METAROBUST™

METAROBUST™ er en proces der handler om at have størst mulig chance for at blive naturligt rask uden at bruge yderligere medicin.
Processen er udviklet løbende og over flere år af Terapihuset Rhodes, og anvendes i METArask™ online kursus (selvbehandling) og i METArask™ behandlingsforløb (inkl. personlig terapeut).

METAROBUST™ er et såkaldt akronym, det vil sige brug af forbogstaverne af de del-elementer der udgør processen, og en uerfaren der lærer METAROBUST™ processen første gang kan anbefales at udføre trinene i præcis den rækkefølge som METAROBUST™ staves.
Senere, hvor der er opnået mere erfaring og en individuel holdning til hvilke del-elementer der med fordel kan fokuseres mest på, så kan del-elementerne i processen vælges efter behov.

M

E

T

A

R

O

B

U

S

T

Vil du gerne blive naturligt rask på under 10 uger – uden medicin?

Bestil et METArask™ forløb der består af: METAanalyse inkl. 8 behandlinger og bliv naturligt rask!

—————

Ordforklaringer:

METArask™
På baggrund af forklaringen om årsagen til din sygdom via METAsundhed, at fokusere på hvordan du har mulighed for at blive naturligt rask uden brug af yderligere medicin.

METAROBUST™
Processen der trin for trin guider dig til den størst mulige chance for at du kan blive naturligt rask (METArask™)

METAsundhed
Den alternative sygdomsforståelse der ligger til grund for at forklare årsagen til hvorfor du er blevet syg

—————

om at blive helt rask på en naturlig måde med en ny indsigt, som det endelige mål baseret på teorien om METAsundhed 2).
Meta betyder i sig selv “udover” eller ”niveauet over” fra græsk, så i dette tilfælde handler det om at kunne se sin egen krop og alle de biologiske processer der foregår i den lidt ude- eller ovenfra.
Kroppen er designet som en intelligent biologisk mekanisme, der kan selvhelbrede fra et vist niveau af sygdom, allerede på fødselstidspunktet.
I løbet af vores opvækst lærer vi helt andre måder at opfatte kroppens reaktioner og symptomer på, for der er ingen der har udleveret en manual til kroppen og hjernen ved fødselstidspunktet, og derfor ender vi på et tidspunkt med helt eller delvist at have mistet tilliden til at den krop vi er i, overhovedet fungerer optimalt.

At være METArask™ retter op på denne udbredte misforståelse, fordi det ifølge definitionen er lykkedes med at blive naturligt og bio-logisk(stavemåde er med vilje) rask uden at have brug for medicin mere, og under processen med at blive rask er der opstået indsigt i bl.a. hvordan naturlovene også gælder for mennesker, hvilket skaber ro og balance samt denne enestående mulighed for at blive rask på en naturlig måde uanset sygdom eller symptom.

Betty N. udtaler:
Jeg har været i et METArask™ forløb, hvor jeg gennem tankefeltterapi, BWRT og hypnose, er blevet hjulpet til at jeg nu ikke behøver min (stærke) astmamedicin, trækker vejret mere frit også ved løb, har fået mere ro mentalt og i kroppen.
Dette er simpelthen fantastisk og stor tak til John.

METArask™ efter en METAanalyse der giver mening

Kernen i METAsundhed er at give indsigt på mange områder om forbindelsen imellem krop/psyke og sociale relationer. En METAanalyse er metoden til at forklare hvad formålet er med at kroppen reagerer med en sygdom eller symptom.
Der er derfor typisk ingen behandling forbundet med en METAanalyse, fordi det at forstå kroppen som en intelligent biologisk mekanisme, kan være en udfordring for den måde de fleste tænker på. Derudover er det primære formål i METAanalysen, at skabe en sammenhæng imellem sygdommen/symptomet og de psykiske temaer(følelsesrelaterede) der giver mening i forhold til den individuelle historik for den person der ønsker indsigt.
Derfor giver METArask også mening som det endelige mål efter at indsigten har fundet sted, fordi her ligger nøglen til at finde tilbage til den(de) begivenheder der har haft stor betydning for den individuelle proces i kroppen, og ved at at anvende alternativ behandling som især i dette tilfælde handler om følelsesforløsende terapi(ingen lange kognitive samtaler eller psykofarmaka) skabes de bedste betingelser for at kroppen kan selvhele som den var designet til.
Terapihuset Rhodes tilbyder følgende følelsesforløsende terapi:

Hvorfor er det at være METArask™ vigtigt?

Det at kende årsagen til at en sygdom er opstået, giver ro for de fleste mennesker, og en METArask indsigt om hvad der kan gøres for at undgå lignende reaktioner fra kroppen fremover.
Mange klassiske tænkemåder om sygdom, uhelbredelige tilstande og “ammestuesnak” afmystificeres og konkretiseres baseret på meget enkle regler fra naturlovene – og disse principper fjerner størstedelen af den misinformation der almindeligvis skaber utryghed og frygt om kroppens biologi.

METArask™ igennem METAsundhed

Hos Terapihuset Rhodes er der gennemført en METAanalyse for mennesker med så forskellige lidelser som; Angst, OCD, Fibromyalgi, Sclerose, Wegeners Granulomatose, hjerteflimmer, Herpes, Astma, Tinnitus, Lichen sclerosus etc.

Fælles for alle disse mennesker der har ønsket en METAanalyse har været, et ønske om at få svar på spørgsmålene ”Hvorfor mig?” og ”Hvorfor kronisk – eller lige nu?”.
Det er her løsningsmulighederne starter, når vi mentalt og gerne logisk kan forstå en rammende forklaring på hvorfor, fordi umiddelbart herefter fremkommer hjernens næste spørgsmål ”Hvordan?”(løser jeg problemet, når jeg kender svaret på hvorfor).

MH udtaler:
Jeg er blevet behandlet hos Terapihuset Rhodes for mine mange angstanfald, som har givet mig rigtig meget ubehag. Siden mit METArask™ forløb har jeg ikke haft ét eneste angstanfald, hvilket er helt fantastisk. Hvis jeg mærker noget ubehag i kroppen i dag, har jeg nu nogle værktøjer, som dermed sikrer at ubehaget ikke bliver værre.

Bliv METArask™ i dit tempo

Du kan også blot bestille tid til en METAanalyse når du gerne vil være METArask™, og få lagt en realistisk terapiplan for hvordan du hurtigst og mest nænsomt kan blive rask på en naturlig måde, så du kan komme videre i dit liv med det du gerne vil. Er du allerede i et behandlingsforløb der involverer læger og klassisk medicin, vil terapiplanen naturligvis tage højde for dette, og enten anbefale eller fraråde et behandlingsparløb for at du modtager det bedste fra alle verdner – hvis det er det der er det bedste for dig som mulighed for at blive hurtigt rask.

1) METArask konceptet er udviklet af Terapihuset Rhodes i 2013, hvorfor det er underlagt varemærkebeskyttelse og Copyright ©
2) Læs mere om METAsundhed

NB:
Denne og alle andre sider på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden min sundhed der også linker til denne side om METAROBUST™.