Stresshåndtering, praktisk stresscoaching

Stresshåndtering, praktisk stresscoaching

Stresshåndtering, praktisk stresscoaching

Stresshåndtering forebygger stress, idet flere og flere bliver alvorligt stressede. 10-12% af alle danskere i den erhvervsaktive alder er så stressede, at de har brug for hjælp, og hvis man ikke får den rette hjælp, kan stress få alvorlige konsekvenser.

Medrivende stressbog af Bjarne Toftegård

Bogen handler om, hvordan man kan hjælpe mennesker med stress. Bogen henvender sig til personer, der arbejder med mennesker, som f.eks. coaches, terapeuter, psykologer, ansatte indenfor sundhedsområdet, ansatte i HR-afdelinger og ledere på alle niveauer. Det er vigtigt at kunne give kompetent hjælp, da man ellers risikerer at gøre ondt værre. F.eks. kan klassisk coaching, traditionel ledelse eller velment behandling gøre, at stressen trækker ud, og at den stressede person træffer forkerte beslutninger. En Stresscoach kan andet og mere end klassisk coaching.

Stresshåndtering via mentaltræning

Jeg (red.) synes, at denne bog (i modsætning til Lederen som stresscoach) netop kommer langt rundt om de forskellige emner som stressteori, forebyggelse, forskel på klassisk og stresscoaching med gode eksempler og vejledning. Derudover er der gode anvisninger på stresssymptomer og en enkel forklaring på stress relateret til personlighedstyper. Forfatteren er fortaler for mentaltræning da forfatteren konstaterer at ca. 50% af den stress vi oplever, kommer fra tankerne. Igen vil jeg (red.) henlede opmærksomheden på at forandring i det underbevidste kan have langt større effekt.

Go’Bog Forlag, 2009
ISBN: 978-87-91913-15-0