Vil du have mere indsigt i dig selv - så tag en personlighedstest

En personlighedstest giver dig værdifuld indsigt om dig selv

Personlighedstest

En personlighedstest er en eller flere test omkring din personlighed hvor du får en status over hvordan du har det her og nu. Disse test er ofte et målrettet billede af dig som person, omend de fleste test har overordnede kategorier i deres bagvedliggende teori, og derefter kan blive særdeles detaljerede når der bruges tid på fordybelse og kortlægning af dig ved en efterfølgende personlig feedback.
Der væsentlige forskelle på både online personlighedstest og dem der udleveres af en konsulent. Primært er forskellen om du ønsker viden om faglighed kontra personlighed eller du ønsker viden om dybe personlighedstræk og mulige forbedringspunkter.

Hvilke personlighedtest er der?

Du kan se på nedenstående liste hvilke du kan finde her på hjemmesiden.

Klassiske personlighedstest:

Personlig udvikling:

Sundhedstests:

Hvis du vil vide hvorfor det er godt for dig at tage en personlighedstest engang imellem, så se denne korte video forklaring.
En personlighedstest er et godt redskab som kan bruges til at give et mere omfattende og nuanceret billede af dig som person, vel vidende at du naturligvis indeholder meget mere end en kortere test kan oplyse. Ønsker du den mest komplette analyse af din personlighed findes der en ret bekostelig NEO PI-R test med ca. 240 spørgsmål.
Alle andre personlighedstest har et maksimum af typisk 40-60 spørgsmål i et kompromis af ret god nøjagtighed kontra tidsforbruget på at udfylde dem.
Derfor er det så vigtigt at du også med online personlighedstest får en form for feedback, enten af et menneske eller som minimum en mail med flere oplysninger fra den hjemmeside der udbyder testen.

Hvornår bruges en personlighedtest?

De klassiske test om personlighed bruges f.eks. af arbejdsgiver under en rekrutteringsproces, som du oplever på den anden side i din jobsøgning og er et supplement, fremfor et endeligt beslutningsgrundlag, når der er opstillet en seriøs praksis for medarbejder rekruttering og personlige interview af kandidater. Denne type test kan også bruges på et team, for at afdække hvordan teamet kan samarbejde endnu bedre.
Stil derfor krav, når du konfonteres med en test, om at få en personlig feedback på dit resultat – istedetfor at resultatet står alene uden nogle kommentarer.
Nyere personlighedtest kan være designet som en rejse indad i personlig udvikling, som du ønsker at afdække af eget valg – fordi du gerne vil udvikle dig på flere planer og med dine sociale relationer.
Endelig kan en personlighedstest være udviklet i form af en decideret sundhedstest hvor du får oplyst mulige advarselstegn eller lidelser som du kan bringe videre til en METAsundhed terapeut eller læge.

Hvor ofte har du brug for at tage sådan en personlighedstest?

Da de fleste tests kan tages online, ofte på mindre end en halv time, anbefaler vi at tage en klassisk personlighedstest(om faglighed) minimum hvert halve år – enten privat for at øge indsigten i personlig udvikling, eller som medarbejder for at kunne følge forandringen i kompetenceudvikling og evnen til selvledelse.
Drejer det sig om den nyere form for personlighedstest der retter sig imod personlig udvikling og udforskning af selvet, anbefales et interval på ca. 3 måneder for at forny din indsigt og afdække ændringer i din egen måde at opfatte verden på.
Endelig når det drejer sig om de såkaldte sundhedstests, anbefales et interval på ca. 1-2 måneder, og især hvis testen drejer sig om at forvarsle eller afdække graden af en lidelse – kan 2-4 uger være et bedre interval samt naturligvis akut ved spontane ændringer i adfærd eller helbredstilstand.

TAG ALTID ANSVAR FOR DIT HELBRED OG SØG LÆGE HVIS DU ER I TVIVL!

Hvad kan en personlighedstest bruges til?

Vær opmærksom på, at en test producerer et mere eller mindre nuanceret billede af dig som person på baggrund af dine svar. Dine svar kan være helt autentiske baseret på den du virkelig er, eller kan være baseret på det du tror at modtageren af din test ønsker at du svarer.
Derfor kræver udvikling indsigt – her forstået på den måde at et “retvisende” resultat af dig fra en sådan test, kræver naturligvis indsigt i dig som person samt at den person der giver dig feedback er trænet indenfor flere psykologiske teorier.
Derudover har vi mennesker generelt en evne til at være “blinde” overfor vores egne mangler og svage sider(og nogle gange også vores styrker), så resultatet af en personlighedstest kan medvirke til at minde os om i hvilke områder vi er velfunderede, og hvor vi har mulighed for at forbedre os.
Endelig er en personlighedstest helt personlig, dvs. det er vanskeligt og endda helt ubrugeligt at sammenligne sig selv med andres resultater, hvis du har adgang til disse, for intet i de klassiske – eller personlige udviklingstests er direkte sammenlignelige eller kan konstateres at være gode eller dårlige.

Disclaimer for personlighedstest:
En personlighedstest er langt fra hele sandheden om dig, og afhænger i nogle tilfælde af hvor godt du kender dig selv. Derfor vil det også være formålstjenligt at tage flere personlighedstest hvis muligt, for på den måde at danne dig et nuanceret billede af dig selv på baggrund af de forskellige psykologiske teorier.
Der kan nemlig forekomme overlap som bruges til at samle et puslespil omkring ensartetheder af karaktertræk, der kan hjælpe med at forme et genkendeligt og acceptabelt selvbillede. Herefter er det vigtigt at studere de resterende forskelligheder som i brudstykker kan udvide det aktuelle selvbillede efter teorien om Joharis vindue.

NB:
Denne og alle andre sider på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden min sundhed der også linker til denne side med personlighedstest.