Mentaltræning, vejen til empowerment

Mentaltræning, vejen til empowerment

Mentaltræning, vejen til empowerment

I virkeligheden handler empowerment om at frigøre det potentiale der allerede er tilstede hos medarbejderne.

Empowerment, en praktisk guide

I forlængelse af de tre nøgler som de præsenterede i bestselleren Empowerment Takes More Than a Minute, giver forfatterne i denne bog et sæt værktøjer til at håndtere de problemer der opstår i alle faser af omlægningen til empowerment. Denne praktiske guide giver de løsninger som ledere har brug for, for at skabe en empowerment-kultur i deres organisationer – og opnå forbløffende resultater.

Fra hierarki til empowerment ved mentaltræning

Jeg (red.) synes, at denne bog er god til helt ned i detaljen, at forklare om de store udfordringer der kan være tale om når organisationer går fra hierarkisk kultur til empowerment kultur.

Hierarkisk kultur: – Planlægning – kommando – overvågning – individuel indordning – pyramidestruktur – chefer – ansatte – gør som du får besked på

Empowerment kultur: – Visioner – selvovervågning – teamansvarlighed – projekter – selvstyrende team – du skal eje dit job – god dømmekraft

Detaljerigheden i procesbeskrivelserne kan godt virke langvarige, og er dog et vigtigt fundament for at forstå den kompleksitet og den forberedelse der er nødvendig for at komme i mål f.eks. vha. teamcoaching eller mentaltræning.

Forlaget Birmar, 2002

ISBN: 87-90617-75-4