Kompetenceudvikling, Enneagram Master certificeret

kompetenceudvikling-enneagrammet-enneagram-masterkompetenceudvikling-enneagrammets-visdom

Kompetenceudvikling, Enneagram Master certificeret

Enneagram Master kompetence

Enneagrammet er en internationalt anerkendt psykologimodel, der beskriver 9 personlighedstyper – og dermed 9 forskellige måder at opfatte verden på. Hvis du vil vide mere om Enneagrammet og har brug for at læse om det, kan du evt. først læse Helene Kongsbach “Enneagrammet din personlige udviklingsvej” og derefter “Enneagrammets Visdom” af Don Riso & Russ Hudson.