene. Dette rammer især mennesker, hvis årsag til barnløshed er mangel på en partner. På den anden side kan selv nogen i et forhold føle sig alene i deres sorg, hvis deres partner villigt har valgt at forblive barnløs.
 • Følelser af værdiløshed. Hvis det kan føles vigtigt og meningsfuldt at blive forælder, kan det nogle gange give følelsen af værdiløshed at være ude af stand til det. Dette er ofte tilfældet for mennesker, der kæmper med ufrivillig barnløshed. Disse følelser kan udvikle sig hurtigt og føles forvirrende.
 • Tristhedens “usynlighed”. Nogle gange har familie og venner svært ved at forstå sorgen ved en persons barnløshed; hvordan kan man ønske sig et barn, når man ikke engang har en partner?
 • Følelser af fiasko. Disse er almindelige, når livet ikke er gået som oprindeligt planlagt med hensyn til forhold eller familiedannelse.
 • Skam. Skam hænger sammen med følelser af fiasko. Disse følelser kan opstå fra andre menneskers kommentarer om at finde en partner eller stifte familie.
 • Skyldfølelse. Folk kan føle skyld over deres tidligere valg – hvorfor stræbte jeg ikke efter at blive forælder tidligere?
 • Følelser af uværdighed. Hvorfor er jeg ikke egnet som partner/ægtefælle/mor/far/adoptivforælder/kandidat til fertilitetsbehandling?
 • Mangler “den der ikke er der”. Denne følelse kan endda præsentere sig selv som fysisk smerte.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Har du problemer i parforholdet?
Det kan du hurtigt finde ud af med en parforholdstest

Har du problemer med det seksuelle?
Det kan du hurtigt finde ud af med en erektil dysfunktion test

Søger du en prostata orgasme?
Få hele hemmeligheden her, så du kan komme lystigt med en prostata orgasme

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

| Min sundhed |
| Personlighedstest | Teorierne bag tests |

| Angst test | Angst | Angst anfald | Angst symptomer | Angst behandling | Angst Kvikfix online kursus |
| Guide angst kvikfix | Slip angsten | Eksamens angst | Forstå din angst score | Præstationsangst | Sceneskræk |
| Generaliseret angst | Panikangst | Socialangst |

| Depressionstest | Depression behandling | Depression symptomer | Tegn på depression |
| Fødselsdepression | Vinterdepression | Symptomer på depression |

| Enneagram test | Enneagram typer | Enneagrammet type 7 | Enneagrammet type 8 | Enneagrammet type 9 |
| Enneagrammet | Enneagrammet type 1 | Enneagrammet type 4 | Enneagrammet type 2 |
| Enneagrammet type 5 | Enneagrammet type 3 | Enneagrammet type 6 |

| Immunforsvar test | Styrk immunforsvaret | Boost immunforsvar | Lavt immunforsvar |
| Immun Buuzter online kursus | Immunforsvar | Immunsystem | Dårligt immunforsvar |
| Nedsat immunforsvar | Svækket immunforsvar |

| Lavt stofskifte test |

| METAsundhed test |

| Misofoni test | Misofoni behandling | Din reaktion på misofoni |
| Hvad er had for lyde | Resultater fra testen om had for lyde |

| NLP test | Nonverbal kommunikation | Mentaltræning | NLP |

| OCD test | Forstå din OCD score | Baggrund for test om OCD |
| OCD | Hvad er OCD | OCD behandling | OCD Kvikfix online kursus |
| OCD Kvikfix guide | OCD symptomer | Tvangstanker | Tvangshandlinger |

| Parforholdstest | Intimitet og sex | Kommunikation kompromis kommitment |
| Fertilitetsbehandling | Infertilitet | Ufrivillig barnløshed |
| Seksuel dysfunktion | Sex test | Dyspareuni | Anorgasmi | Vulvodyni | Vaginisme |
| Manglende sexlyst | Rejsningsproblemer | Erektil dysfunktion | For tidlig sædafgang |
| Prostata orgasme | G punkt mænd |
| Sprøjte orgasme | G punkts orgasme | Kvindens G punkt |
| Klitorisorgasme | Hvor sidder klitoris | Skedeorgasme | Kvindens A punkt |

| Stress test | Stress symptomer | Søvnproblemer | Tegn på stress |

| Astmatisk bronkitis | Kronisk bronkitis | Brystkræft |

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

1) Læs hvad ReproUnion skriver om ufrivillig barnløshed

NB:
Denne og andre sider om psykoterapi og alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden alternativ behandling og siden min sundhed der også linker til denne side om ufrivillig barnløshed.